„A keresztyén hit alapjai” című könyvet laikusoknak és diákoknak szántuk. Van néhány kitűnő könyv, mely mélységében foglalkozik a teológiával, azonban számos olyan könyvvel is találkozhatunk, melyek sokkal egyszerűbben közelítik meg a hit alapjait.

Azzal a vággyal íródott e könyv, hogy összekötő kapocsként működjön az alaposabb, illetve az egyszerű megközelítések között. Ézsaiás próféta Isten Igéjéről, mint esőről beszélt, mely „magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek”. A laikus olvasó és a diák számára is elérhető mind az egyszerű vázlat, mind pedig maga a tömör tartalom. Figyelemreméltó a könyvvel kapcsolatosan, hogy az itt említett nagy hitbeli tanokról nem mondtunk el mindent, hanem megfelelő teret biztosítunk a tanító számára, hogy a megadott igei referenciák kutatásával kibővítse a vázlatos formát. Szó szerint több száz „prédikáció-vázlat” található ebben az anyagban.