Project Description

Isten bennünk lakozó szeretete az ami kiemel bennünket a világból!

 1. Isten személyisége;

Személyiségének három fő ismérve van;

  • Szeretete
  • Igazsága
  • Ereje és mindenható hatalma (Elohim; erős, hatalmas)

1Jn. 4, 8;

aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

Teremtésünk oka; szeretete  <>  Megváltásunk oka; szeretete

Emberhez való viszonyulása;

Teljes szeretet és elfogadás az alapja.

Szeretlek és elfogadlak; Ha jó vagy, ha rossz vagy, ha engedelmeskedsz, ha nem, ha sikeres vagy, ha kudarcos, ha jól megy sorod, ha nehézségeid vannak, ha gazdag vagy, netalán nehezen jössz ki anyagilag, ha hegyen vagy, ha völgyben jársz…

Isten atyai szeretete megerősíti az embert!

Mt. 3, 17;

És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

2x ismétlődik meg ez a mennyei kijelentés;

1x, Bemerítkezésnél, pályája, szolgálata elején erősíti őt

2x, A megdicsőülés hegyén, a szenvedéstörténet előtt közvetlenül

Mi is fiak vagyunk, velünk kapcsolatban is ez a viszonyulása, szeretete állandó, gyönyörködése változó. Ha helyünkön vagyunk, engedelmességben járunk, akkor gyönyörködik bennünk.

Az Isteni szeretet kifejezésre jut; megvallásban, szózatban pozitív, bátorító beszédekben; tékozló fiúnál, ölelésben…adásban…

Róm. 5, 7;

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. A ki nem mutatott szeretet nem tud működni!

Isten szeretetének tulajdonságai, képek az Igéből;

 1. Vőlegény és mennyasszony viszonya   (lángoló – féltőn szerető)
 2. Férj és feleség viszonya   (hűséges, kiteljesedett szeretet)
 3. Atya és fiú kapcsolat *   (bensőséges – bátorító, nevelő szeretet)
 4. Pásztor és nyáj kapcsolat*   (legeltető – őrző szeretet)
 5. Orvos és beteg kapcsolat*   (megsebző – gyógyító szeretet)
 6. Házigazda és háznép viszonya   (törődő szeretet)

 

Péld. 3, 11-12;  (3.)

Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Zsid. 12, 5-8;   (3.)

és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

Zsolt. 100, 3;    (4.)

Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.

Jób. 5, 17-18;  (5.)

Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg!

Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. (Emberek sokszor csak megsebzünk, de nem kötözünk! Isten végig megy a folyamaton!)

Isten szeretete meggyógyítja az ember lelkét;

Péter esete Jézus halálakor, 3x megtagadja, 3xmegvallja szeretetét;

Jézus egy szóval sem vádolja.

Ördögi erők torzítják, rombolják az Isten szeretetéről alkotott képünket!

Fontos, hogy mi is az isteni szeretet mintáját követve szeressük embertársainkat! Ne majomszeretettel és a bűn által eltorzított érdek és feltételhez kötött szeretet jellemezzen bennünket!

 1. Felfedezni, megismerni, megérteni, befogadni az ő szeretetét;

Ef. 3, 17-19;

hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva

képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; (Felfogni, elfogadni, megérteni, elkapni, mint az antenna az érkező hullámokat; be kell állítani az antennádat jó irányba és venni fogod az adást!)

és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.

(Megismerni; elméleti, informális ismeret és tapasztalati ismeret!)

Hatása alá kerülni, meg változtat!

1Jn. 4, 16-21;

és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (Istenben maradni a szeretet által! Ha erről az útról lejövünk, róla válunk le!)

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. (kiteljesedő szeretet!)

szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. (Isten szeretete kiűzi a romboló erőket az életünkből!)

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (szeretve vagyunk így tudunk szeretni!)

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. (Isten szeretete és az emberek felé irányuló szeretet nem választható el!)

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

 1. Visszatükrözni az ő lényét az embertársaink felé!

Ján. 13, 34-35;

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (megújított parancsolat)

Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Mit kell visszatükrözni? Isten személyiségét!

A szeretet érinti érzelmi, akarati, gondolati életünket, lelkünket.

Ne csak érzelmi síkra vetítsd ki, mert így ha nem érzel, már nem szeretsz; Gondolkozásban benne van; „kövessétek a szeretetet…!” Előtted megy, kövesd! Akaratod beállítod ebbe az irányba. Isten a szeretet, érinti az egész személyiségét, hagyd, hogy a te teljes személyiségedet átformálja.

Szeretetünk határainak kitágulása;

Néhány ember, család, baráti kör, Isten szeretete egyetemes; természetesen nem egyforma mélységű. PL: Családban jól működik, tovább nem…, saját gyermek jól működik, többi nem számít…

Erről ismernek meg, az Ő személyiségjegyei rajtunk vannak.

Magatartásunkkal Isten személyiségét kellene visszatükröznünk az emberek felé. Sokszor csak a személyiségének egy- egy oldalát tükrözzük, így az torz képet mutat. (Igazsága, ereje, szeretete)

Isten szeretetének kialakulása az ember életében;

 • Ellene dolgozó erők kiűzése (Vallásosság, törvényeskedés, varázslás)
 • Keménység, ridegség, elhidegült állapot, érzéketlenség összetörése
 • Közösség a mennyel > hat az emberre
 • Betöltekezni a Szent Szellemmel (Krisztus szerelme kiárad ránk;

2Tim. 1, 7;

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.   (Isten 3 fő tulajdonságát segít tükrözni bennünk!)

Róm. 5, 5;

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által,

(Új ford.)…mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

 • Követni a szeretetet, megérteni, megismerni, tudatosan ebbe az irányba menni

Helytelen magatartásmódok, amelyek megölik a szeretet légkörét benned, környezetedben és kapcsolataidban;

  • Ha nincs kifejezve, adásban, beszédben, megvallásban, ölelésben
  • Negatív beszédek; vádló, indulatos, kárhoztató, pletykáló…
  • Keménység, érzéketlenség; szeretet feloldja a keménységet <> keménység kiöli a szeretetet; Keménység kitakarítása belőlünk.
  • Rideg, hideg magatartás (meghidegülő szeretet)
  • Önzés, az adás hiánya (Engem szeressenek, adj és adatik)
  • Lekezeletlen sérülések > bekeményedést okoznak
  • Büszkeség, magasabbrendűség tudatat, erős tartás

1 Ján. 2, 8-11;

Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.(szeretet világít, gyűlölet sötété tesz)

A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van. A ki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.

Szeretet világosságban tart, megmarad a tiszta látás az emberben.

 

Kívánom, hogy tudjunk megmaradni Isten szeretetében egész életünkben!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A szeretet

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000051%20-%20A%20szeretet%201.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – Isten szeretet kiűzi a félelmet

https://www.youtube.com/watch?v=auWsVzZNvYI

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Nemes Ákos – Az Isten szeretet olyan nagy

https://www.youtube.com/watch?v=BaOQWJAvyKs

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten feltétel nélküli szeretete megújuljon bennünk!