Az Omega Hálózat Egyesület

technikai száma:

1672

Az Omega Hálózat

0
szolgálati ág
0+
megváltozott élet
0+
gyülekezet

Az Omega Hálózat Egyesület 2005-ben létrejött pünkösdi karizmatikus hátterű egyház. Célunk a Biblia tanításának és az Örömhír üzenetének minél szélesebb körű hirdetése, továbbadása a mai, posztmodern kor embere számára. Gyülekezeteink és misszióink arra törekednek, hogy minden korosztályt (gyermek-ifjúság, családok, teherhordozók, idősek) elérjenek, szellemi, lelki és gyakorlati segítséget adjanak a hozzánk fordulók, rászorulók számára.

Kérjük, hogy adója egyházi 1%-ával támogassa Ön is a munkánkat, melyből ízelítőt az alábbiakban talál!

Köszönjük a támogatását!

Hogyan rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?
Meddig rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?

Kaposszekcsői Üdülőtábor

A Van remény Alapítványunk működteti, egyéni adományokból fejlesztjük. Júniustól augusztus végéig, minden évben 12-15 táborunk van (családi, rászoruló gyermek- és ifjúsági, roma, határon túli magyaroknak szóló tábor). 40-50 gyermek, fiatal elhelyezését tudjuk egy időben megoldani.

Szükségeink: Az elmúlt években az épületeket nagyrészt fel tudtuk újítani, valamint az egy hektáros udvaron játszóteret, sportpályákat alakítottunk ki, a szobák belső felújítása is megtörtént. Vizesblokkunk, valamint a tető eléggé elavult, ennek felújítását tervezzük. Az udvar első része és a kerítés egy-egy szakasza még felújításra szorul.

Határon túli misszió

Rendszeresen dolgozunk a határon túli magyarság körében (Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, valamint Hollandia, Belgium, Anglia). Az ottani gyülekezeteink segítségével érjük el a kinti magyarokat. Terveink között szerepel a határon túli misszió megerősítése egy magyarországról küldött misszionáriusokkal. Most van felkészítés alatt egy misszionárius házaspár, akiket jövőre tervezünk ebbe a térségbe kiküldeni. Rendszeresen tartunk képzéseket a kinti lelkipásztorok, munkatársak, önkéntesek számára.

Szükségeink: Pénzügyi háttér megteremtése főállású személyek beállítására.

Szeretetszolgálat

Az elmúlt években folyamatosan dolgozunk országos és helyi szinten a rászoruló családokon segítve. A magánszemélyektől és cégektől felajánlott ruhát, cipőt, tartós élelmiszert összegyűjtjük, rendszerezzük. Az Élelmiszerbankkal folyamatosan együttműködünk a rászorulók segítésében. Ezután részben Magyarországon, részben határon túl (Erdély, Vajdaság, Kárpátalja) kerül szétosztásra.

Szükségeink:

  • Egy budapesti raktár kialakítása, fenntartása, ami begyűjti és elosztja az adományokat.
  • Az ehhez szükséges gépkocsi.
  • Egy gödöllői raktár és élelmiszer elosztó épület, amely tartós és fagyasztott élelmiszerek tárolására és elosztására is alkalmas.

Roma misszió

Számos gyülekezetünk eléri a roma lakosságot. Főként Hajdú-Bihar, Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Heves megyében vannak roma gyülekezeteink.
Itt a legnagyobb szükség az épületek vásárlása, valamint munkatársaink főállású szolgálatba vétele.

Néhány életkép gyülekezeteink életéből

A legfontosabb kérdések és válaszok az SZJA 1%-ról

Hogyan rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?

A NAV hivatalos információi szerint: „Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületenaz online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA  jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Meddig rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?

Január 31.: A munkáltató, a kifizető és a társadalombiztosítási kifizetőhely a magánszemélynek összesített igazolást ad (19M30).

Február 17: Kedvezményre való jogosultságot tanúsító igazolás kiadása a magánszemélynek.

Március 15.: Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek március 15-től megtekinthetik a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet.

Március 16.: Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók (postán, elektronikusan, sms-ben, telefonon) kérhetik, hogy részükre a NAV postai úton megküldje a bevallási tervezetet. Ezt követően a tervezet már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

Április 30.: A NAV eddig küld értesítést a befizetendő vagy visszaigényelhető adó összegéről azoknak az ügyfélkapuval rendelkező adózóknak, akik bevallási tervezetüket nem javították, vagy nem egészítették ki. A NAV postán küld értesítést azoknak az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyeknek is, akiknek visszatérítendő vagy befizetendő adójuk keletkezett, és március 16-ig nem kértek papíralapú bevallási tervezetet, vagy bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették. Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata az szja-bevallás alóli mentesítéshez (19NYK).

Május 20.: A 19SZJA, adóhatósági közreműködés nélküli szja-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje. Az adóbevallási tervezetet az adózók eddig az időpontig javíthatják, egészíthetik ki az elektronikus felületen. Az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje.