A közhiedelemmel ellentétben Isten nagy jelentőséget tulajdonít a hívők anyagi, pénzügyi helyzetének és a pénzhez való viszonyulásának. Ugyanis a pénzhez való hozzáállás, mint egy lakmuszpapír, hűen megmutatja az Isten felé való viszonyulást! Aki hűséges és tiszta a pénzügyek, pénzkezelés területén, az hűséges lesz Isten dolgaiban is.

A könyvben szereplő elvek bibliai elvek, Istentől erednek. Ha ezeket figyelembe vesszük az életünk alakítása során, akkor áldást nyerünk.