Project Description

A láthatatlan világ fontos kommunikációja, képeket vetít az elménkbe, belső „projektorunkba”, belső látás kialakulása.

1Móz. 16, 9-13;

Azt mondta neki az ÚR angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte! Ha konfliktusba vagy valakivel ez Isten üzenete!

Ezt is mondta neki az ÚR angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az ÚR angyala: Ím, teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az ÚR nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez! Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az URat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott.

Hágár is megértette és megismerte az Urat! Látás Istene!

Ő a belső látáson keresztül vezet, kommunikál, dolgozik bennünk, általunk!

Egy láthatatlan projektor kivetít dolgokat az elménk vásznára és sokszor belénk égeti azt!

Vizuális lények vagyunk! Kettős látás: szemünkkel és szívünkkel, belső látásunk meghatározza beszédünket és cselekedeteinket.

Sokszor, ha változtatni akarunk dolgokon, akkor először ezt a belső látást kell megváltoztatni és ebből adódóan változnak a beszédek és cselekedetek!

Ha ez nem történik meg, csak egy felvett cselekedet lesz, amit könnyen elhagyunk, amikor a belső látásunk megváltozik dolgokról, az maradandó!

Kivetítés forrásai:

  1. Isteni forrás a Szent Szellem által; amikor ez létrejön békesség, hit, izgalom egészséges feszültsége jön belénk, előremutató, felemelkedésedet, áldásodat hozó,
  2. Ördögi forrás, gonosz szellemek kommunikációja, nagyon gyakori, bevetít egy-egy kritikus helyzetben sötét képeket, a romlás terveit Pl. betegség, rák tünetei, előrevetíti a romlás jövőjét, állj ellen, változtass a belső látásodon! Anyagi helyzetek. Jaj annak, akibe beleégtek ördögi képek! Tudatos megváltoztatása szükséges!
  3. Emberi forrás, belső fantáziálás, képzelődés. Bizonyos szintig egészséges, bizonyos szint felett, elvon a valóságtól és egy képzelt világba vezet, ami működésképtelen! Veszélye, emberiből > ördögivé válhat. Pl. Távoz tőlem Sátán, Mondja Jézus Péternek mert az emberi humánus gondolat, ördögivé válik

Az emberi forrást kordába kell tartani, az ördöginek ellenállni, az istenit meg kívánni, imádkozni érte és befogadni, betöltve lenni a Szent Szellemmel, mert Ő a felelős a mennyei projektorért!

Kivetítés mértéke különböző:

 • Van, amikor gyengébb a projektor, a látott kép és hamar eltűnik
 • Van, amikor erős a kép, nyomot hagy bennünk
 • Van, amikor állandósul a kivetített kép, belénk lesz égetve, részévé válik a szemléletmódunknak

Igei alapelvek a belső látásunkkal kapcsolatosan:

 • 1Sám. 16, 7;

De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

Isten értékrendje: A fizikai látásnál fontosabb a belső látás! Kettős látásunkban fontosabb a belső és az legyen az Úréhoz igazítva!

 • 1Kir. 15, 5;

Dávid ugyanis azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, és egész életén át semmiben sem tért el attól, amit parancsolt neki, kivéve a hettita Úriás esetét

1Kir. 14, 22;

De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az ÚR, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel.

Amit látunk, az alapján cselekszünk jót vagy rosszat egyaránt!

Belső látásunk össze van kötve beszédünkkel, cselekedeteinkkel. A cselekedetek megváltozásához a belső látást – gondolkodást kell megváltoztatni!

 • Préd. 6, 8-9;

Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és mi a szegénynek azzal szemben, aki tud forgolódni az életbenTöbbet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.

A bölcs és a bolond, a sikeres között egy fontos különbség van: a helyes belső látás! Ez többet ér, egy fontos pluszt hoz be az életébe az embereknek!

 • ApCsel. 10, 17;

Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt,

 • Amit belülről látsz, az meghatározza gondolkodásodat, cselekedeteidet
 • A belső látás feloldja dilemmáidat és stabillá, határozottá tesz abban a kérdésben (illetve a helyes önkép stabilizálja a személyiséget!)
 • A mennyből kapott képek, tágas térre vezetnek.
 • A mennyei képek felszabadítják a földi örökségedet
 • A belső látásod hitet fakaszt benned és bátorrá tesz a cselekvésben
 • Amit belülről látsz az működni fog,
 • A menny együttműködik veled a megvalósításban
 • A belső látás konfliktusban van a környezettünkkel, az emberekkel és a látható valósággal. Ebből a konfliktusból győztesen fogsz kijönni!

