Az Omega Hálózat Egyesület

technikai száma:

1672

Loading...

Az Omega Hálózat

0
szolgálati ág
0+
megváltozott élet
0+
gyülekezet

Az Omega Hálózat Egyesület 2005-ben létrejött pünkösdi karizmatikus hátterű egyház. Célunk a Biblia tanításának és az Örömhír üzenetének minél szélesebb körű hirdetése, továbbadása a mai, posztmodern kor embere számára. Gyülekezeteink és misszióink arra törekednek, hogy minden korosztályt (gyermek-ifjúság, családok, teherhordozók, idősek) elérjenek, szellemi, lelki és gyakorlati segítséget adjanak a hozzánk fordulók, rászorulók számára.

Kérjük, hogy adója egyházi 1%-ával támogassa Ön is a munkánkat, melyből ízelítőt az alábbiakban talál!

Köszönjük a támogatását!

Hogyan rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?
Meddig rendelkezhetek az egyházi 1%-ról?

Kaposszekcsői Üdülőtábor

A Van remény Alapítványunk működteti, egyéni adományokból fejlesztjük. Júniustól augusztus végéig, minden évben 12-15 táborunk van (családi, rászoruló gyermek- és ifjúsági, roma, határon túli magyaroknak szóló tábor). 40-50 gyermek, fiatal elhelyezését tudjuk egy időben megoldani.

Szükségeink: Az elmúlt években az épületeket nagyrészt fel tudtuk újítani, valamint az egy hektáros udvaron játszóteret, sportpályákat alakítottunk ki, a szobák belső felújítása is megtörtént. Vizesblokkunk, valamint a tető eléggé elavult, ennek felújítását tervezzük. Az udvar első része és a kerítés egy-egy szakasza még felújításra szorul.

Határon túli misszió

Rendszeresen dolgozunk a határon túli magyarság körében (Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, valamint Hollandia, Belgium, Anglia). Az ottani gyülekezeteink segítségével érjük el a kinti magyarokat. Terveink között szerepel a határon túli misszió megerősítése egy magyarországról küldött misszionáriusokkal. Most van felkészítés alatt egy misszionárius házaspár, akiket jövőre tervezünk ebbe a térségbe kiküldeni. Rendszeresen tartunk képzéseket a kinti lelkipásztorok, munkatársak, önkéntesek számára.

Szükségeink: Pénzügyi háttér megteremtése főállású személyek beállítására.

Szeretetszolgálat

Az elmúlt években folyamatosan dolgozunk országos és helyi szinten a rászoruló családokon segítve. A magánszemélyektől és cégektől felajánlott ruhát, cipőt, tartós élelmiszert összegyűjtjük, rendszerezzük. Az Élelmiszerbankkal folyamatosan együttműködünk a rászorulók segítésében. Ezután részben Magyarországon, részben határon túl (Erdély, Vajdaság, Kárpátalja) kerül szétosztásra.

Szükségeink:

  • Egy budapesti raktár kialakítása, fenntartása, ami begyűjti és elosztja az adományokat.
  • Az ehhez szükséges gépkocsi.
  • Egy gödöllői raktár és élelmiszer elosztó épület, amely tartós és fagyasztott élelmiszerek tárolására és elosztására is alkalmas.

Roma misszió

Számos gyülekezetünk eléri a roma lakosságot. Főként Hajdú-Bihar, Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Heves megyében vannak roma gyülekezeteink.
Itt a legnagyobb szükség az épületek vásárlása, valamint munkatársaink főállású szolgálatba vétele.

Néhány életkép gyülekezeteink életéből

A legfontosabb kérdések és válaszok az SZJA 1%-ról

Idén is lehetőségetek van az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadótok 1+1%-áról rendelkezni legkésőbb 2021. május 20-ig.

Az 1% regisztrált civilszervezetnek a további 1% pedig technikai számmal rendelkező vallási közösségnek ajánlható fel. Amennyiben 2020-ban már adtatok be vallási közösség számára nyilatkozatot, akkor azt 2021-ben is figyelembe veszi a NAV. Ez azt jelenti, hogy nem kell új nyilatkozatot tenni, viszont módosításra és visszavonásra továbbra is lesz lehetőségetek.

A rendelkezésre többféle opciótok van, melyek a következők:

  1. A legegyszerűbben elektronikusan: az e-SZJA webes felületen – https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

  • az ÁNYK nyomtatványkitöltő program segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA (rendelkező) lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
  1. Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatjátok be:
  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, akkor 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Mint láthatjátok számos mód áll rendelkezésre a felajánlásra. Dönthettek arról, hogy a NAV közölje a kedvezményezettel a felajánlást, vagy arról is, hogy mindez anonim módon történjen.