Project Description

Ebben az Igében találjuk az egyik legszebb, legfennköltebb összefoglalás a szeretetről. Ez mutatja be Isten agapé szeretetét legtisztábban.

 

1Kor. 12, 31;

De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.

 

A kiválóság útja – a szeretet útja! Minden más lesüllyeszt hétköznapi, átlagos szintre!

Amikor hordozod az Isten szeretetét és képviseled ebben a szeretetlen, megkeményedett világban, akkor a kiválóság útján jársz!

 

Isten erre hívott el, hogy kiemeljen a tömegből a kiválóság útjára tegyen téged!

A kiválóság ott kezdődik, amikor tudod szeretni az ellenséges érzelmű embereket! Ez a szeretet magasiskolája!

 

Lk. 6, 27-36;

Ez a kiválóság útja:

„Nektek azonban, akik hallgattok engem (hallgattok reám!), ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, (ellenséges érzelmű, magatartású, beszédű, unszimpatikus emberek) tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza.

 

A szeretet kifejeződése az ellenséges embereknél:

  1. Jót cselekedj vele…
  2. Áldást mondani, pozitív beszédeket szólni…
  3. Imádkozni érte, mert amikor imádkozunk valakiért, megváltozik a hozzáállásunk!
  4. Másképpen reagálni, mint a világ, a rossz ellentétjét cselekedni!
  5. Adás fenntartása…
  6. Elengedni a kárt, megbocsájtás…

 

“És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.”

Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.

 

Különbség van a világ és a kiválóság útja között! Ez egy más szintre emel tégedet! Ne süllyedj le e világ testi, bűnnel fertőzött szintjére!

És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik.

 

A kiválóság útján járás jutalmakat hoz az emberek életébe: földi és mennyei szinten egyaránt! Az ellenségből barát, jóakaró lesz!

 

Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. A fiak tükrözik az apát, így tudjuk tükrözni a Mennyei Atyát!

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”

 

Ef. 4, 2-3;

teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, (hordozzátok el, szenvedjétek el egymást) igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.

 

Az Ige itt nem ellenséges kapcsolatról beszél, hanem amikor egy szeretet kapcsolatban megjelenik a másik gyarlósága, ott kell, hogy életbe lépjen ez az Ige!

 

A kiválóság útja – szeretet himnusza!

Bemutatja Isten szeretetének tulajdonságait!

Szövegkörnyezete: Pál tanít a szellemi ajándékokról! Pál nem véletlenül beszél erről, mert nagy veszély, hogy a szellemi dolgok előtérbe helyezése között elhagyjuk a szeretetet!

 

1Kor. 13, 1-8;

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet (agapé – Isten feltétel nélküli szeretete! Fileó – baráti, eros -érzéki szeretet!) pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom (szeretet nélkül üres, kong az ürességtől!)

És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

 

Az ajándékok, karizmák felsorolása szeretet nélkül üres!

Van-e benned isteni, feltétel nélküli szeretet? Mi van benned, mi motivál téged?

Amikor működik az ajándék, de szeretet nélkül, üres önmagában.

Amikor az ajándékok nagysága működik általam, de nincs bennem szeretet senki vagyok! Ajándékok nagysága összhangban kell legyen a szeretet nagyságával!

Amikor szeretet nélkül hozunk nagy áldozatokat, semmi hasznunk abból, törlődik a vetésünk, nem hoz aratást!

Ezek az isteni-agapé szeretet megnyilvánulásai, ha megvannak nálad, van benned isteni szeretet!

 

A szeretet türelmes, (hosszan tűr, tolerálja másik gyengeségeit) jóságos (jó szándék, motiváció, jót cselekszik); a szeretet nem irigykedik (nem kívánja a másét, örül sikereinek!), a szeretet nem kérkedik (dicsekszik a másik ellenére), nem fuvalkodik (nem büszke a másikkal szemben) fel. Nem viselkedik bántóan (illetlen, bántó beszédek, cselekedetek), nem keresi a maga hasznát (másik javát akarja), nem gerjed haragra (nem engedi magát felhúzni, nem keseredik meg, nem ingerel!), nem rója fel a rosszat (nem emlegeti a múlt hibáit, mert elengedte és nem vádol). Nem örül a hamisságnak (amikor látja a másikban, illetve igazságtalanság éri), de együtt örül az igazsággal (őszinteséggel).

Mindent elfedez (másik gyengeségeit befedezi, lásd Sém! Távol tart, elhárít, megvéd, kibír, elvisel, elszenved), mindent hisz (a másikban, megbízik benne és annak jó változásában), mindent remél (szép jövőkép, jót vár), mindent eltűr (állhatatos, kitartó szeretet hosszú távon, mindvégig! Tud várni a jó változásra).

A szeretet soha el nem múlik. (csak bennünk tud elmúlni, ha nem vigyázunk!)

De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.

 

Ajándékok meg fognak szűnni, a mennyben nem lesz rájuk szükség!

Ember – szeretet nélkül – senki! A benned lévő Istentől jött szeretet tesz valakivé!

Ajándékok – szeretet nélkül – semmi! (nincs haszon belőle)

Igazság – szeretet nélkül – semmi!

Szolgálat – szeretet nélkül – semmi!

 

A szeretet örökkévaló, minden más mulandó!

Meg kell térnünk a szeretetlenségből, keménységből!

 

Isten igazsága, a Szent Szellem ajándékai és az emberek felé való szolgálat önzetlen mennyei agapé szeretettel együtt, áldássá válnak mindenkinek!

 

1Kor. 13, 13. 14, 1;

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

 

A legnagyobb maradandó a szeretet és minden, amit ebből tettél!

Pl. Dorkás maradandót alkotott, mert a szeretet motiválta

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Törekvés, az egy cél szerinti tudatos igyekezetet jelent. Tudatosan törekedjünk a szeretet beszédeire, kifejezéseire, cselekedeteire!

 

Egyensúly fontossága mindenben, az ajándékok és a szeretet között is!

Ez az Isteni szeretet kell, hogy működjön bennünk, házasságunkban, családunkban, gyülekezetünkben, mindenhol ahol vagyunk! Amikor hozzánk belép valaki, ezt megérzi, feloldja, feltölti, gyógyítja, felszabadítja, képessé teszi az igazság befogadására!

Ez a kiválóság útja! Az isteni-agapé szeretet útja! Járjunk ezen!

 

A családban, házasságban különösen fontos megújulni ebben. Ha ez megvan meg fognak térni a hozzánk tartozóink, illetve azok, akikkel kapcsolatba kerülünk!

 

Kívánom, hogy Isten agapé szeretete betöltsön és benned is maradjon, hogy tudj járni a kiválóság útján!

Tájékoztatás:

Szeretettel tájékoztatunk minden kedves olvasót, hallgatót, hogy az elkövetkezendő hónapokban, a nyári időszakban a számos tábor és külső szolgálat miatt ritkábban fogunk Heti Bátorítást küldeni! Ősztől visszaállunk a heti rendszerességre.

Megértéseteket és imáitokat előre is köszönjük!

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – A szeretet, mint a kiválóság útja

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000052%20-%20A%20szeretet,%20mint%20a%20kivalosag%20utja.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – A szeretet hiánya

https://www.youtube.com/watch?v=94DJI9FaazM

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – A szeretet nem fogy el sosem

https://www.youtube.com/watch?v=APt58C4_h5Y

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Süveges Imre – A belső ember ereje

https://youtu.be/gUrg7xfeTF4

 

Okoskodás és büszkeség helyett bölcsesség és alázat

https://youtu.be/kUgZoo-lWk8