A Halloween és halottak napja elteltével sok kérdés merül fel keresztény körökben. Szabad ünnepelni vagy keresztényként ne vállaljunk közösséget vele? És ha így van, akkor mi ennek a szellemi háttere?

Olvassátok el Kovács Péter alapos és kimerítő tanulmányát ebben a témakörben. Fontos, hogy legyen tisztánlátásunk, hiszen ezzel a témával mindannyian szembe találkozunk!

HALLOWEEN VAGY KRISZTUS

HALÁL VAGY ÉLET

HALLOWEEN

Halloween = Mindenszentek
Halloween-ről nekünk egy-két amerikai horrorfilm, és félelmetes maszkokba öltözött emberek, és

gyerekek jutnak az eszünkbe, akik édességért kopogtatnak. Mindez a móka simán elfogadott lenne, ha valójában tényleg nem történnek ezzel kapcsolatos valódi erőszakok ezen a sötét éjszakán. Valójában az is előfordult már, hogy gyermekek holttestét találták meg nem egy alkalommal egy-egy erdőszélen. Ezt az estét igazán a „poénos” garázdaságok és a céltalan vandalizmus is kísérheti. Ebben az esetben a Halloween már nem csupán egy ártatlan buli.
Az angol Halloween elnevezés középkori formája az „all Hallow’s eve”, illetve óangolul „Eallra Hālgena ǣfen”. Magyarul Minden Szentek. Ezt a kifejezést Mindenszentek ünnepeként ismerjük, és a katolikus vallás egy részét képezi.

Tehát a Halloween és a Mindenszentek ünnepe voltaképpen ugyanazt jelenti!

Kelták, druidák

A Mindenszentek (Halloween) elődje a Samhain volt, amit a Brit-szigeteken és Nyugat-Európában a druidák már 2000 évvel ez előtt megtartottak.

A druidák az ókori kelta társadalom legmagasabb osztályrendjét alkották a nemesekkel együtt, az Alpoktól északra és a Brit-szigeteken élő kelta társadalmakban, amíg a vallást ki nem szorította a Római-birodalom hite, illetve a kereszténység. A druidák egyszerre voltak papok, döntőbírók, gyógyítók és tudósok. A druida szertartások a gallok kultúrájának is részét képezték.

Samhain ünnep

Egy év alatt a druidáknak két különös ünnepe is volt, ami áldozatokkal járt. Az egyik a Beltane volt, amit május 1-jén ünnepeltek. Ez volt a nyár születése. Október 31-én pedig Samhain-t ünnepelték, amely a nyár halála volt. Mindkét alkalom máglyák meggyújtásával járt.
A druida hiedelem szerint október 31-e estéjén elmosódik az élők és holtak közötti világ. A halottak szellemei ilyenkor visszatérnek a tündérekkel és egyéb démonokkal együtt, hogy zaklassák az embereket. Ezen az éjszakán a kelták azért öltöztek be ijesztő maskarákba, hogy megtévesszék a gonosz lelkeket és így békén hagyják őket. Ezzel a hiedelemmel önmagában még nem is lenne probléma, de ettől sokkal többről van szó.

Halloween és a Baál-imádat

Az ünnep története tehát visszadokumentálható a keresztényesített a Samhain druida ünnephez. Az ünnep gyökerei azonban még mélyebbre vezetnek, méghozzá egészen Babilonhoz az emberi áldozatok szülőhazájához.
A babiloni bálványimádás egyik formája a kánaáni Baál és a Moloch imádat volt. Ezek az istenségek a mezőgazdasággal voltak összefüggésben, mint a görög mitológiában Kronosz, a római hitben pedig Szaturnusz. Ezek az istenségek mindenképpen emberáldozatokat követeltek. Legyen az áldozat férfi, nő, de sajnos elsősorban gyermekáldozatokat mutattak be. Bizonyított tény, hogy gyermekeiket tűzbe vitték Moloch-ért, hiszen ez le van jegyezve a Jeremiás 32:35 és Jeremiás 19:5-ben, Baál és Moloch követői a gyermekeket elevenen elégették áldozatként.
A druidák által imádott isten is Baál volt, amint azt a ‘Baál-tüzeik’ is mutatják. Tudjuk, hogy ők is emberáldozatokat adtak vérszomjas isteneiknek, amiből látható, hogy mindkettő (a Baál-imádat és druidizmus) ugyanannak a rendszernek a részét képezte.
A druidák különös vallási meggyőződésből brutális kegyetlenséggel végeztek ki embereket, gyermekeket ezen az éjjelen. Ezen az éjszakán tulajdonképpen aratott a halál. Az emberáldozatok mellett állatokat is áldoztak úgy, hogy elevenen elégették őket. Ez pedig sátánista spirituális elem, ami valójában meghatározza ennek az ünnepnek a valódi arcát.

