Project Description

Az ember élete, tűz és szenvedély nélkül, beszürkül, lesüllyed egy hétköznapi átlag szintre. A szívben izzó tűz és szenvedély, ami kiemel a tömegből!

Isten Szelleme a tűzkeresztségben lobbantja lángra ezt a tűzet bennünk.

Mennyei tűz és aratásról beszélek! Tűz nélkül, nem megy a szellemi életünk motorja, nincs előmenetel! Néhány ismert Ige segítsen megérteni Isten akaratát!

Jel. 3, 14-22;

A laodiceai gyülekezet (népjog, nép igazsága, ítélet!) angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. (forrásban lévő, új bor – új tömlő jellegzetessége!) Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos (közönyös) vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számbólLaodiceai langyos vizű források vize ihatatlan volt > kiköpték!

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen:

Mai társadalom leírása; Gazdag, de Isten kincseiben szegény és nyomorult!

tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított (lángoló, izzó, lánggal borított) aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Gyere ki ebből az állapotból, nekünk kell ezért tenni és a Szent Szellem is segíteni fog! Amikor megtérünk becsületesen dolgokból, ott marad az életünkön a megtérés kenete!  Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

Misszió működik, mert a Jézusi zörgetést meghallják a pogányok és ajtót nyitnak előtte, befogadják Őt!

Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Uralomra jutott győztes gyülekezet!

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

Levelek értelmezése;

7 levél > a helyi üzeneten túl, 7 egyházkorszak jellemzői és üzenete!

Laodiceai a 7. levél az utolsó idők gyülekezetének fontos üzenete!

Részletes korrajzot tár elénk, bemutatva Isten értékrendjét!

Hideg, langyos közömbös állapot, ami leginkább a Mennyei Atyát bántja!

Beengedett bűnök, megalkuvások, e világ lelkülete, filmek, zenék sokasága kioltják Isten tüzét az életünkbe!

1Móz. 45, 26;

Megmondták neki, hogy József még él, és egész Egyiptom fölött uralkodik. De Jákób szíve hideg maradt, nem hitt nekik. A kihűlt, megkeseredett, megkeményedett szív nem tud hinni, nem tudja venni Isten dolgait!

Szent Szellem tüze felforrósít, e világ lehűt! Bűnök, filmek, zenék, e világ dolgai lehűtenek! Szenvedély, tűz nélkül nem megy előre a motorja az életednek! Forró szív > felolvasztja a jeget a világiak szívében!

Hideg szívvel nehéz az ima, böjt, szolgálat, közösségbe járás, minden, ami jó és örökkévaló!…. Hideg szívnél Isten Igéjéből agyonütő törvény lesz!

Isten utálja a langyosat, hideget nem vállal közösséget vele, elutasítja magától! Mi felelősségünk, vigyázni a tűzre, a mennyből jövő szenvedélyre!

Pl. Az ószövetségben a tűznek állandóan égni kellett az oltáron!

Mt. 24, 12-14;

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. (kialszik, kihűl)

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (a célig helytáll, tűzben marad!)

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

Mindazok, akik a nehéz, meghidegítő körülmények, szellemiség ellenére életben, tűzben maradnak, azok hirdetik majd ezt az evangéliumot, ami a teljes ember gyógyulásáról szól! TŰZ ÉS ARATÁS EGYÜTTHALAD!

Tűz nélkül nincs aratás semmilyen területen az életünkben!

A tűznek az oltáron égnie kellett folyamatosan, papok feladata a táplálás!

Vegyél tüzet, térj meg, hagy el ezt az állapotot és újból visszajön a tűz! > szenvedély > mártíromságra is elég volt a tanítványoknál!

Amikor a tűzben vagy az ellenség veti magjait, de nem is tud közel jönni, mert a benned lévő tűzben elég, amikor hideg van, könnyen bekerül minden ördögi mag és megfoganván bűnt szül!

Tűz elégeti az ördögi kötéseket, leéget minden gonoszt az életünkről!

5Móz. 4, 12;

A tűz közepéből az ÚR beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. AMIKOR TŰZ VAN, Isten beszél hozzánk! Amikor elfogy a tűz, Isten sem szól, csak nagyon ritkán!

Figyelmeztetés! /két szélsőségre/

 • Hideg állapotnál az ellenség visszatart, passzivitás
 • Forró állapotnál az ellenség túllökése > Pl. kisiklott mozdony!

TŰZ ÉS ARATÁS MINDIG EGYÜTT HALAD!

