Project Description

Istenhez közeledésünk módjai;

  • Imádságon keresztül
  • Igén keresztül
  • Böjtön keresztül
  • Dicséreten keresztül

Közeledhetünk hozzá, kapcsolatba léphetünk vele, Ő pedig kijelenti magát nekünk! Bármelyik módon közeledhetünk, fontos, hogy mindegyik bejárt út legyen számunkra!

Zsolt. 100, 1-5;

Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön!

Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!

Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.

Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Templomba bevonulás képe, kívülről egyre beljebb, egészen a Szentek Szentjéig! (udvar, pitvar, oltár, medence, Szentély, Szentek Szentje)

Torzó zsoltár > nem befejezett mű, újszövetségben tovább íródott > kárpit kettéhasadt > imádat a Szentek Szentjében

HÁLAÉNEK (köszönet, megemlékezés a jó dolgokról) > DICSŐÍTÉS, UJJONGÁS, (győzelmi dalok) ÖRVENDEZÉS (a kegyelemben, az Úr Jézus Krisztus felemelése, felmagasztalása) > IMÁDAT (legmélyebb tiszteletadás, hódolat kifejezése)

Isten dicsőítésének fő oka;

Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

3 örökkévaló változhatatlan tényező; Jósága, szeretete, hűsége (ragaszkodik hozzád!)

Mert Ő az Isten, Ő a teremtő, Őhozzá tartozunk, az Ő népe vagyunk, az Ő legelőjén van ellátásunk!

Vannak szubjektív okok is;

Dicsérni mindazért, amit tett az életünkben! Ne felejtsd el mennyi jót tett veled!

Zsolt. 103, 1-5;

Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,

megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.

Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

Itt sorolja fel Dávid röviden az életében tapasztalt okokat, amiért dicsérheti az Urat. Ő rendszeresen dicsérte az Urat, ezért volt az Isten szíve szerint való ember!

Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Tipikus győzelmi hangulat, a győzelem feletti örömet fejezi ki az ujjongás! Erre a győzelmi örömre szólít fel! Ennek az alapja; Jézus Krisztus örökérvényű diadala!

A kihívásokban hit által jogunk van győzelmi dalokat énekelni előre is, hiszen Minden Elvégeztetett!

Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!

A dicsőítés az Isten felé való szolgálatunk fontos része. (ima és a böjt is)

Ebből nő ki a gyülekezet felé, valamint a világ felé való szolgálatunk!

Hogyan járuljunk elé? VIGADOZVA, ÖRVENDEZVE, UJJONGVA!

Mert Ő az öröm Istene, ez az alaphangulata a mennynek! Nem lehet savanyúan, fél szívvel elé menni, mert ez ellentétes a mennyei protokollal!

Zsolt. 147, 1-20;

Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!

Felszólítás a dicséretre, mert ez jó, hasznos és gyönyörű dolog! Isten gyönyörködik benne, amikor dicsérjük Őt, tetszésére van!

Pl.

Az istenfélőkben (Isten imádókban) gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak?!

Milyen jó és kívánatos következményei vannak ránk nézve;

Felépíti Jeruzsálemet az Úr, (nyelveken szólás épít) összegyűjti (mennyi vonzás) a szétszóródott Izráelt.

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Sok fájdalom, seb alakul ki a lelkünkben, közben gyógyulunk, vigasztalódunk.

Testi gyógyulás is lehetséges, sok példa van erre!

Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek.

Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan.

Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.

Közben megerősödik a mennyei támogatás az életünkben, a gonosz erősségek ledőlnek!

Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek!

Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken.

Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is.

Mennyei eső jön az Ige és a Szent Szellem munkája felszabadul!

Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik.(nem testi, anyagi dolgokban gyönyörködik, hanem a szív helyes reakciójában!)

Az istenfélőkben (Isten imádókban) gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet!

Felszólítás a közösségi dicséretre. Sok bátorítás erre, mert el tud fáradni és megszokottá válhat. Bátorítás által meg-meg újulhat ez a fontos terület!

Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat.

Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged.

Dicséret alatt Isten megerősíti védelmét körülötted, és megáldja a dicsőítőt!

Az Ő javai felszabadulnak táplálásodra!

Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed.

Szól a dicséret közben, parancsol, amit a próféták hallhatnak és …

 

Kívánom, hogy Isten Szelleme megújítsa a dicséretet benned és a gyülekezetedben egyaránt!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Isten dicsőítése I.

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000088%20-%20Dicseret%20I..mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Teljes totális dicséret

https://www.youtube.com/watch?v=S9OqBvXifXc

 

Legyen ez a bizonyságtétel bátorításodra:

Keith Duncan – Mennyei dicsőítés

https://www.youtube.com/watch?v=r393f-OSPFc

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Uram áldlak!

https://www.youtube.com/watch?v=JKqzp5ZpLcI

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a hálaadás, dicséret, imádat életünk részévé váljon!