Tavaly decemberben a Szolgálat hasábjain részletesen  beszámoltunk a Magyar Élelmiszerbank élelmiszermentő programjáról, amit városunkban gödöllői partnerszervezetük, a Megújult Nemzedékért Alapítvány (MNA) működtet sikeresen közel 4 éve és ezzel lehetővé teszik, hogy az élelmiszeráruházakban felhalmozott felesleg eljusson mindazokhoz, akiknek szükségük van rá. Akkor még csak becsült adatokat tudtunk közzé tenni, de a közelmúltban elkészült a pontos kimutatás: 2020-ban az Élelmiszerbank összesen 56.263 kg élelmiszert adott át a szervezetnek kiosztásra a rászoruló családok számára Gödöllőn! A teljes mennyiségből 5779 kg-ot tartós élelmiszerek, esetenkénti felajánlások formájában az Élelmiszerbank raktárából, vagy egyéb módon vehetett át az MNA (ez 10 kg egy főre leosztva), a nagyobbik rész, 50.484 kg pedig az áruházi élelmiszermentésből származott – a gödöllői KFC-ből, a TESCO és az ALDI áruházakból –, ez személyre lebontva 87 kg-ot jelent éves szinten. Ennek a jelentős mennyiségnek a pénzbeli értéke is rendkívül számottevő, összesen 41.064.329 Ft, ami 70.801 Ft/fő értékű támogatást jelentett az MNA által ellátott személyeknek 2020-ban! Lenyűgöző mennyiség ez, ami óriási segítséget jelent a Gödöllőn közel 150 rászoroló családnak!

 

De hogyan is tud ez a humanitárius projekt – ami  környezetvédelmi szempontból is igen jelentős, hiszen az áruházakban felhalmozott élelmiszerfelesleg nem kerül megsemmisítésre – ilyen sikeresen működni? Szükséges hozzá egy remek koordinátor, ezt a feladatot kezdetektől fogva Bocsor Krisztina látja el nagy odaadással és elhivatottsággal. Ő szervezi a szállítást, végzi a napi szintű adminisztrációt és elszámolást az Élelmiszerbank felé, értesíti a mennyiségtől függően a rászorulókat. Bizalommal fordulhat hozzá bárki, mivel nem csak élelmiszert, hanem meghallgatást és odafordulást is kapnak tőle és társaitól. Ugyanis a Megújult Nemzedékért Alapítvány a Szeretet Lángja Gyülekezet civil szervezete, melynek tagjai kiemelten fontosnak tartják az alapélelmiszer ellátás mellett a mentálhigiénés gondozást, a lélek ápolását.

Az élelmiszerosztást több lelkes önkéntes is segíti, akik ugyancsak szívükön viselik embertársaik megsegítését. De az emberi erőforrás, nagyfokú önkéntes erő önmagában még nem elegendő, az Alapítványnak elő kell teremtenie a tárgyi feltételeket is, biztosításítania kell a szükséges eszközöket, a helyiség rezsijének költségeit. A költségek között a legnagyobb kiadást az adományok segítségével vásárolt jármű fenntartása, karbantartása és üzemeletetése jelenti, ami eléri éves szinten közel az egymillió Ft-ot is. Saját és pályázati erőforrásaikon túl ehhez nagy segítséget nyújtott az elmúlt években Gödöllő Város Önkormányzata, azonban az egyre szűkösebb anyagi forrásai miatt az Alapítvány idén már nem kérte segítségét, hanem helyi vállakozókat keresett meg támogatás céljából. Ebben élen jár a Mg. Falker-Gbbr Bt. és a Levendula Cipőbolt, akik felajánlásukkal segítik a projekt működését. A napi szervezéshez szükséges telefon költségeit idén is a Plastexpressz Kft. vállalta, melynek vezetője Gergely Péter komoly segítséget nyújt támogatók szervezésében is, az Autoscope Kft. pedig biztosítja műhelyét a rendszeres szervízre, javításra, amit sokszor önkéntesen végez Szabó Sándor, az MNA vezetője. Az eddigi felajánlások a költségekenek egyelőre még csak egy részét fedezik, így a Megújult Nemzedékért Alapítvány köszönettel fogad még további jogi vagy magánszemélyektől adományokat a 11600006-00000000-32708972 számlaszámára, a közleménybe kérjük feltűntetni, hogy “Élelmiszermentés”! Szívből reméljük, hogy egyre többen méltónak találják értékhordozó tevékenységüket és csatlakoznak az eddigi támogatókhoz! A fenti adatokból is látszik, hogy az adományok a befektetett önkéntes erő segítségével megsokszorozódnak, több tíz millió Ft-os értéket hozhatnak létre!

Egyúttal szeretnénk újra felhívni minden gödöllői polgár figyelmét, hogy ha tudnak környezetükben olyan embertársukról, aki nehéz helyzetbe jutott, forduljanak bizalommal Bocsor Krisztinához a +36 70 325 8729-es számon vagy az elelmiszergyujtes.info@gmail.com email címen!

 

Az MNA tevékenységéről bővebben honlapjukon lehet tájékozódni: https://mnalapitvany.hu

Kecskés Judit, civil referens