Project Description

Az életünk során érnek bennünket traumák, akaratlanul is különféle krízishelyzetekbe kerülünk. A kialakult krízis helyzetek, általában nem semlegesek, előre vagy hátra, illetve jó vagy rossz irányba visznek!

Ezek a helyzetek, bűneink, rossz döntéseink, az ellenség miatt alakulnak ki, mert távol vagyunk az Istentől, de Ő mindent a javunkra tud fordítani!

Ezeket senki sem tudja kikerülni, maximum bölcs életvitellel csökkenthető, ezen helyzetek száma! Pl. rossz döntéseink generálják a krízis helyzeteket

Több területen kerülhetünk ilyen helyzetbe;

Egyéni, egészségügyi, családi, kapcsolati, házassági, munkahelyi, vállalkozási, gyülekezeti, anyagi jellegű, politikai, nemzeti krízisek lehetnek.

Isten Igéje ad egy helyes látásmódot ezekről és jó reménységet minden helyzetben, valamint közli azokat az alapelveket melyek szerint áldással tudunk kijönni ezekből! Fontos megtanulni ezeknek a kezelését és megérteni Isten Igéjének útmutatásait ebben a témában!

Zsolt. 50, 15;

Hívj segítségül engem a nyomorúság (krízis) idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.  Itt van az egyszerű és egyben örökkérvényű útmutatás, cselekedjünk e szerint minden krízishelyzetben!

Krízis helyzetek fájdalommal, szenvedéssel, érzelmi hullámvölgyekkel járnak, ezért nem könnyű átmenni rajtuk.

A szenvedés két irányba vihet el;

 1. Rossz reakció; keserűség, frusztráció, csüggedés, lázadás, reménytelenség, kudarc élmények lenyomása, nihil, feladás…

Soha ne reagálj így, még ha nagyon fájdalmas szakaszban is vagy!

 1. Helyes reakció; Engedelmeskedsz az Ige tanácsainak és annak minden áldott következménye be fog jönni az életedbe!

Kezd el segítségül hívni Őt, keresni Őt akkor hálaadással, áldással, bizonyságokkal, csodákkal és dicsérettel fogod lezárni a folyamatot!

Igei tanácsok a krízisek kezeléséhez?

Hívd segítségül Őt!

Fontos, hogy megértsük Isten gondolkodását ebben a témában!

 • Ha szereteted az Urat és bízol bennevalamint segítségül hívod Őt minden krízis a javadra, előnyödre válik, jól fogsz kijönni belőle! Biblia történetek sokasága bizonyítja, hogy amikor ezt tesszük, sohasem a krízis a zárszó, hanem csoda, a felemelkedés, a jóra fordulás! Veled is így lesz!

Ez Isten hatalma és dicsősége bennünk! Ezért láss túl a krízisen, lásd meg Isten cselekedeteit, számíts a segítségére figyeld, miként fordítja előnyödre a helyzetet, mert még hálát adsz és dicséred az Urat!

Ne engedd a sötétséget, reménytelenséget magadra, láss pozitív jövőt hit által és a tiéd lesz! Ha magadra engeded a sötét gondolatokat, érzelmeket, akkor magad válsz akadállyá a dolgok jóra fordulásában! Ezzel az ellenség malmára hajtod a vizet, valamint önmagaddal szúrsz ki, ezt sohase tedd! A besötétedést semmikor ne engedd meg magadnak, bármilyen kemény bajba is kerülsz, mert az nehezíti a helyzetedet és Isten szabadító munkáját!

Pl. Pálék hajótörése, szigetlakók megmenekülése – jóra fordult minden!

 • A Krízis helyzetekben, ne légy passzív, híd segítségül az Urat teljes szívedből, mert ugrásra készen áll, hogy segítsen neked!

