Loading...
Omega Hálózat2021-09-15T11:57:25+02:00

HÍREK

Kövesse figyelemmel és tudjon meg még többet alkalmainkról, ossza meg, vagy vegye fel őket naptárába, egy egyszerű kattintással!

ESEMÉNYEK

FONTOS INFORMÁCIÓK

TOVÁBB AZ ÖSSZES OMEGA HÍRRE

RÓLUNK

Gyülekezeteink önkéntesen létrehozott, bibliai alapelveken nyugvó, hálózati kapcsolatrendszerben működő közösségek, kapcsolatukat az egyenrangúság, illetve kölcsönösség jellemzi. Ez szoros és hűséges együttmunkálkodást tesz lehetővé küldetésünk betöltésében, céljaink elérésében.

Küldetési nyilatkozat

Az Omega Hálózat apostoli csapat által alapított és vezetett, hittel és Szent Szellemmel teljes gyülekezetek szövetsége, amely az emberek Jézus Krisztus általi megmentésére és tanítvánnyá tételére összpontosít, felvállalva az utolsó idők kihívásait Isten Igéje által.

Küldetéssel rendelkező gyülekezetek

Minél több, az emberek számára elérhető helyi gyülekezet létrehozása, amelyek hitelesen mutatják be Jézus Krisztust. Hasonló látással bíró, szolgálati ajándékok által vezetett, a posztmodern világgal kompatibilis, bibliai alapú gyülekezetek felépítése, ezek munkájának összehangolása. Közös alkalmak, tömegrendezvények havonkénti megrendezése a hálózat gyülekezetei és más felénk nyitott közösségek részvételével, melyek színvonalban, erőteljességben, ünnepélyességben, közös értékek kifejezésében, valamint a szolgálati ajándékok működésében képviselik Isten országát. A gyülekezetekben élő testvérek cselekvő tanítványokká válva, az ajándékaiknak megfelelő módon, érett keresztényként éljenek.

Istentiszteleteink jellemzői

Isten erőteljes, élő zenével való dicsérete és imádkozás. Isten szavának hirdetése és magyarázata. Törődés a betegekkel és szükségben lévőkkel. Interaktív tinédzser és gyermekfoglalkozások. Szolgálat azok felé, akiknek még nincs személyes kapcsolata Istennel.

Múltunk

A pünkösdi-karizmatikus ébredés szellemi gyökerei a Szentírásban (Apostolok Cselekedetei) leírt jeruzsálemi pünkösdi eseményekhez nyúlnak vissza. A mintegy 100 éve működő pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagjai szerte a világon vallják, hogy a Szent Szellem jelenléte ma is a Bibliában leírt módon tapasztalható meg. Az Egyesült Államokban, 1900-ban történt Szent Szellem-keresztségek első tanúi néhány évvel később jelentek meg Magyarországon, és bizonyságtételük nyomán jöttek létre a pünkösdi-karizmatikus mozgalom első csírái. Az Omega-látás a péceli Kármel Gyülekezetben bontakozott ki igazán, hiszen több gyülekezetünk plántálása ebből a gyülekezetből történt. Az újonnan plántált gyülekezetek közösségét nevezzük Omega Hálózatnak. Ma világszinten több mint hatszáz millióan tartoznak ebbe a protestáns megújulási mozgalomba.

Jelenünk

Jelenleg több, mint 30 helyszínen építjük Isten országát sok száz gyülekezeti taggal. A helyi gyülekezetekben az evangélium örök-érvényű üzenete mai nyelven, korunk zenéjével szól a ma emberéhez. A mozgalmas, az emberi szükségek betöltésére koncentráló hétvégi istentiszteletek mellett helyet kapnak a hétközi, csoportos alkalmak, képzések, valamint a gyermekek, az ifjúság és a családok felé való szolgálat is. Az Omega Gyülekezeteket a bibliai minta alapján pásztor és presbitérium vezeti, akik a közösség szellemi elöljárói és befedezői.

Céljaink

 • Isten Igéje, a Biblia legyen minden ember számára érthető, személyes hitének forrása.
 • A házasság, család hanyatló tekintélyének helyreállítása.
 • Odafigyelni a következő generáció egészséges fejlődésére.
 • Stabil jellem felépítése.
 • Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése.

