Project Description

1Móz. 1, 26-27;

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra,(árnyék, árny, képmás) hozzánk hasonlóvá (hogy hozzánk hasonlítson, Angol ford.) uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Képmás, hasonlóvá lenni, árnyék, tökéletes visszatükröződése az eredetinek!

4x-esen megerősíti a lényeg, hogy hozzánk hasonlítson!

Isten számára nagyon fontos volt, hogy a teremtéskor egy olyan emberi lényt hozzon létre, aki legjobban hasonlít rá.

Nem angyalokat teremtett, akik szolgáló lények, Isten uralkodó lényeket akart teremteni, akik legjobban hasonlítanak rá!

Akikre büszkén nézhet, hogy teljesen olyanok mint Ő.

Pl. Jóbnál dicsekszik a Sátánnak, hogy végre valakiben megvalósult az álma, „olyan mint én, igaz ember!”

Jób. 1, 8;

Erre ezt mondta az ÚR a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat.

Ez az isteni cél megjelent az ember teremtésekkor;

Jak. 3, 9;

Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket:

1Kor. 11, 7;

Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Isten képe, árnyéka, képviselete, „olyan, mint Ő”, hordozza Isten jelenlétét és dicsőségét!

PL. Apa –fia, anya – lánya hasonlóságok megjelenek a teremtésben, kifejezik Isten célját; „olyan mint az apja!”

Isten szívének a vágya; Teremtményei hasonlítsanak hozzá. Önmagát lássa bennük. Teremtésnél tisztán bennük volt ez a képmás, hasonlóság, nem volt megrontva a bűntől. Bűn teljesen tönkretette ezt. Helyreállítás Jézus Krisztusban, ő volt az Atya képmása, hasonlósága a földön.

Erre az Útra hív bennünket, hogy olyanok legyünk, mint az Atya. Megváltásban elindul ez a folyamat, de fokozatosan teljesedik ki. Összetöretések, kitisztítások, és az Úrral való járásunkban egyre jobban rá fogunk hasonlítani, ez az Atya öröme!

Milyenné akar tenni Isten, hozzá hasonlóvá; Kicsoda Ő, milyen a személyisége?

 • Uralkodó lény, erőt, hatalmat használó
 • Parancsoló király, beszéde teremtő erővel bír
 • Szent Isten, ezért szentek legyetek, mert én az vagyok, tisztaság – mentes a bűntől
 • Boldog Isten…
 • Igazságban járó
 • Beszédeit betartó…
 • Szerető Isten > agapéval > stb…

Az Ő vágya, hogy az Ige és a Szent Szellem által ezt kimunkálja életünkben!!! Ez okozza számára a legnagyobb örömet!

Jézus Krisztus emberként tökéletes képmása volt az Atyának! Isten terve ezen a területen is célba ért vele!

2Kor. 4, 4;

Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Zsid. 1, 2-3;

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.

Ugyanez a célja Istennek az emberrel; hogy az Ő dicsőségének a kisugárzása és lényének, személyiségének a képmását, árnyékát, másolatát, hasonlóságát tudja bemutatni és megélni!

Jn. 5, 19;

Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.

A isteni képmás kialakításának folyamata;

Kol. 3, 9-10;

Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert( a bűn által megrontott Istenkép) cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, (egyszerű ford. „így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez”) hogy egyre jobban megismerje őt.

Gal. 5, 19-23;

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Szembeállítja a bűn által leromlott testi embert –így nézünk ki Krisztus nélkül- és a Krisztusban lévő embert akiben munkálkodik a Szent Szellem!

Isten munkája benned a testi embertől indul és a szellem gyümölcseit megtermő emberhez szeretne eljutni!

Szent Szellem gyümölcsei – Isten tulajdonságai, azon dolgozik a Szent Szellem, hogy ezeket kiformálja, személyiségünk részévé tegye, hogy hozzá hasonlítsunk – olyanok legyünk, mint Ő!

Róm. 8, 29-30;

Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.(Ez Isten célja!) Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Isten Jézusban közelebb hozta a követendő mintát. Nekünk hozzá kell hasonlítanunk, Ő pedig az Atyához hasonlít.