Amikor segítségül hívod a mennyet, akkor átveszi a kontrollt a gonosztól és jóra fordulnak a dolgok. Amikor egyedül akarunk ebből kijönni, akkor az irányítás az ellenség, a romboló erők kezébe marad és a krízis átokká válhat! Pl. Jézus a kereszten

 • Isten sokszor a krízishelyzetekből bontja ki az Ő jó és tökéletes tervét! Tudatosan megengedi, hogy előhívhassa a legjobbat számunkra! Pl. Jeruzsálemi gyülekezet szétverése, üldözése – hatalmas növekedés lett belőle, így nem tudott beállni egy vallásos gyülekezetnek.
 • A krízis kényszermegállót iktat be az életünkbe! Meg kell állni, el kell gondolkodni, kiértékelni, jó döntéseket hozni, változtatni! Pl. kórház
 • A krízis helyzetek mindig változásra kényszerítenek! Sokszor nem szeretjük a változást, e nélkül nem tud megvalósulni Isten terve velünk. Isten felszólít a változtatásra a lelkiismeret csendes hangján, ha nem vesszük, szól az Igén keresztül, ha az is kevés küld másokat hozzánk, végül kiállt hozzánk a szenvedéseken keresztül!

Ezek a jó változások fejlődést hoznak az életünkben, ezért ne állj ellen ennek!

 • Nyomás alá helyezz, hogy keresd a megoldást, keresd az Urat! Elkényelmesedett, beállt (hívő) életek nyomás alá kerülnek, hogy keressék az Urat! Ez a legfontosabb igazság, keresd az Urat, hívd segítségül Őt és egy jó folyamat kezdődik az életedben! Ne engedd, hogy ellaposodjon az Isten keresése életedben, mert az előkészíti az újabb fájdalmas krízist. Isten vágyik a veled való közösségre, csak úgy tudja átadni neked az örökségedet, ha aktívan keresed Őt! Teljesítsd be ezt a vágyát az Atyának és a Szent Szellem felgerjeszti benned az Isten utáni éhséget! A sok jó dolog, könnyen elkényelmesít, nincs már áldozat (korán kelés, böjt, stb.) A krízis kimozdít ebből a kényelmi zónából és aktívvá tesz az imában!  Pl. Péter a börtönben
 • Ne adj teret a félelemnek, mert be akar jönni az életedbe! Ne félj, csak higgy! Állj ellene a félelemnek (elfut tőled) és járj a hit útján!

Zsolt. 23, 4;

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, (krízistől) mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

 • Krízisben mindig megjelenik Isten megtartó kegyelme mindazoknak, akik segítségül hívják Őt és bíznak benne! Amikor elfogyna az erőd, lehetőséged, ötleted, akkor jön a megtartó kegyelem az életedbe!
 • Minden estben kiteszi védelmének a határát az ellenségnek! Pl. Jób esetében az ellenségnek meg volt adva meddig mehet! Csak annyit engedj meg, amennyit el tudsz hordozni, illetve amennyi kell a változáshoz!

Pl. fémmegmunkálás – formálás, nem szabad túl hevíteni, túlnyomni, mert kár keletkezik

Ő Ura a Helyzetnek, teljesen a kontrolja alatt tartja az eseményeket, még akkor is, ha nem úgy látszik!

ApCsel. 28, 5;

Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten.

 • Életed legnagyobb leckéit az ilyen krízishelyzetekben veheted! A rajtad lévő nyomás beégeti Isten örökkévaló igazságát életedbe, sohasem fogod elfelejteni, mert mélyre megy. Pl. billog beütése – szív hústábláiba beégetve
 • Mély belső változásokat munkál benned, amelyek végérvényesen benned maradhatnak! Pl. összetört, puha irgalmas szív, empátia, alázat
 • Krízisek lehetőséget adnak Istennek a beavatkozásra, a mennyiben segítségül hívjuk Őt, valamint bevonjuk a folyamatokba! Ezekből születnek a legnagyobb csodák, a menny dicsősége közel jön az emberhez! Itt fogod megismerni Isten szeretetének mélységét! Amíg nincsenek ilyen tapasztalataid, csak felszínen ismerted Őt!
 • Maradj pozitív, mert akik az Úrhoz fordultak a krízis idején mindig jól jöttek ki. Tehát ne veszítsd el a hitedet, reménységedet, mert ez veled is így lesz! Ne felejtsd az Úr Jézus Krisztus nagy játékos, nagy sakkmester, minden helyzetet győzelemre tud fordítani, csak adj erre időt neki, ne légy türelmetlen!bibliai példák tömkelege

Préd. 7, 18; …, mert az istenfélő ember minden bajból (krízisből) kikerül.

 • A krízisekben számíts rá, hogy nem a te elképzelésed szerint alakulnak a dolgok, hanem Isten magasabb gondolatai szerint!