Hogyan vált a Samhain katolikus ünneppé?

A modern Halloween ünnep ezeket az ősi rítusokat tükrözi és jelképezi. Miként változhatott ez a pogány kultusz ilyen keresztény töltetű ünneppé? Fontos megértenük, hogy milyen háttere is van ennek az ünnepnek, hiszen már hazánkban is ünneplik az emberek a Halloweent. Nyilván erre ráerősítenek a multicégek is, akik sok minden ehhez kapcsolódő eszközt el tudnak ilyenkor adni!

A katolikus egyház pedig nemhogy kioltotta volna ezt az ősi gonosz hagyományt, kreált belőle egy kifinomult „ártatlan, ártalmatlan” tradíciót. A katolikus egyház felváltotta egy keresztény változatra, a Mindenszentek ünnepére. Tulajdonképpen a Mindenszentekkel és halottak napjával a halált ünneplik.
A katolikus egyház a pogány hagyományokat mesterségesen alakította át egy álkeresztény töltetű rituáléra. A Mindenszentek napja a világi kereszténység ünnepe, ami a Samhain finomított változata. Ezt azért alakította ki az egyház, hogy a katolikus vallást felvevő kelták pogány igényeit kielégítsék. Ugyan a vigyorgó töklámpát felváltotta a mécses, de ez mit sem számít, hiszen a gyökerek hiedelmei nagyon gonoszak.

Hogy keresztényesítették a Samhaint?

I.Gergely pápa i.sz. 601-ben úgy döntött, hogy a keresztény egyház hatáskörét szélesebb körökben is elterjeszti. A VII. században a Brit szigeteket elárasztották misszióikkal, hogy az ott élő embereket megnyerjék a katolicizmus számára. Eben az időben ezeken a területeken gyakorolták a druidizmust, de a kereszténységet is. Célkeresztjükben elsőként a hatalmas népességgel rendelkező kelta nép volt. I. Gergely pápa volt olyan dörzsölt, hogy ne törölje ki a keltákból azt, amihez olyan szorosan kötődtek. Millitust a fő angliai misszionáriust győzte meg arról, hogy kultuszaikat alakítsa át a katolikus egyház szertartásaihoz.
Ez jó stratégiája volt a katolikus egyháznak, hogy meghagyták a pogányok hiedelmeit, szokásait egy keresztényiesített formában. Így az embereket meg tudták nyerni az egyház számára.
A gond, csak az, hogy idő elteltével ezt a hagyományt szélesebb körökben is népszerűsítette az egyház és így terjedt el világszerte.
A Mindenszentek napja tulajdonképpen a minden elhunyt katolikus kereszténynek a megemlékezésére szolgál. Ezt mindenkinek tiszteletbe kell tartani, hiszen a halottakról meg lehet emlékezni. Holott meg lehet emlékezni róluk az év többi napján is.
Valójában a bibliai kereszténység álláspontja az, hogy minden egyes Istenben hívő ember Isten által kiválasztott és szent. A szentek nem a keresztények egy bizonyos kategóriája, hanem a szentek maguk a keresztények.

Másrészt hamis katolikus tanítás a tisztítótűz, amely szerint a tisztítótűzben rekedt hívők lelki üdvéért lehet és kell is imádkozni.
Amennyiben megértjük Halloween démonikus eredetét, akkor nehéz felfognunk azt, hogy miért tette magáévá oly sok jó keresztény ezt az ünnepet. Nem lehet kétségünk, hogy a Mindenszentek és a halottak napja a druidák Samhain-jához köthetőek.