Pl. az a szobrász akinek mutatnak egy mintát, pózol valaki előtte és azt formázza meg a szoborban.

Minél inkább hasonlít az eredetihez annál értékesebb.

Bármilyen helyzeten mész is keresztül, Ő ezt a célt maga előtt látja, hogy hasonlóvá tegyen hozzá, kiformálja ezt benned!

2Kor. 3, 17-18;

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre (hasonmásra, mintára) formálódunk (átalakítattunk) át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. Az életünk helyzeteiben dolgozik a mi átalakításunkon. Nehéz helyzetekben, jelentős átalakulások!

Dicséret, imádat, ima közben is változtat bennünket!

1Jn. 3, 2;

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá (alkalmas, megfelelő) leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.

Ezért Istennek ez egy fontos célkitűzése az életünkben. E miatt nem mindig egyszerűen jövünk ki különböző élethelyzetekből, mert nem csupán megoldásokat akar adni problémáinkra, hanem közben formálni akar, faragja bennünk a Krisztust! A Szent Szellem egyik fontos feladata ez!

Ahogy formálja bennünk a Krisztust egyre tisztábban fogjuk Őt is látni!

Biblia példák;

 • József élete; Isten célja, hogy az álmai megvalósuljanak, de addig nem tudott megvalósulni, amíg különféle körülményeken keresztül kiformálta József életében Isten arcát. Amikor már elég szelíd, puha szívű, igazságban járó volt, amikor már egyre fényesebb volt már elég tisztán visszatükrözte Isten szeretetét, irgalmát, igazságát, uralmát akkor engedte a csúcsra! Ezért nem hozta ki a rabszolgaságból gyorsan, ezért kellett a börtönben több évet töltenie!

Az Úr ezt a fontos célt látta maga előtt!

 • Péter élete; Jézussal járt, de nagyon nem hasonlított hozzá. Tanította, metszette, bukásai, árulása, betöltekezése mind-mind ezt a célt szolgálta, hogy tükrözze Isten atyai szívét! Idősebb korában amikor levelét írta, már egy puha, atyai szívű ember. Nem emlékeztet a fiatalkori Péterre! Még az elesését is felhasználta a formálására.
 • Saját életedben is így van; Minden helyzetet az életben felhasznál arra, hogy kiformálja benned az Isteni képmást. Még a bűneid és eleséseid is jó alkalmat adnak neki erre! A nehézségekben nemcsak az a célja, hogy minél előbb kihozzon, mint nekünk, hanem ez a cél mindig a szeme előtt van!
 • Pl. Keresztény kifejezés > krisztusi, olyanok mint Ő!

Figyelmeztetés;

5Móz. 4, 23-25;

Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az ÚRnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak istenszobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened, az ÚR. Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és meghonosodtok azon a földön, de elfajultok, és istenszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek, az ÚR, bosszantván őt,

Ezért nem lehetett Istent megjeleníteni semmilyen szoborban, tárgyban, mert Ő bennünk akar kitükröződni!

Ézs. 40,18

Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá. Nem, tiltva volt, Isten nem lehetett kiábrázolni!

Befejezés;

Fontos megérteni Isten gondolkodását és együttműködni vele, hogy olyanokká legyünk, mint Ő. Ez a folyamat a mennyben fog kiteljesedni, amikor új emberünk belép Isten tökéletes királyságába.

Engedd, hogy a Szent Szellem kialakítsa benned az Ő képmását, hogy ezáltal visszatükrözd az Ő dicsőségét. Láttak téged, látták az Atyát cselekedni!

 

Kívánom, hogy megértve a Mennyei atya gondolkodását, tudj vele együtt működni, hogy az isteni képmás kiformálódhasson benned!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Isten képmására formál

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000013%20suveges_imre_isten_kepmasara_formal_2014.09.07.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pajor Tamás – Találkozások Jézussal

https://www.youtube.com/watch?v=97eX0IBUxfc

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Te voltál az, aki alkottál

https://www.youtube.com/watch?v=nYoQoj9Bxrg

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy megértve Isten akaratát, kiformálódjon bennünk a Krisztus!