Isten jó sáfár, minden helyzetből a maximumot akarja kihozni, mi csak a mielőbbi szabadulásban tudunk gondolkozni. Ő többet akar, tanítani, prés alatt formálni, beírni igazságokat a szívedbe, krisztusi karaktert formálni benned…és a végén kihoz a kialakult helyzetből.

Ezáltal nagy haszonnal, növekedéssel, belső, külső változásokkal és mennyei megoldásokkal tudsz kijönni!

Ne tégy fel kérdéseket, csak nehezíted a helyzetedet, a végén tiszta képet fogsz látni. Türelem várd meg azt a pillanatot, a folyamatban, amikor benne vagy nem fogod érteni és tisztán látni a dogokat! Csak bízz benne! Megígérte hálát fogsz adni még a jó dolgokért, amit kimunkált benned és a kialakult helyzetben!

Ezért bízz benne, úgy hogy nem érted Őt! Pl. József története

 • Légy kitartó és józan, ne add fel a krízishelyzet közepén! Hit és kitartás, állhatatosság által nyerjük el a szabadulás ígéreteit! ha elestél, állj fel és menj tovább, csak hívd segítségül Őt, bízz benne és jönni fog a mennyei segítség! Pl. Jób tűrése, kitartása

2Tim. 4, 5;

Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodatNe veszítsd el a fejed, gyakorolj uralmat negatív érzelmeiden, indulataidon és beszédeiden – ez a józanság!

 • A krízis helyzetekben a menny együtt érez veled! Ha fáj, neki is fáj, ha nehéz ez neki is az. Szeretete teljes empátiát – együttérzést hoz létre!

Pl. Pál megtérésénél, miért üldözöl engem, mert ha őket üldözöd, engem üldözöl, ha nekik fájdalmat okozol, akkor nekem is!

Ez az Isteni szeretett, együttérzés, irgalom, indítja Őt cselekvésre!

 • A krízisek után erősebb leszel belső emberben, hitben és sok más fontos belső értékben! Nemcsak megszabadít, meg is változtat jó irányba, nemcsak megsegít, életre szóló leckéket ad.

Ezeket jegyezd meg egy életre, ne kelljen ismételni!

 • A krízisek után ne felejts el hálát adni, dicsőíteni Őt, valamint beszélni az Ő nagyságáról, csodáiról másoknak is, ahogyan az Ige mondja!

Az Úr Jézus Krisztus példája;

 • Jézus krízishelyzete a kereszten óriási fájdalmak és szellemi terhek között, letette életét az Atya kezébe és győzött. Feltámadt, ez volt a jóra fordulás, felemeltetés győzelme, teljes diadal volt, Isten minden célja teljesült ebben a krízisben. Addig nem hozta ki Jézust, amíg nem győzte le az ellenséget, amíg nem volt meg az áldozat a bűnökért, utána jött a szabadulás. Isten minden terve megvalósult! Így van ez ma is!

A feltámadás ereje hit által bejön az életedbe, legyőzve a romlást, halált és minden kritikus helyzet erejét, diadalmaskodni fog nálad is!

Csak hívd Őt segítségül és bízz benne!

 • Sok embert már átsegítettem személyes, házassági, anyagi, családi krízisen, minden tapasztalatom ezt az Igazságot igazolja!

Légy bátor, erős és kitartó a krízis helyzetekben, fordulj az Úrhoz és számíts rá, mert nem vagy egyedül, Ő veled van! Készülj, áldással fogsz kijönni belőle, mert akik Istent szeretik, minden a javukra fordul!

2Kor. 8, 2;

Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Maradjunk meg ebben az örömben, látva hit szemeinkkel a reményteljes jövőt, mert hálát fogsz adni és dicsérni fogod szabadításáért!

Préd. 7, 18; …, mert az istenfélő ember minden bajból (krízisből) kikerül.

Ne felejtsd el ezeket az igazságokat!

Bátorítalak, tanuld meg cselekedni Isten Igéjét a nehéz helyzetek, krízisek idején is!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Krízishelyzetek

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000062%20-%20Krizishelyzetek.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Erőt adó gondolatok

https://www.youtube.com/watch?v=Z9mWR4OGouY

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Balogh Ferenc – És most, óh Jákób
https://www.youtube.com/watch?v=IjeQRJfX0w8

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy legyen erőnk a krízishelyzetek bibliai módon való kezeléséhez!