A kivájt töklámpa

A kivájt töklámpa az elkárhozott lelkek szimbóluma. A gyertyával kivilágított házak előtt elhelyezett töklámpák azt szimbolizálták, hogy a házban sátánista szimpatizánsok élnek. Ezekkel a lámpákkal érdemelték ki a kegyelmet az éj terrorja ellen.
Rengeteg hasonló írást találhatunk az irodalmakban a vigyorgó, kivájt töklámpával kapcsolatban.

Maszkok, maskarák, álarcok

A maszkok viselésének hosszadalmas, okkult történelme van. Az antik világban viselésük azt jelentette, hogy az emberek démoni entitásokat hívtak meg magukhoz.
Modern okkult körök is használnak álarcokat szexuális orgiájukhoz átmenetileg kivetkőzve mindennapi identitásukból.
A druidák rítusosan használták az álarcot, amikor a tűzben elevenen égő ember, vagy állatáldozat elevenen üvöltött haláltusájában.
Az emberek pedig maskarákban és torz álarcokban szintén üvöltöztek az áldozatok körül járkálva, illetve táncolva.

Halloween a halált dicsőíti

A jelenlegi Halloween és halál kultuszra, és a benne akár tudatlanul is résztvevőkre pontosan ráillenek Ézsaiás próféta szavai:

Ézs 28,18
„Ti ezt mondtátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk”.

A Halloween a halált ünnepli és dicsőíti, amely egyben a luciferi titkos társaságok általános jellemzője. A kivájt tök, csontok, koponyák jelképei, mind ugyanazt jelképezik. Az egyik ilyen kapcsolódási pont a Samhain és Halloween ősi áldozati ünnep, amely minden év október 31-én van megtartva. Az ünnepet megtartja a sátán egyháza és boszorkányok, okkult társaságok ma is, és különböző áldozatokat mutatnak be Baálnak, az ördögnek!

 

 

KRISZTUS

Isten az élők Istene!

Máté 22:32
Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Mi az élet és a feltámadás oldalán állva hirdetjük, hogy Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké! Istennek semmi köze a halálhoz, és nekünk, hívőknek sincs semmi közünk hozzá!

 

Nem a sír és a halál dicsőíti Istent!

Ézs 38:18-19
Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!

 

A halottak napja az okkult babiloni, majd kelta hitvilágból származik, a halált, a halál angyalát, a halál szellemét, közvetve a sátánt dicsőíti. Ezen a napon felerősödnek az okkult, sátánista és boszorkány praktikák!

Az élők dicsőítik Istent, ezért hagyd el a halottak napját, és dicsérd az Urat, az Élet Urát!

Máté 8:22

Jézus pedig monda neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. Mi, akik élünk, Krisztust követjük, ez az Ő parancsolata felénk!

Hagyni kell, hogy a szellemi halottak temessék el a halottaikat, és díszítsék a sírokat. Néha az az ember érzése, hogy többet foglalkoznak némelyek a halottaikkal, akikre már semmilyen hatással nincsenek, mint az élő rokonaikkal, barátaikkal! Tehát mi, hívők, nem a halállal foglalkozunk, hanem az Élettel!

 

Krisztus az Élet

Ján 14:6
Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. 

Én vagyok az élet: Jézus egyértelmű kijelentést tett arról, hogy Ő az Élet! Tehát az élet, az örök élet, nem valami, nem egy dolog, hanem Jézus Krisztus, az Ő személye, az Ő élete!

Aki hisz Őbenne, ha testileg meghal is, szellemileg él, és aki hisz Őbenne, soha nem hal meg szellemileg, vagyis nem kárhozik el.

Jézus az egyedüli út az Atyához, senki sem mehet az Atyához, csak a Fiú által, az Ő keresztáldozatába vetett hit által, az Ő nevében való hit által, az Ő vérében való hit által, aki más úton akar Istenhez elérni, az el fog tévedni, és el fog veszni.

Róm 6:23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Az örök élet Isten ajándéka, nem tudja senki sem megszerezni vagy kiérdemelni semmilyen jó cselekedetekkel, hanem ingyen kegyelemből adja Isten az Őbenne hívőknek. Krisztusban, vagyis az örök élet és Krisztus nem választható szét, egy és ugyanazt jelenti.

