Project Description

Ján. 10, 10;

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Két személy láthatatlan személy jött el az emberért! Lucifer és Jézus! Az ellenségünk az ördög tolvajként ellopja az emberek, szellemi, lelki, anyagi és testi értékeit, amit Istentől kaptak!

Kicsoda a tolvaj és ki Jézus??? Tolvaj, rabló, emberölő!

KINEK A JÖVETELÉT FOGADOD? A MÁSIKNAK ELLENÁLLSZ!

Isten a teremtő; Azt jelenti Ő a szülő… Hozzá tartozol, övé vagy! Ő a Mennyei Atyád, szeret téged. Mindennél értékesebb vagy számára, szeme fénye vagy!

A szeretett fiú, akiben gyönyörködik. Hozzá tartozol, családjának része vagy!

Pl. Az Édenkertbe jött a tolvaj. Meglopta Isten és az ember kapcsolatát!

Elvesztette az édenkertet és az örökségét, az Atyával való kapcsolatát!

Megtört szülő gyerek kapcsolat… hiány keletkezett az emberben, keresés, üresség, romlás jött! Jézus azért jött, hogy visszavegye, ami az Övé és a mennyei Atyjáé! Életük legyen és bűségre jussanak, meggyógyuljanak a hiánybetegségből!

Isten nélkül az ember élete egy meglopott élet! (egészség, halál, anyagi, kapcsolati, szellemi, erkölcsi)

Ördögi lopások:

– anyagi lopások, tönkrement emberek,

– egészségügyi lopások, beteg emberek, napjainak a száma meglopva, balesetek

– testrészek lopása, méh, láb, vese,

– kapcsolati lopások, kislány, kisfiú, szülők, öngyilkosok, válások, gyerekek meglopása, anyaméhben!

– gyülekezeti lopások, szolgálati…

– Péld, 23-28; Úgy leselkedik, mint a rabló, szaporítja hűtlen emberek számát! Paráznaság lopása!

Tolvajlás szelleme – tolvajt akar belőled is csinálni. 10 parancsolat! Ne lopj!

Amikor lopsz, tőled is lopni fognak, megnyitod a kaput erre az életedben!

Efézus, 4,28; Ne adjatok helyet az ördögnek! Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkőlködőnek! Pl. Zákeus

Tolvaj jellemzői;

– Nem tudjuk mikor és hogyan jön…, vigyázat Láthatatlan! Pl. Szénmonoxid, meg kell előzni, Mt, 24, 43; ha tudná a ház ura, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, nem hagyná!

 Jn, 10, 1aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, az tolvaj, rabló Illegális utakat használ!

– Először ad, utána sokkal többet elvesz, megtévesztő.

Bibliai példa a meglopott életre;

Márk. 5, 25-29;

És egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásos vala, És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

A tolvaj meglopta az asszony életét;

Az egészségét

A szexualitását, intimitását

A házasságát

Minden pénzét

A jó közérzetét, örömét, szenvedés lett az életének alapérzelme – depresszió, keserűség

Pl. Luk.10, 30; irgalmas szamaritánus segítsége a megsebeződött, szétlopott embernek

Jézus kiszabadít a rabló kezéből!

Az emberek élete tele van hiánnyal, szükségekkel, ami az ellenség lopkodásának az eredménye. Sok hívő még meg is magyarázza, védelmébe veszi, hogy Isten tanít rajta keresztül… A tolvajjal szembe kell fordulni és el kell űzni!

Csel. 16, 16-18;

Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Pál tűrte egy darabig az ellenséges kiabálásokat, felbosszantotta, mint Dávidot és szembefordult tekintéllyel és hatalommal parancsolt, és győzött!

Pál három dolgot biztosan tudott és meg volt róla győződve;

Jézus Krisztus győzelme a kereszten tökéletesen elegendő volt a Tolvaj legyőzéséhez!

Tudta, hogy kicsoda Jézusban és milyen hatalommal rendelkezik; „Parancsolom”

               Ismerte és felismerte az ellenséges tevékenységeket;

2 Kor. 2, 10-11;

A kinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt; hogy meg ne csaljon minket a Sátán: Mert jól ismerjük az ő szándékait.

Jézus azért jött;

Életük legyen és bővölködjenek; áldott élet és örök élet, szükségekből kihozzon

               Mt. 18, 11; „Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.”

               Jn. 1, 11; „…saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.”

Mt. 9, 13; „Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” betegeket, meglopottakat!

Jn. 12, 47.b; „…mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.” A tolvaj, rabló kezéből, a pokolból, az átokból…!

               1Jn. 3, 8.b; „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”

               …Életük legyen és bővölködjenek!  Örök életük, áldott életük, egészséges életük.

Mindkettő el fog jönni véglegesen, hogy magához vegyen Téged halálod napján! Nincsen bennem semmi része! Érted ki fog eljönni? Ahhoz tartozol, akinek az eljövetelének engedtél korábban. Pl. halálesetek

Védelem Jézus Krisztusban:

– Gyűlölted a gonoszságot, erős ellenállás és elfut tőled, ne adj helyet a bűnökön keresztül, Veled a rablóknak is neki ugrom! Zsolt, 18,30;

– Engedelmesség Istennek, védelmi zónán belül vagy!

– Jézus Krisztus szárnyai alatti védelem, győztes felette, az ő neve

– Csak Jézus a láthatatlan ellensége, csak vele, őbenne elrejtve tudsz teljes életet élni! Pl. Naámán

– Vigyázzatok és imádkozzatok…, légy tudatában! Ha nem veszel róla, tudomást, csak a lopásokat tudod konstatálni! Pl. Pál ellenállt

– Vigyázz, őrizd mindazt, ami a tiéd, család, magad, gyermekeid, anyagi javak, gyülekezet, emberek lopása,

– Nyissa meg Isten Szelleme a szemünket, hogy érzékeljük ezeket a lopásokat!

Isten vigasztalása a meglopott embernek!

Náhum, 2, 3; “Visszaadja az Úr Jákób, Izráel méltóságát, bár rablók rabolták ki őket, levagtalták ágaikat!”

Kárpótlás Krisztusban;

A törvényben a lopott dolgokért kárpótlást kellett adni! /2-4-5x/

Igényeld Krisztusban és megjön a kárpótlás az életedbe! Helyreállítás!

 

Kívánom, hogy felismerd a tolvajt az életedben és ellent tudj állni Jézus Krisztusban! Fogadd be Jézust és engedd, hogy az Ő igéje felépítsen és örökséget adjon neked!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A rabló és a tolvaj elűzése

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000068%20-%20A%20tolvaj%20es%20a%20rablo%20leleplezese.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Creflo Dollar – Ne fél a kegyelemtől

https://www.youtube.com/watch?v=ncLIbi8pYRc

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Martin Smith – Waiting Here For You
https://www.youtube.com/watch?v=vHRGY_HK1iA

Heti imakérés:

Imádkozzunk a megadott imalista alapján nem keresztény családtagjainkért, rokonainkért!