Különösen három területen érvényesülnek ezek a belső kivetítések:

 1. Jövőképünk (hiányában teljes céltalanság és nihil!)
 2. Önképünk (hiányában teljes labilitás, bizonytalanság)
 3. Megoldás képek (hiányában teljes elcsüggedés, kilátástalanság)

Bibliai példák ezekre:

1. József látja a jövőt, Jézus látja a jövőt, folyamatosan beszél róla, hogy változtassa a tanítványokban lévő torzképet

2. Méfibóseth„olyan vagyok, mint a döglött kutya”, hamis, negatív önkép lerombolása,

Izráel egyiptomi fogság után sáskákként látták magukat az óriások szemében, Káleb, József bátorsága összefüggésben van a belső látásukkal, jövőképpel

3. Jákób belső képe a juhok szaporodásáról a mennyei megoldás képei, vérfolyásos asszonybelső látása – gyógyulása, Pál hajótörésekkor belsőleg látta a menekülés jövőjét, belső látása szerint cselekedett

 • Mt. 9, 20-22;

És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában: „Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok.” (ezt a képet látta!)

Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: „Bízzál, leányom, hited megtartott téged.” És meggyógyult az asszony abban az órában.

 1. Isten szerinti belső látás az asszonyban, egy kép a megoldásról
 2. Ez a belső látás, kép, hitet szabadított fel benne (Minden belső kép hitet, vagy félelmet, torz dolgokat szabadít fel bennünk!)
 3. A Hit felszabadította Isten természetfölötti erejét (a te erődet is felszabadítja a cselekvésre!)
 • 1Móz. 31, 6-12; Jákób beszélgetése feleségeivel

Ti tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat.

De apátok csalt meg engem, és tízszer is megváltoztatta a béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Ha így szólt: A pettyesek lesznek a béred, az egész nyáj pettyeseket ellett. Ha pedig így szólt: A csíkos lábúak lesznek a béred, az egész nyáj csíkos lábúakat ellett. Így vette el Isten apátok jószágát, és nekem adta. Mert a nyáj párzása idején álmomban föltekintettem, és azt láttam, hogy a nyájban párzó bakok csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Akkor ezt mondta nekem álmomban az Isten angyala: Jákób! És feleltem: Itt vagyok. Azt mondta: Tekints föl, és lásd meg, hogy a nyájban párzó bakok mind csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Mert láttam mindazt, amit Lábán tett veled.

Jákób elnyomása munkahelyén, kihasználták Őt. Lábán keményen bánt vele, nagy áldás volt számára Jákób szolgálata.

Isten megoldása; Álom, látás, belső kép, ez alapján cselekedett, kivédve Lábán kapzsiságát, így meggazdagodott, színes nyája lett!

Belső látása vezette cselekedeteit, amikor Lábán változgatta, manipulált a helyzettel, Ő más pálcát tett ki a nyáj elé párzási időben!

Fontos felelősségünk ebben a témában!:

 • Irts, rombolj, pusztíts miután felismerted az ördögi hamis, gonosz belső képeket!
 • Építsd fel általában a belső képedet Isten Igéje alapján!
 • Igényeld a Szent Szellemtől speciális –személyre szabott- képeket mindhárom területre!
 • Vizualizáció fontossága: Tudatosan alakíts ki képeket magadban, amit összhangban érzel az Igével, Isten személyre szabott akaratával!

Tennivalóink ebben a témában;

 1. Dolgozz az ügyön! Megéri, hiszen az előmeneteled, sikered nagymértékben függ ettől!
 2. Vannak nagyon mély, torz, gonosz képek bennünk! Át kell alakítani, ki kell irtani teljes radikalizmussal!
 3. Amikor pedig nehéz helyzetbe kerülsz, számíts rá, jelentkezik az ellenség a romlás képeivel, Állj ellen!
 4. Imádkozz ezért rendszeresen, leplezze le benned a Szent Szellem a helytelen képeket és adjon mennyei képeket!
 5. Csak a mennyei kivetítésnek adj helyet, az ördöginek ne!

Kívánom, hogy megtanuld a hit útján járva kezelni a belső látásodat!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Vizualitás a hit útján

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000080%20-%20Vizualitas%20a%20hit%20utjan.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joel Osteen – Tudatosítsd, mid van!

https://www.youtube.com/watch?v=CJufC41P8pM

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Hegyen épült város

https://www.youtube.com/watch?v=CK5jDqHcrv0

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy felismerjük és befogadjuk a mennyből érkezett képeket, az ördögi kivetítéseknek pedig ellent tudjunk állni!