Project Description

Ézs. 43, 19-21;

Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Teremtettségünk célja az Isten dicsérete és együttműködni vele az Ő cselekedeteiben.

Hálaadás – Dicsőítés – Imádat > Istenhez közeledésünk fontos módja!

Szent Szellem segítsége a hálaadásban, dicséretben, imádatban létfontosságú:

Ef. 5, 18-20;

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Szent Szellem nélkül nem tudjuk igazán dicsérni az Urat. Amikor betölt bennünket, segítségünkre van az Isten dicsőítésében, az imádatban Vele sokkal mélyebbre jutunk!

1Kor. 14, 15;

Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.

Hálát adni, dicsérni, imádni a Szellem által, mennyei nyelven is! Gyakorolni kell!

Dicsőítésnek jelentős hatása van, amikor ez teljes szívvel teszik a megváltott emberek:

  1. A dicséret hatással van az Úrra > gyönyörködik benne, (különösen kedves neki, mert az angyalok imádata és az emberek imádata között van egy minőségi különbség; Teremtés, Megváltás!) elkezd cselekedni, gyógyít, vigasztal, építi a belső emberünket, közel jön az emberhez, ott lakik a dicséretek között, kiárasztja jelenlétét stb…

2Krón. 5, 13-14;

A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az ÚR dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az URat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor! a házat, az ÚR házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az ÚR dicsősége betöltötte az Isten házát.

Dicséretünk valóságos oka; mert ő jó, és örökké tart szeretete

Dicséret – dicsőség viszonya, lehozza az Isten dicsőségét!

  1. A dicséret hatással van az emberre > felszabadítja testét, lelkét, szellemét, áldásként visszajön, megnyílnak a szellemi érzékeink, hallunk, látunk, betöltekezünk a mennyel, felszabadítja bennünk a Szent Szellem munkáját, öröm és békesség jön ránk, mennyei erő tölt be stb…

Ézs. 51, 3;

Bizony, megvigasztalja Siont az ÚR, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. – Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Dicséret alatt megvigasztalódik az ember, megöntözi lelkének kertjét, gyümölcsözővé tesz, és a menny örömét adja!

  1. A dicséret hatással van a negatív szellemvilágra is! Ma ezzel foglalkozunk, röviden megnézzük bibliailag, mit tanít erről az Ige.

A Biblia világosan tanítja és a tapasztalat is igazolja, hogy a mennyből kidobott Lucifer (ex-dicséret vezető) és démonjai a levegőégben Isten és az ember közé akarnak állni, mindenben akadályozva ezt a kapcsolatot.

Isten helyett magához akarja kötni az embereket! A föld és a menny kapcsolatba rendszeresen bezavar. Emberölő, tolvaj, rabló, megtévesztő, kísértő stb…

Nézzünk néhány bibliai példát:

  • Ézs. 30, 29-33;

Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az ÚR hegyére, Izráel Kősziklájához. Ünnepi dicséret a gyülekezetben, közeledés az Úrhoz dicsőítéssel! Mi történik a láthatatlan világban? Itt írja le a próféta:

Fölmorajlik az ÚR fenséges szava, láthatóvá lesz sújtó karja, felbőszült haragjában, perzselő tűz lángjában, orkánban, zivatarban és jégverésben.

Isten felgerjed a harcra, küldi seregeit azok a szellemi erők ellen akik megtámadták a dicsőítőket, Isten népét!

Megretten Asszíria az ÚR szavától. Bottal veri meg. Valahányszor lesújt a büntető vessző, amellyel veri az ÚR, dob és citera szól, míg ő harcra emelt kézzel küzd ellene. Amíg dicsérjük az Urat, küzd a szellemi erők ellen és felszabadul Isten népe az ördögi befolyások, nyomások, kötések alól!

Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az ÚR lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot.

Emlékezteti a tűzzel és kénköves tóra, a végzet helyére!

Tehát milyen hatással van a dicséret az ellenségre? Lerombolja munkáját!

  • Zsolt. 18, 4-20;

Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.

Az imádság és a dicséret együtt halad, erős hatással van a negatív szellemvilágra, elgyengülnek a démoni erők, legyőzetnek!

Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.

Ellenséges tevékenység gyümölcse az ember életében!

Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Ima – dicséret együtt halad!

Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázzsal. Dörgött az ÚR az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes parázzsal. Kilőtte nyilait, és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, URam, haragod szelének fúvásától. Isten reakciója; felgerjed, harcba indul és küldi az angyali seregeket, a leírás homályos számunkra, de a láthatatlan harcról szól!

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam.Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom.Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

Harcának következményei megjelentek az emberek életében!

 

Amikor dicsérjük az Urat, addig Ő harcol értünk és győzelmet vesz, amiből szabadulás jön! Így van ez ma is!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Isten dicsőítése II.

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000087%20-%20Dicseret%20II..mp3.

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Hálaadás – dicsőítés – imádat

https://www.youtube.com/watch?v=BNtbD0crmfg

 

Legyen ez a bizonyságtétel bátorításodra:

Keith Duncan – Mennyei dicsőítés

https://www.youtube.com/watch?v=r393f-OSPFc

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Andelic Jonathan – Jézus leborulok

https://www.youtube.com/watch?v=O0EYQYL2PdQ

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a hálaadás, dicséret, imádat életünk részévé váljon!