Süveges Imre és Éva

apostol

1966-ban születtem keresztény családban. 17 évesen Jézus radikálisan megváltoztatta az életemet, és azonnal megerősödött bennem Isten elhívása. Bibliaiskolai tanulmányaimat Magyarországon kezdtem, majd Angliában, egy nemzetközi pünkösdi teológián szereztem diplomát. 1992-ben megnősültem. Feleségemmel, Évával egy áldott házasságban élek, aki az élet minden területén igazi segítőtárs. Négy gyermekünkkel Budapesten élünk.

Az Úrtól kapott látás (1991-ben) gyümölcseként 2004-ben mennyei indíttatásra jött létre az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata, ahol apostoli szolgálatot végzek. Országos és nemzetközi tevékenységem a Frontvonal Alapítvány elnökeként nemzetünknek az evangéliummal való elérése és az ébredés köré koncentrálódik.

Kurgyis József és Éva

lelkipásztor, vezetőket gondozó pásztor

1944-ben születtem, öt gyermek édesapja vagyok. 20 éves koromban tértem meg és egy pünkösdi családban nevelkedtem.

Szüleim akik példaképeim is, istenfélő emberek, édesapám mind a mai napig aktív lelkipásztor! Családi hátterem ellenére azonban én nem akartam pásztor lenni és túlságosan belemerülni a szolgálatba. A péceli Kármel Gyülekezet elődjébe került édesapám lelkipásztorként, így lettem péceli. A gyülekezetben először ifjúságvezetői, majd presbiteri szolgálatot végeztem. Azok az Istentől kapott próféciák és látások, amelyek megmozgatták az egész Kármel Gyülekezetet, megváltoztatták a szolgálathoz és Isten országához való viszonyomat.

Miután Süveges Imre megkapta az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatára vonatkozó látást, ennek beteljesülése és megvalósulása lett mozgatórugómmá, ezirányú várakozás jellemezte személyes életemet. Felismerve az alkalmas időt, nem volt bennem kétség, hogy eljött az alkalom a látás megvalósítására. Így teljes egészében a Szent Szellem vezetése útján vállaltam, hogy részt vegyek az apostoli csapat munkájában.

Szolgálatom és elhívásom a pásztori területre vonatkozik, jelenleg segítek az új plántálásokban. Hiszem azt, hogy ez még nem a végállomás! További gyülekezetek plántálása lebeg szemeink előtt, Istentől jövő látás alapján. Nem szeretnék ebből a fantasztikus munkából kimaradni. Jó tapasztalni Isten vezetését, áldását. Célunk, hogy abban a régióban, ahova Isten helyezett bennünket, az Ő vezetését követve, minden emberhez eljuttassuk az Evangéliumot és új gyülekezeteket hozzunk létre. 2 éve kaptam a Szent Szellemtől elhívást az országos szolgálatra, hogy lelkigondozzam a pásztorokat, szolgálókat.

Szabó Sándor és Marika

lelkipásztor (Gödöllő, Pécs), a hálózat pénzügyi igazgatója

Kisgyermekkorom óta tudtam, hogy Isten szolgálatra hívott.

Megtérésem napján kaptam egy próféciát, hogy vezetői elhívásom van. Ennek kiegészítéseként 1994-ben érkezett az ígéret, hogy abban a városban, ahol lakom, pásztor leszek. E sorozat részeként, 2 héttel megtérésem előtt, a péceli Kármel Gyülekezet azt a kijelentést kapta, hogy Gödöllőn plántáljanak gyülekezetet. Mindezek eredményeként 2000-ben létrejött a gödöllői Szeretet Lángja Gyülekezet, mely azóta is növekszik, s tapasztaljuk, ahogy a Szent Szellem, rajtunk keresztül végzett munkájában egyre nagyobb sebességi fokozatra kapcsol!

Mennyei Atyánk kijelentése alapján 2007- től teljes időben szolgálom az Urat. S ugyan ezen időpontban jelentette ki, hogy amint Gödöllőn történt, most (2007) Pécsre is küld gyülekezetet plántálni, azóta ott is szolgálok.

