Project Description

1Móz. 2, 18;

Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. A teremtésben minden jól sikerült, csak az ember volt magányos, ami nem volt jó. Isten pótolta, adott segítőtársat, kapcsolatot mással, és másokkal.

Az ember szociális lény, másokkal való kapcsolat nélkül, nem érzi jól magát, hiányérzete van!

Bír. 18, 28;

Senki se menthette meg őket, mert Szidóntól messze estek, és nem volt senkivel kapcsolatuk, mert a város Bét-Rehób völgyében feküdt. Azután újra fölépítették a várost és letelepedtek benne. Ők voltak azok, akiket az ellenség először győzött le, nem volt segítségük!

Törekedjünk az egészséges, házassági, baráti, testvéri, rokoni, munkatársi és egyéb kapcsolatokra. Ezek által válik teljessé az életünk!

Ef. 4, 16;

Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

Ef. 4, 16. a;

Mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit…(Egyszerű ford.)

A menny dolgozik azon, hogy összeillessze és a szeretet és békesség kötelékével összefogja kapcsolataidat, hogy ezeken keresztül gondoskodjon és növekedést hozzon szeretet által.


A Krisztusban összeillesztet kapcsolatok, kacsolódások, mindkét fél számára áldást, növekedést jelentenek, betöltve a hiányt mindenki életében!


Jak. 1, 16-17;

Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: (Ne tévesszétek el!)

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.

Istentől jön MINDEN, mennyből származik, semmid sincs amit ne Tőle kaptál volna!

1Kor. 4, 7;

Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?

Ez a kérdés és kijelentés kell, hogy igazi alázatban tartson mindenkit!

Amink van Tőle van;

 • Egy része közvetlen tőle jött
 • Másik, nagyobbik része emberi kapcsolatokon keresztül jön

Ezeknek a tudatában is értékeld, becsüld meg a jó emberi kapcsolatokat.

(szülő, barát, tanár, főnök, hivatal, rokon, családtag stb…

Ne legyél fogyasztói társadalom embere, aki könnyen lecseréli kapcsolatait.

Jó kapcsolatok felépüléséhez idő, hosszú évek kellenek!

Fontos megbecsülni kapcsolatainkat és tisztán tartani kapcsolati csatornáinkat!

Az ellenség be akarja temetni a kutakat, csatornákat; harag, megbocsátatlanság, tolerancia, szeretet hiánya, sérülések, sértődések, tiszteletlenség, engedetlenség… ezek a bűnök kövek, amelyek dugulásokat hoznak létre!!! Hiába kérsz valamit Istentől, ő adná is, de csak egy bizonyos kapcsolaton keresztül, ha az nincs rendben, tisztán tartva dugulás van.

Először ki kell tisztítani a dugulásokat, megbocsátás, bocsánatkérés, szeretet tisztelet kiépítése, utána jöhet az áldás! Pl. fiú-szülők, lakásvásárlás


Kapcsolatok; (Három típus valamelyikébe tartoznak)

 1. Semleges
 2. Áldást hozó
 3. Lehúzó, átkot, romlást generáló

Isten szerinti, áldást hozó kapcsolatok;

Isten szerinti kapcsolódások, rövidebb vagy hosszabbtávra kötetnek, egyszeri, vagy egy hosszabb folyamat része ez a kapcsolódás!

Mindig áldást, előmenetelt hoz mindenkinek.

Hármas kimenetelű kapcsolódás lehetséges;

 1. Győztes-győztes, („kölcsönös adás-vevés”) Áldást hozó kapcsolatok!
 2. Győztes-vesztes,
 3. Vesztes-vesztes,

Mennyből szervezett találkozások, kapcsolódások, új szintre emelik az életedet, e nélkül nem tudnál növekedni és újabb győzelmeket venni!


Bibliai példák;

 • Fülöp és az etióp pénzügy-miniszter, teljesen új szintre került, vezetés, mindkettőnek áldás
 • Péter és Kornélius találkozása, új szintre kerül

Legyél érzékeny a Szellem vezetésére, mert oda akar vezetni azokhoz az emberekhez, akikkel össze akar kapcsolni! Ennek hiányában sok szükséget látunk.