 

Jézus legyőzte a halált!

Zsid 2:14
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Jézus Krisztus a golgotai kereszt áldozata által legyőzte, megsemmisítette azt a személyt, akinek egyébként hatalma van a halálon, aki az ördög! Vagyis Jézus győzött a halál fölött is! Így mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őbenne hisznek!

1Kor 15:55
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?

Pál apostollal együtt örömmel állapíthatjuk meg, hogy a halál és a pokol diadalma semmivé lett, ahogy a halál fullánkja a bűn is, a mi Urunk Jézus Krisztus által!

A hívő örök élete

1Ján 1:1-3
Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. (És az élet megjelent és láttuk és Tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

 

Hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, vagyis hirdetjük Jézus Krisztust, mint örök életet!
Hirdetjük Jézus Krisztust, az élet Igéjét, Aki Istennél volt, és Isten volt, és Akinek láttuk a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Közösség: a hívő örök élete a Krisztussal való közösségből fakad, aki közösségben van a Krisztussal, az közösségben van az örök élettel, és birtokolja azt!
Ennyire lényeges az Úrral való közösség, egység, és kapcsolat, mert tulajdonképpen az örök élettel való közösség és kapcsolat függ tőle!

 

1Ján 2:23-25
Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

Aki vallást tesz a Fiúról, vagyis a szívében hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból, és a szájával vallást tesz Róla, abban az Atya is megvan, Isten élete benne van, vagyis örök élete van és üdvözül.

Az ígéret örök élet, amit Isten ígért nekünk, ami nem más, mint maga Isten örökkévaló élete bennünk!

Örök életük van, már most

1Ján 5:11-13
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

Isten örök életet adott nekünk hívőknek, és ez az örök élet az Ő Fiában van, az Ő Fia az örök élet! Akié a Fiú, azé az élet, akiben benne van a Fiú, abban benne van az örök élet is, az birtokolja az örök életet is, hiszen az örök élet, magának Istennek az élete! Akiben nincsen az Isten Fia, akiben nem él hit által Krisztus, annak értelemszerűen örök élete sincsen! Tudjátok meg ti, akik hisztek, hogy örök életetek van már most, és átmentetek a szellemi halálból a szellemi életbe!

Ján 5:24
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Aki hisz Istenben, szívből és nem csupán értelemmel, annak örök élete van most, jelen időben, és nem megy kárhozatra, hanem átment a halálból az életbe!

Ján 6:47
Bizony, bizony mondom néktek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak.

Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van már most! Nem a halál beálltával dől el valakiről, hogy hová fog kerülni, az örök életre vagy az örök gyötrelemre!

Most dől el, tudniilik abból, hogy hisz-e a Fiúban, és övé-e a Fiú, benne lakik-e a Krisztus, vagy sem? Aki hisz a Fiúban, és akié a Fiú, azé az örök élet, aki nem hisz, és akiben nincs a Fiú, abban nincs meg az élet sem!

A hívő szerepe és felelőssége

1Tim 6:12
Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

Tehát láthattuk, hogy a hit elsődleges fontosságú az örök élet szempontjából, aki hisz, annak örök élete van, aki nem hisz, az már most a halálban van, és elkárhozik. Hogyan nyerheted el az örök életet, más szóval, hogyan tarthatja meg a hívő az örök életét? Úgy, hogy megharcolja a hit szép harcát, vagyis nem engedi magát a hittől eltéríteni, nem engedi, hogy eltérítse bármi vagy bárki is a hittől, nem hátrál meg, nem adja fel, nem menekül el, hanem mindvégig kitart.

Róm 8:9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

A hívőben Isten Szelleme lakik, szinonim fogalomként használhatjuk a Krisztus Szelleme, vagy a Szent Szellem kifejezést is, hiszen ez a három egy. Akiben nincsen a Krisztus Szelleme, akiben nem lakik a Krisztus, az az ember nem Istené, világos, hogy nincsen örök élete sem.

2Kor 13:5
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.

