Project Description

Isten Igéjének tanúsága szerint, az ember – Isten kapcsolatban nagy szerepe van mindkét fél részéről a szövetségnek és az áldozatoknak.

Ennek a megértése nélkül az ember számára az egész Biblia értelmezhetetlen.

Áldozat bemutatása út a láthatatlan világhoz, ami összekapcsolja a látható és a láthatatlan világot! Istenhez közeledésünk fontos része az áldozatok meghozatala!

Áldozat mindig tartalmazott egy árat, (idő, pénz, energia, befektetés!) amit oda kellett szánni, nem ingyen volt!

Pl. Negatív szellemvilággal kapcsolatban is megértették ezt.


Bibliai alaptanítás fontos része az áldozatok szerepe az Istennel való személyes kapcsolatunkban.

Az is megfigyelhető, ahol áldozat hozatal készsége elsekélyesedik, ott az Isteni áldás, mennyei támogatás elgyengül, ahol megújul az áldozatvállalás szerepe, felgyorsulnak a mennyei dolgok, Isten áldása jobban aktiválódik!


Szómagyarázat;

Zebah (héb.) lemészárolt állatok húsa, áldozat, részben bemutatott, az Úr előtt elégetett, részben pedig áldozati lakoma közben elfogyasztott hús!

Proszphero; (gör.) odavisz, felajánl, bemutat, közeledik, bánik valakivel, hozzáállás, viselkedés,

Thüszia; (gör.) áldozati ajándék, áldozati szertartás,

Az Ószövetségben és az Újszövetségben is nagy szerepe van az oltáron való áldozatbemutatásnak. Az alapelvek nem, de a gyakorlat jelentősen megváltozott Jézus Krisztus kereszthalála (áldozata) miatt az Újszövetségben!


Áldozatok bemutatásának a célja; az Úrhoz közeledés és az Ő jó szándékának, áldásának megszerzése, a vele való kapcsolat felépítése!

Mindegyik ószövetségi áldozat Jézus Krisztusra mutat és Ő volt az, aki egyetlen, tökéletes áldozatával betöltötte az egészet!

Áldozat, az ár megfizetése nélkül (idő, pénz, energia, befektetés) nem lehetett közel menni, közeledni az Úrhoz! Így van ez ma is!

A Mennyei Atya az Ő szeretetén keresztül Jézus Krisztus keresztáldozata által jött közel az emberhez.


Az Újszövetségben fizikai helyett, szellemi áldozatok vannak!

1Pt. 2, 3-5. 8-9; …mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Az ószövetségi templomi áldozatokhoz hasonlóan épül fel az újszövetségi gyülekezet is, csak mindez szellemi tartalmú!

Szellemi Templom; Mi vagyunk, a testünk a templom, ami az Élő sarokövön épült fel és mikor a gyülekezet összeáll, mint élő kövek sokasága > szellemi házzá, templommá lesz, ahol szellemi áldozatokat ajánlanak fel, az egyetemesen Krisztusban királyi pappá lett egyének!

Vigyáznunk kell itt is az igaz, helyes, jó szívből meghozott áldozatra, hogy kedves legyen Istennek! EZ AZ ÚJSZÖVETSÉG!

Róm. 12, 1; Az odaszánás áldozata;

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

Odaszánás áldozata, böjtre, imára, dicséretre, adakozásra, imádatra, virrasztásra, Istentiszteletre járásra, /áron is vegyétek meg!/ szolgálatra, Isten országának a javára cselekvésre, mártíromságra stb…

Ne engedd, hogy az ellenség meglopja az áldozatok meghozatalára a készségedet, mert az áldozatok hiánya eltávolít Istentől és a mennytől!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Áldozatunk fontossága az Istennel való kapcsolatunkban

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000002%20Aldozatok%20fontossaga%20az%20Istennel%20valo%20kapcsolatunkban.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Hogyan alkalmazzuk Jézus vérét

https://www.youtube.com/watch?v=NIH6Q8ja3OA

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Nézdd ott fenn…

https://www.youtube.com/watch?v=kXD5qcnaook

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy megújuljunk az Úrért és az Isten királyságáért hozott áldozatok bemutatásában és ne legyen bennünk ezen a területen a fogyasztói társadalom mentalitása.