Klasszikus, az Ezékiel 34-ben leírt pásztori elhívást érzek, a kijelentés, prófétálás ajándékával. Meg vagyok győződve arról, hogy pásztori, plántálói tevékenységem könnyítésére kaptam az Úrtól szervezői képességet is. Életem és szolgálatom kulcsfontosságú vezérelvének tekintem, hogy mindig, minden helyzetben Isten vezetésére és időzítésére figyeljek.

Ha visszatekintek szolgálatomra és az eltelt időszakra, egyértelmű, hogy a feleségemmel és gyermekeimmel (négy gyermek édesapja vagyok) való egység kulcsa és alapfeltétele annak a fejlődésnek, melyen keresztülmentünk.

Szolgálatom és személyes életem alapjait a következőkben tudnám megfogalmazni: Istentől kapott vezetés, elhívás (prófécia), Isteni időzítés és családi egység!

Kovács Péter és Andrea

lelkipásztor (Óbudai gyülekezet)

1965-ben születtem Miskolcon, és teljesen hitetlen családban nőttem fel. 23 éves koromban tértem meg az Úrhoz. 1993-ban nősültem meg. Feleségemmel, Andreával három gyermeket nevelünk, és Budapesten élünk.

Harminc éves hívő pályafutásom jó részét a szolgálatra való felkészülésként látom. Sok mindent láttam és tapasztaltam az egyházban, és ezek által kialakult bennem egy készség a jó és rossz közötti különbségtételre. Kimondottan fontosnak tartom az Isten igéjének befogadását, tiszteletét, megvallását és megcselekvését, mert meg vagyok győződve arról, hogy a hívő akkor lesz jó szerencsés, és akkor boldogul, ha az Igével szoros közösségben van.

Az Omega Hálózathoz 2007-ben csatlakoztunk, ekkor kezdtük a gyülekezet plántálását Óbudán. 2009-től szolgálok lelkipásztorként az Óbudai Gyülekezetben, de a tanítás szolgálata sem áll messze tőlem.

Prekopa István és Erna

lelkipásztor (Omega Budapest Gyülekezet), családgondozó pásztor

Feleségemmel, Ernával küldetésünk fő iránya az Omega Hálózaton belül a párok, házaspárok, családok gondozása, jegyesoktatással, házas kurzusokkal és házas hétvégékkel. 2005 óta végzünk családgondozást személyesen és csoportos kereteken belül.

Ernával 1992-ben kötöttünk házasságot, amit Isten három fiú, és két leánygyermekkel ajándékozott meg. Az ő nevelésük életünk fő műve, amit több-kevesebb sikerrel, de annál nagyobb örömmel végeztünk, illetve végzünk jelenleg is.

Életünk fontos része még az ifjúság, és a gyermekek felé végzett szolgálat. Erna 25 éve foglalkozik innovatív módon gyermekekkel és fiatalokkal kiscsoportos alkalmakon, és nagyszabású istentiszteleteken, táborokban. Elhivatása más gyermekszolgálók képzése, fejlesztése is.

Mundrucz Attila és Ruth

lelkipásztor és a közbenjárók vezetője

1964-ben hívő szülők gyermekeként láttam meg a napvilágot. Jézus először 15 éves koromban szólított meg, 16 évesen bemerítkeztem, 1988-ban megnősültem, feleségemmel három gyermeket nevelünk. Isten a hitünkön keresztül nagyon sok áldással halmozott el.

Látva a sok reménytelenséget és fájdalmat a szívem vágya, hogy minél több embernek legyen reménysége és hite. A Hálózatban imacsoport építésében, vezetésében veszek részt. 2010. január 17.-e óta a budapesti Rákosmenti Omega Gyülekezetet pásztorlom.

Takács Károly és Zita

vezető diakónus, a hálózat igazgatója

2001-ig Berhidán éltünk, a helyi pünkösdi gyülekezetben szolgáltunk. 2001-től Isten elhívása alapján a Frontvonal Alapítvány igazgatójaként tevékenykedem a missziós munka gyakorlati kivitelezésében. 2005-től az Omega Hálózatnak igazgatójaként vezető-diakónusi munkát végzek.

Feleségem, Zita szintén aktívan részt vesz a hálózat gyakorlati munkájában. Hat gyermekemmel Budapesten élünk.