Ha te áldássá tudsz lenni más emberek számára, Isten gondoskodni fog rólad is és utadba fog hozni számodra is áldást hozó kapcsolatokat!

Vetés aratás törvénye így is működik mindenkinek az életében!


A romlást, átkot hozó, lehúzó kapcsolatok;

Vannak ördögi kapcsolódások, a melyek lehúznak és átkokat hoznak az életedbe. Ezekből a kapcsolatokból ki kell lépni, illetve a befolyást le kell zárni!

Az ördögi kapcsolati kötödéseken démoni erők dolgoznak, hogy leigázzák az életedet és romlást hozzanak, meglopva Isten tökéletes tervének megvalósulását az életedben.

A romlást hozó kapcsolataidban tarts távolságot. Nem mindig tudjuk megszakítani, mivel kötelező és szabadon választott kapcsolataink vannak.

A lehúzó, kötelező kapcsolatokban bölcsen tarts távolságot, és imádkozz, szolgálj feléjük, mert ez megváltozhat a menny természetfeletti munkája nyomán!

 • 1Kor. 15, 33;

Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”

A társaságod megválasztásában legyél ennek tudatában! Ha rendszeresen vagy együtt lehúzó emberekkel, különösen vigyázz és imádkozz!

Pl. iskola, munkahely, sportkör, klub stb…

Az Ige nemet mond a lehúzó kapcsolatokra, mondj te is nemet rá!

 • Péld. 31, 3;

Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg!

A nem azt jelenti, állj ellene, mondj nemet ezekre a kapcsolatokra!

 • 2 Thess. 3, 1-2;

Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.

És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan (káros, kifogásolható, helytelen) és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!

Ima ezért, hogy a lehúzó, környezetedbe be nem illeszkedő emberektől mentsen az Isten. Akik piócaként lehúznak, lemerítik forrásaid és sohasem lesz elég nekik. Alkalmatlanok arra, hogy áldás legyél nekik és ők is áldást hordozzanak irányodba!

 • 2Thessz. 3, 14;

Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön.

Van amikor az Ige határozottan tanácsol, ne tarts bizonyos emberekkel kapcsolatot, mert lehúz téged. Különösen a könnyebben befolyásolható emberek számára veszélyes ez.

Pl. romlott alma egy ládában romlottá teszi a vele érintkezőket

Tipikus ördögi terv; bevonzani egy helytelen kapcsolatba, hogy tönkre tegyen ezen keresztül! Házasság, baráti kapcsolat…

Isten is küld hozzád kapcsolatokat, de az ellenség is küldhet, hogy letérítsen örökségedről, az ő útjáról! (lány-fiú kapcsolat!)

Bibliai példák;

 • Akháb és Jézabell, házassági kapcsolat veszélye, nem tudja megélni Isten jó és tökéletes akaratát
 • Sámson és Delila,
 • Saul lehúzta, kettétörte Jonatán életét, aki nem tudta magát függetleníteni ebben a szoros kapcsolatban. Dávid mellett nem Joáb lett volna, hanem Jonathán! Vannak nagyon erős lehúzó és felemelő kapcsolatrendszerek. Pl. gyülekezet, család

Szent Szellem segít megítélni kapcsolataidat; békesség, meggyőződés, vezetés, nyugtalanság, békétlenség, a megtermett gyümölcsöket figyeld!

Különösen becsüld meg, azokat a kapcsolataidat, akiket Isten áldást hozóként felhasznált, hogy új szintre kerüljön az életed és kerüld a romlást hozó kapcsolódásokat!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Áldást vagy romlást hozó kapcsolatok

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/0009%20om20130428.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Mark Gungor – A férfi és a női agy

https://www.youtube.com/watch?v=8GVzwrxvV5w

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong – Hosanna

https://www.youtube.com/watch?v=AQGJdTpMUcU

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy felismerjük és megbecsüljük az áldást hozó kapcsolatainkat, valamint leváljunk a romlást hozó kapcsolatainkról.