Loading...
  • Out of stock
    „A keresztyén hit alapjai” című könyvet laikusoknak és diákoknak szántuk. Van néhány kitűnő könyv, mely mélységében foglalkozik a teológiával, azonban számos olyan könyvvel is találkozhatunk, melyek sokkal egyszerűbben közelítik meg a hit alapjait. Azzal a vággyal íródott e könyv, hogy összekötő kapocsként működjön az alaposabb, illetve az egyszerű megközelítések között. Ézsaiás próféta Isten Igéjéről, mint esőről beszélt, mely „magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek”. A laikus olvasó és a diák számára is elérhető mind az egyszerű vázlat, mind pedig maga a tömör tartalom. Figyelemreméltó a könyvvel kapcsolatosan, hogy az itt említett nagy hitbeli tanokról nem mondtunk el mindent, hanem megfelelő teret biztosítunk a tanító számára, hogy a megadott igei referenciák kutatásával kibővítse a vázlatos formát. Szó szerint több száz „prédikáció-vázlat” található ebben az anyagban.
  • A közhiedelemmel ellentétben Isten nagy jelentőséget tulajdonít a hívők anyagi, pénzügyi helyzetének és a pénzhez való viszonyulásának. Ugyanis a pénzhez való hozzáállás, mint egy lakmuszpapír, hűen megmutatja az Isten felé való viszonyulást! Aki hűséges és tiszta a pénzügyek, pénzkezelés területén, az hűséges lesz Isten dolgaiban is. A könyvben szereplő elvek bibliai elvek, Istentől erednek. Ha ezeket figyelembe vesszük az életünk alakítása során, akkor áldást nyerünk.
  • Ez a tanulmány azért íródott, hogy az igei elhajlásokat leleplezze. A Szent Szellem egy-egy bibliai igazságot újból és újból felhoz, megújít az egyházban. A kegyelem tanítása Isten akaratából került ismét a középpontba, hogy a törvényeskedő gyülekezetek újból a Szellem szabadságába kerülve, Krisztus kegyelméről új kijelentést kapva, megújult erővel képviseljék az evangéliumot. Sajnos, amit az egyháztörténelem már sokszor igazolt, a mennyei kijelentést az ellenség is megtámadta, kibillentve azt a bibliai egyensúlyból. A könyv pontosan megfogalmazza azokat az igei határokat, amiket mindenképpen figyelembe kell vennünk a kegyelemről szóló tanítás egyensúlyának megtartásához.
  • Ez egyszerű tény: Jézus a mínuszból pluszt csinál! Amit ma sok ember el sem tud képzelni – mivel az élet napos oldalán nőttek fel – az történik minden évben milliószámra világszerte: Isten hatalma radikálisan megváltoztat embereket. Ez a könyv is egy olyan fiatalember történetét mondja el, aki nem éppen egy sikeres élet optimális kezdőfeltételeit tapasztalta meg. Ma sajnos számtalan ember jár ugyanígy hazánkban. De bátorít a könyv, hogy ne adjuk fel a reményt, mert van valaki, aki szeretné természetfeletti módon, nagy erővel, szeretettel formálni és jó irányba befolyásolni életünket.
Go to Top