Értékeink

 • Isten Igéje és a belőle fakadó hit.
 • Isten országában és nem felekezetiségben gondolkozunk.
 • A jellem és a Szent Szellem erejének harmonikus megélése.
 • Szövetségen alapuló házasság.
 • A család, mint Istentől létrejött egység.
 • Széles látókör.
 • Kiegyensúlyozott, hiteles életvitel.
 • Becsületesség és egyenesség az élet minden területén.
 • A cél- és kapcsolatorientáltság összhangja.
omega látás
vezetőség
apostoli vezetés
hitvallás

SZOLGÁLATAINK

Képzések

Ősszel induló képzéseink A Bibliát tanulmányozva több helyen olvashatunk a személyes és szervezett formában történő tanítványozásról, | Olvasd tovább >

Evangelizáció

Küldetésünk legfontosabb eleme, hogy elérjük társadalmunk minden szféráját az evangélium jó hírével. Evangélizáció evangélium (görög szó) = jó hír | Olvasd tovább >

Alpha kurzus

Az Omega Hálózat nagy hangsúlyt helyez arra, hogy minél többen megismerjék e világ Teremtőjét, Megmentőjét és Fenntartóját. Az érdeklődők számára | Olvasd tovább >

Nyári táborok

Minden évben a nyár a táborozások időszaka. Az Omega Hálózatban nagy hagyománya van már ennek, helyi és országos szinten | Olvasd tovább >

Karitatív szolgálat

Fontosnak tartjuk Isten igéje alapján, hogy minden gyülekezetnek, szolgálatnak legyen karitatív tevékenysége. Missziós küldetésünknek fontos része a szeretetszolgálat. Gal | Olvasd tovább >

Heti bátorítás

A Heti Bátorítás, egy olyan online kiadvány, amely Isten igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban. | Olvasd tovább >

Élő közvetítés

Pünkösd vasárnaptól újra indulnak az élő közvetítések a Kádár utcai gyülekezet istentiszteleteiről! Tovább az Omega Budapest facebook oldalára | Olvasd tovább >

MÉDIA

A mai modern világban nélkülözhetetlen, hogy ne tájékozódjunk a nyomtatott, vagy elektronikus sajtóból. A technika vívmányait felhasználva szeretnénk az evangéliumot a lehető legszélesebb körbe eljuttatni. Ezen az oldalon számos kisfilm és tanítás található, valamint további kiadványaink is megrendelhetők CD-n, DVD-n vagy Könyv formájában.

KAPCSOLAT

Omega Hálózat Egyesület

Székhely: 1171 Budapest, Lajosház utca 5.
Telefonszám: 06-70-3796-112
E-mail cím: iroda@omegagyulekezetek.hu
Bankszámlaszám: 10401921-50526650-80751000 ( K&H Bank ) Omega Hálózat Egyesület.

Adószámunk:
Omega Hálózat Egyesület – 18333525-1-42 (hálózati tevékenységek)

Stratégiai partnereink:
Frontvonal Alapítvány – 18170012-1-42 (missziós munkák)
Van Remény Alapítvány – 18864212-1-17 (Kaposszekcső – Üdülőtábor)

Figyelem!

Az Omega Hálózat céljainak eléréséhez az anyagi hátteret, eszközöket a hálózat adományaiból és külső támogatásokból, felajánlásokból tudja biztosítani. Amennyiben szeretnéd támogatni munkánkat, kérlek írj e-mail címünkre és küldünk egy csekket számodra, vagy válaszd az átutalási lehetőséget bankszámlánkra.

Köszönjük!

TOVÁBB A TAGGYÜLEKEZETEINK ELÉRHETŐSÉGEIRE

Omega hírek feliratkozás

PARTNEREINK

Újszövetség Gyülekezet  Web | Facebook
Agapé Gyülekezet Web | Facebook
Örömhír Misszió Web
Kármel Pünkösdi Gyülekezet Web | Facebook
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió Web | Facebook

AJÁNLJUK MÉG

www.hillsong.com
www.hillsong.co.uk
www.myc3church.net
www.uk.alpha.org
www.htb.org.uk
www.pinterbela.hu

Go to Top