Akik hitben vannak, azok bírják a Krisztust, azokban benne lakik a Krisztus, azokban benne van az örök élet. Viszont beszél az Ige olyanokról is, akik hívő létükre méltatlannak bizonyulnak, akikben nem lakik a Krisztus. Kik ezek? Nyilvánvaló, hogy az előbb felsoroltak közé tartoznak, akik saját kívánságaik szerint járnak, akik érzékiek, testiek, akik különszakadtak, akikben nincsen Szent Szellem.

Jel 3:5
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

Aki győz, annak nevét nem törli ki az Úr az élet könyvéből, vagyis az megtartja az örök életét! Ki győz? Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, aki mindvégig ragaszkodik az Úr nevéhez, a mindvégig megmarad a hitben, aki nem hátrál meg soha.

Örüljetek az örök életnek

Luk 10:20
De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Jézus azt mondta, hogy annak örüljön a hívő, hogy örök élete van már most, és a neve fel van írva az élet könyvébe! Mégis gyakran ezt elfelejtjük, kikerül a fókuszból ez a valóság, és éppen ennek nem örvendeznek a hívők. Hanem sokszor csak a pillanatnyi jó dolgoknak tudnak örülni, ha áldást nyer, ha meggyógyul valaki, ha megszabadul valaki, ha csoda történik. Ezek jó dolgok, és örülhetünk nekik, de ezek változóak, mulandók, és vannak rossz időszakok is, ezért mondja Jézus, hogy az örök életünknek örüljünk, mert az a legfontosabb, és az a körülményektől függetlenül megvan a hívőnek!

 

Isten megismerése

1Ján 5:20
De tudjuk [azt is], hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

Értelmet adott nekünk Isten, hogy megismerjük az igazat, vagyis Jézus Krisztust, Aki az igaz Isten és az örök Élet! Mi tudjuk, hogy mi az igazban, vagyis Jézus Krisztusban vagyunk, Ő pedig mi bennünk van! Bennünk Krisztus értelme van, jó, ha tudatosítod magadban, mert az Ige ezt mondja! Így kapunk szellemi ismeretet Krisztusról, és arról, hogy Krisztus bennünk van, és így ismerjük meg Őt egyre jobban személyesen és szellemben.

 

Ján 17:3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Az az örök élet, hogy megismerjük Istent, megismerjük az Atyát, megismerjük Jézus Krisztust, az Úr megismerésében, a Vele való közösségben, az Élettel való kapcsolatban van a mi örök életünk. A Mennyben egy örökkévalóság fog rendelkezésünkre állni, hogy egyre jobban megismerjük Jézus Krisztust. A mennybe egyedül az Úrral való kapcsolatodat, és a Felé való szeretetedet tudod vinni, és egyedül ez fog számítani!

Ezért mondja az Ige:

Júd 1:21
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Konklúzió

Ézsaiás 28:18
Ti ezt mondtátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk”

A Halloween a halált ünnepli és dicsőíti, amely egyben a luciferi titkos társaságok általános jellemzője. A kivájt tök, csontok, koponyák jelképei, mind ugyanazt jelképezik. Az egyik ilyen kapcsolódási pont a Samhain/Halloween ősi áldozati ünnep, amely minden év október 31-én van megtartva. Az ünnepet megtartják a sátán egyháza, a boszorkányok és az okkult társaságok egyaránt.

Isten az élők Istene!

Máté 22:32
Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.

 

Mi az élet és a feltámadás oldalán állva hirdetjük, hogy Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké! Istennek semmi köze a halálhoz, és nekünk, hívőknek sincs semmi közünk hozzá!

Nem a sír és a halál dicsőíti Istent!

Ézs 38:18-19
Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!

A halottak napja az okkult egyiptomi, majd kelta hitvilágból származik, a halált, a halál angyalát, a halál szellemét, közvetve a sátánt dicsőíti. Ezen a napon felerősödnek az okkult, sátánista és boszorkány praktikák! Az élők, az élő hívők Istent dicsőítik, az Élet Urát, az Életet magasztalják, nem a halált! Ezért ne foglalkozz a halottak napjával, engedd, hogy a halottak temessék el a halottaikat! Te pedig kövesd az Urat, és dicsérd az az Élet Urát, magasztald az Életet!

Ámen!