Project Description

Sok férfi (és nő) bukásának része a paráznaság, a szexualitás helytelen gyakorlata! A szexualitás az egyik legerősebb ösztönünk, fontos, hogy helyes mederbe tartsuk!

Isten rendje erre a területre is egyértelmű a Bibliában. Démoni erők állnak mögötte, ezért fel van turbózva ez a terület. Amikor ellenállunk a kísértésnek akkor ez történik!

1Móz. 4, 7;

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Uralomra teremtett ember uralkodása itt kezdődik! Uralom a paráznaság szelleme felett, a kísértések, a szexualitásod felett! Ne engedd át az ellenségnek, hogy uralkodjon rajtad!

Leselkedő bűn, leselkedő démonok, akik be akarnak jönni, ölni, pusztítani, rombolni, lopni!

Róm. 6, 12-13;

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.

Rajtunk múlik, hogy kinek adjuk az uralmat az életünk felett és kinek adjuk a tagjainkat oda, amik fegyverekké válhatnak az ellenség kezében, amit ellened fog fordítani!

Hogyan tudunk győzelmet venni és helyes mederben tartani a szexualitásunkat?

  • Éld meg a legális lehetőségedet a házasságon belül. Fektess be, legyen változatos, beszélj róla a társaddal, Fenntartható a tűz hosszú távon is!

Pl. Szexualitás a Bibliában CD

  • Önfegyelem! Nem adni utat az illegális vágyaknak! Létfontosságú a sikeres élethez. Hiánya romlást hoz! Pl. anyagiaknál is, Amnon – Támár, Aháb – Jézabel esete Nábóth szőlőjével. Ezek a férfiak önfegyelem híján, komoly károkat szenvedtek, meghaltak idejekorán!

Kapunk mennyei erőt hozzá!

  • Gondolatok foglyul ejtése! A csatatér az elme, ott kell megvívni a harcot és kiszorítani a parázna gondolatokat, képeket, fantáziálgatásokat!

2Kor. 10, 4-5;

Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, Így kell harcolni a parázna gondolatokat és foglyul ejteni, meggátolva a kibontakozásukat, hamar cselekedetté válnak!

Fil. 4, 8;

Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tartsd tisztán a gondolkodásodat, itt dőlnek el a dolgok. Mennyei kegyelmet és erőt kapunk ehhez! Pl. gólya elrepül, vagy leszáll a fejedre

  • Köss szövetséget a szemeiddel! A legtöbb szexuális inger a szemeken keresztül jön be. (vizualitás, férfiak, újságok stb…)

Jób. 31, 1;

Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Szemek kordába tartása, kontroll alatt van a szemem is! Irányítva van hová nézhet és hová nem! Észrevenni és nézni a kettő nem ugyanaz!

Jób. 31, 7;

Ha lépésem letért a jó útról, ha szívem a szememet követte, vagy kezemhez szenny tapad,… Itt látható a folyamat: szemek, látás > szívbe kerül az infó > kéz cselekszi és szennyes lesz > letérni a jó útról!

Mt. 5, 28-29;

Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.

Radikalizmus nélkül nem megy! Légy radikális a bűnnel és a mögötte lévő mocskos szellemi erővel!

  • Változtass helyzeteden!      

1Móz. 39, 11-16;

Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta háza népét, és ezt mondta nekik: Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat: Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. Minden sikeres emberhez küld az ellenség gonosz, csábító személyeket, akik be akarnak szennyezni a paráznasággal, ellopni a hitelességedet, jézabeli manipulatív hajlammal megáldott, komoly károkat tudnak okozni benned! Változtass helyzetet!

Pl. Mágnes erősen vonzza a fémet közelről, változtass pozíciót, menj emberek közé! József azért futott ki, mert tudta nem képes kezelni a helyzetet hosszabb távon!

  • Ne tápláld az illegális szexualitást magadban! Amit etetsz és táplálsz az lesz erős benned. Ha a testet táplálod szexuális tartalmú dolgokkal, erős nyomás alatt leszel > bűnöket hoz be az életedbe!

Gal. 6, 7-8;

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. (ördög asztala, pornó, újságok, filmek, sikamlós beszédek, flörtök)

  • Ne unatkozz, kösd le magad hasznosan!

2Sám. 11, 1-6;

Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni,

Amikor más dolga lett volna, inkább lazított, lustálkodott! elküldte Dávid Jóábot szolgáival meg egész Izráellel együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt.

A gondolatokat nem ejtette foglyul, illetve a szemeit nem fegyelmezte és elindult a folyamat, pillanat alatt cselekedetté lett!

Jézus szerint már itt paráználkodott!

Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett(paráznaság következményei!) Ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak: Teherbe estem! Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak: Küldd hozzám a hettita Úriást! Jóáb el is küldte Úriást Dávidhoz. Újabb bűnöket hoz létre, beindul a lejtő!

Kösd le energiáidat sporttal, munkával, szolgálattal!

  • Állj ellene és elfut tőled!

1Pt. 5, 8-9; Lásd mögötte a gonosz szellemet!

Legyetek józanok, (megfontolt uralom az érzelmek, indulatok, gondolatok felett!) vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.

Jak. 4, 7;

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

Gyakoroljuk az érem mindkét oldalát, egyiken Isten áll a másikon az ellenség!

Élj a kegyelem uralma alatt:

Róm. 6, 14-15;

Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla! Isten kegyelme nélkül nem tudunk megállni tökéletesen ezen az úton, ezt Isten is tudja!

Törekedjünk cselekedni Isten akaratát, a hiányt Isten kipótolja Jézus Krisztusban kegyelemből! Ne engedd a vádlást, újból és újból vedd igénybe a kegyelmet hit által! Senki, csak Jézus volt tökéletes! Maradj a kegyelem uralma alatt, ezen a területen is! Hogyan?

Zsid. 4, 15-16;

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Itt a megoldás: Eleséskor cselekedjük ezt az Igét és fogadjuk el a Krisztusban megszerzett kegyelmet, ez kipótolja a hiányt és az Atya jóindulatába maradunk!

Záró bátorítás és összefoglalás:

Préd. 9, 7-9;

Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd! Életöröm a kegyelem uralma alatt!

Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! Tisztaság megtartja a kenetet az életeden!

Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.

Legális kapcsolatban élvezd minden nap a szexualitás örömét és áldását feleségeddel együtt!

Kívánom, hogy ez a területe az életednek is Isten uralma alatt legyen!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Hogyan kezeld szexualitásod

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000067%20-%20Hogyan%20kezeld%20a%20szexualitasod.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Mark Gungor – A férfi és női agy

https://www.youtube.com/watch?v=8GVzwrxvV5w

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsog United – Mighty to Save

https://www.youtube.com/watch?v=sR8rlTIU8_Y

CD ajánló – 18 éven felülieknek!

Süveges Imre – Szexualitás a Biblia fényében – CD

Kötelező hanganyag minden házaspár számára! J

Megrendelhető az irodában: info@omegagyulekezetek.hu

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy győzelmünk legyen ezen a területen!