Loading...

RÓLUNK

Gyülekezeteink önkéntesen létrehozott, bibliai alapelveken nyugvó, hálózati kapcsolatrendszerben működő közösségek, kapcsolatukat az egyenrangúság, illetve kölcsönösség jellemzi. Ez szoros és hűséges együttmunkálkodást tesz lehetővé küldetésünk betöltésében, céljaink elérésében.

Küldetési nyilatkozat

Az Omega Hálózat apostoli csapat által alapított és vezetett, hittel és Szent Szellemmel teljes gyülekezetek szövetsége, amely az emberek Jézus Krisztus általi megmentésére és tanítvánnyá tételére összpontosít, felvállalva az utolsó idők kihívásait Isten Igéje által.

Küldetéssel rendelkező gyülekezetek

Minél több, az emberek számára elérhető helyi gyülekezet létrehozása, amelyek hitelesen mutatják be Jézus Krisztust. Hasonló látással bíró, szolgálati ajándékok által vezetett, a posztmodern világgal kompatibilis, bibliai alapú gyülekezetek felépítése, ezek munkájának összehangolása. Közös alkalmak, tömegrendezvények havonkénti megrendezése a hálózat gyülekezetei és más felénk nyitott közösségek részvételével, melyek színvonalban, erőteljességben, ünnepélyességben, közös értékek kifejezésében, valamint a szolgálati ajándékok működésében képviselik Isten országát. A gyülekezetekben élő testvérek cselekvő tanítványokká válva, az ajándékaiknak megfelelő módon, érett keresztényként éljenek.

Istentiszteleteink jellemzői

Isten erőteljes, élő zenével való dicsérete és imádkozás. Isten szavának hirdetése és magyarázata. Törődés a betegekkel és szükségben lévőkkel. Interaktív tinédzser és gyermekfoglalkozások. Szolgálat azok felé, akiknek még nincs személyes kapcsolata Istennel.

Múltunk

A pünkösdi-karizmatikus ébredés szellemi gyökerei a Szentírásban (Apostolok Cselekedetei) leírt jeruzsálemi pünkösdi eseményekhez nyúlnak vissza. A mintegy 100 éve működő pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagjai szerte a világon vallják, hogy a Szent Szellem jelenléte ma is a Bibliában leírt módon tapasztalható meg. Az Egyesült Államokban, 1900-ban történt Szent Szellem-keresztségek első tanúi néhány évvel később jelentek meg Magyarországon, és bizonyságtételük nyomán jöttek létre a pünkösdi-karizmatikus mozgalom első csírái. Az Omega-látás a péceli Kármel Gyülekezetben bontakozott ki igazán, hiszen több gyülekezetünk plántálása ebből a gyülekezetből történt. Az újonnan plántált gyülekezetek közösségét nevezzük Omega Hálózatnak. Ma világszinten több mint hatszáz millióan tartoznak ebbe a protestáns megújulási mozgalomba.

Jelenünk

Jelenleg több, mint 30 helyszínen építjük Isten országát sok száz gyülekezeti taggal. A helyi gyülekezetekben az evangélium örök-érvényű üzenete mai nyelven, korunk zenéjével szól a ma emberéhez. A mozgalmas, az emberi szükségek betöltésére koncentráló hétvégi istentiszteletek mellett helyet kapnak a hétközi, csoportos alkalmak, képzések, valamint a gyermekek, az ifjúság és a családok felé való szolgálat is. Az Omega Gyülekezeteket a bibliai minta alapján pásztor és presbitérium vezeti, akik a közösség szellemi elöljárói és befedezői.

Céljaink

 • Isten Igéje, a Biblia legyen minden ember számára érthető, személyes hitének forrása.
 • A házasság, család hanyatló tekintélyének helyreállítása.
 • Odafigyelni a következő generáció egészséges fejlődésére.
 • Stabil jellem felépítése.
 • Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése.

Értékeink

 • Isten Igéje és a belőle fakadó hit.
 • Isten országában és nem felekezetiségben gondolkozunk.
 • A jellem és a Szent Szellem erejének harmonikus megélése.
 • Szövetségen alapuló házasság.
 • A család, mint Istentől létrejött egység.
 • Széles látókör.
 • Kiegyensúlyozott, hiteles életvitel.
 • Becsületesség és egyenesség az élet minden területén.
 • A cél- és kapcsolatorientáltság összhangja.

MÉDIA

A mai modern világban nélkülözhetetlen, hogy ne tájékozódjunk a nyomtatott, vagy elektronikus sajtóból. A technika vívmányait felhasználva szeretnénk az evangéliumot a lehető legszélesebb körbe eljuttatni. Ezen az oldalon számos kisfilm és tanítás található, valamint további kiadványaink is megrendelhetők CD-n, DVD-n vagy Könyv formájában.

A rádió, ami mederben tart

KAPCSOLAT

Omega Hálózat Egyesület

Székhely: 1171 Budapest, Lajosház utca 5.
Telefonszám: 06-70-3796-112
E-mail cím: iroda@omegagyulekezetek.hu
Bankszámlaszám: 10401921-50526650-80751000 ( K&H Bank ) Omega Hálózat Egyesület.
További egyszerű utalási módok adatai ( Wise, PayPal )

Adószámunk:
Omega Hálózat Egyesület – 18333525-1-42 (hálózati tevékenységek)

Stratégiai partnereink:
Frontvonal Alapítvány – 18170012-1-42 (missziós munkák)
Van Remény Alapítvány – 18864212-1-17 (Kaposszekcső – Üdülőtábor)

AZ OMEGA HÁLÓZAT PROGRAMJAI MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG RÉSZLETEK>

Omega Hírek feliratkozás

Figyelem!

Az Omega Hálózat céljainak eléréséhez az anyagi hátteret, eszközöket a hálózat adományaiból és külső támogatásokból, felajánlásokból tudja biztosítani. Amennyiben szeretnéd támogatni munkánkat, kérlek írj e-mail címünkre és küldünk egy csekket számodra, vagy válaszd az átutalási lehetőséget bankszámlánkra.

Köszönjük!

PARTNEREINK

Agapé Gyülekezet Web
Örömhír Misszió Web
Kármel Pünkösdi Gyülekezet Web | Facebook
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió Web | Facebook

AJÁNLJUK MÉG

www.felnezek.hu
www.hillsong.com
www.hillsong.co.uk
www.myc3church.net
www.uk.alpha.org
www.pinterbela.hu