Isten országa csak bizonyos üzemi hőmérsékleten működik, tűz nélkül egyetlen motor sem megy előre! Szellemi életed sem működőképes e nélkül!

Bír. 15, 4-5;

Azzal elment Sámson, (nap fia, napos, fényes, erős!) fogott háromszáz rókát; csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóvát tett minden két róka farka közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon álló gabonájára. Így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt a szőlőket és az olajfás kerteket is.

Itt van 300 ember, tüzet nekik, lámpást a kezükbe, fáklyákat, Isten tüzét a szívükbe és hadd szaladjanak a gabonatábláknak! MA IS EZ Isten akarata!

Zsid. 1, 7;   Isten ilyenné tesz bennünket!

És az angyalokról ugyan ezt mondja: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává

Mint tűzlángokat küld ki bennünket a bűnben megkeményedet szívű emberekhez!

1Kir. 18, 24;

Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az ÚR nevét. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta: Jó lesz így!

Isten ma is tűzzel felel az imánkra, pünkösdkor is ezt történ!

Mt. 3, 11-12;

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. ezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”

Tűzzel keresztel, hogy gabonáját csűrébe takaríthassa, beteljen az utolsó idők nagy aratása és megteljen a mennyek országa!

Jer. 23, 28.b-29;

… De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? – így szól az ÚR. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az ÚR -, vagy mint a sziklazúzó pöröly?

Hirdessük igazán, tűzzel Isten beszédét!

Hideg szív – hallgat, nem osztja meg az evangéliumot mással!

Tűzzel teli szív – mint csontjaiban rekesztett és szól és szólja Isten beszédét!

Pl. Lávafolyam, amíg tűzbe van mozgásban van, amikor a hőmérséklet leáll, megkeményedik > megkeményedet szív

Pl. Bakelit hőre lágyuló, hidegre megkeményedő, törékennyé váló műanyag, ilyen az emberi szív is

Meglangyosodott, elhidegült emberi kapcsolatok;

Férj – feleség, melegség kulcsa együtt töltött idő, ágyközösség

Szülő – gyermek

Testvéri – gyülekezeti

Baráti kapcsolatok

Ne engedd kibontakoznia folyamatot! Tegyél ellene, mert olaj kell a tűzre!

Ne add fel, ne tedd fel a kezed mondván; nincs mit tenni kihűlt!

Természetes még az étel is kihűl, ha nem melegítik folyamatosan!

Pl. Bojlerben mindig van meleg, forró víz, így kell a szívünket is forrón tartani!

Házasságban fenntartani az „üzemi hőmérsékletet”;

 • Együtt fekszenek, megmelegszenek, intim szféra
 • Szavak olaj a tűzre, kedves, bátorító, dicsérő szavak
 • Nagy beszélgetések, olaj a tűzre
 • Együtt töltött idő, közös élmények, olaj a tűzre
 • Aktivitás a házasság építésében
 • Szenvedély e nélkül szürke egerek vagyunk!

Amelyek lehűtik óhatatlanul a tüzet;

 • Passzivitás, megszereztem, tovább nem foglalkozom vele! MEGTARTÁS!
 • Veszekedések, konfliktusok rossz kezelése
 • Gonosz sértő, bántó szavak
 • Házasélet hiánya > kihűlés veszélye
 • Közös élmények, együtt töltött idő, nagy beszélgetések hiánya

Isten – ember kapcsolatában is fontos és házasságban is!

Pl. Pál Házasság – Krisztus és az Egyház kapcsolata, mindig párhuzamot von a Szent Írás

Megtérésre hívás! Megtérünk a langyos, közömbös, hideg állapotból Istennel kapcsolatosan és az emberi kapcsolatainkban is!

Ami teszel az Úrért, tedd szenvedéllyel, dicsérd őt, szolgáld Őt, prédikálj, hirdesd őt, adakozz szenvedéllyel….

Közös megvallás! Változtassuk meg cselekedeteinket, térjünk vissza a tűzzel tett szolgálathoz és a menny adja a többit! Emberekkel való kapcsolatainkban is! Menjünk mindannyian az aratásba ezzel a mennyei tűzzel!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre


Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A bennünk lévő tűz táplálása

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000078%20-%20A%20bennunk%20levo%20tuz%20taplalasa.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Reinhard Bonnke – Living a Life of Fire

https://www.youtube.com/watch?v=nOcUmB3GF7k

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit gyülekezete – Kell egy szó


https://www.youtube.com/watch?v=-PE8kYCyGVI

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy újból és újból megújuljon a Szent Szellem tüze az életünkben!