• A „Shelter Now” munkatársainak drámai élményei Afganisztánban „Egyik csodát éltük át a másik után.” nyilatkozta Georg Taubmann, a Shelter Now Segélyszervezet projektvezetője röviddel azután, hogy kiszabadultak. Ő és hét munkatársa szívük mélyéből hálásak azért, hogy a tálib fogságból sérülés nélkül kerültek ki. A nyolc karitatív munkatárs száz bizonytalansággal és félelemmel teli napot tudhat maga mögött. A Shelter Now munkatársainak többször kellett félteniük életüket. Naponta láthatták az afgán foglyok szenvedéseit. Ennek ellenére szép élményeik is vannak: az afgán fogolytársakkal kötött valódi barátságokra és azok önzetlensegítségére szívesen emlékeznek vissza.
 • E könyv a Szent Lélek /Szellem/ inspirációja nélkül nem jött volna létre. Olvasását ajánljuk minden olyan embernek, aki szeretné megismerni a mi Mennyei Atyánk: Isten munkáját az emberek életében. Ez a kiadványunk leginkább evangélizációs jellegű.
 • „A keresztyén hit alapjai” című könyvet laikusoknak és diákoknak szántuk. Van néhány kitűnő könyv, mely mélységében foglalkozik a teológiával, azonban számos olyan könyvvel is találkozhatunk, melyek sokkal egyszerűbben közelítik meg a hit alapjait. Azzal a vággyal íródott e könyv, hogy összekötő kapocsként működjön az alaposabb, illetve az egyszerű megközelítések között. Ézsaiás próféta Isten Igéjéről, mint esőről beszélt, mely „magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek”. A laikus olvasó és a diák számára is elérhető mind az egyszerű vázlat, mind pedig maga a tömör tartalom. Figyelemreméltó a könyvvel kapcsolatosan, hogy az itt említett nagy hitbeli tanokról nem mondtunk el mindent, hanem megfelelő teret biztosítunk a tanító számára, hogy a megadott igei referenciák kutatásával kibővítse a vázlatos formát. Szó szerint több száz „prédikáció-vázlat” található ebben az anyagban.
 • A közhiedelemmel ellentétben Isten nagy jelentőséget tulajdonít a hívők anyagi, pénzügyi helyzetének és a pénzhez való viszonyulásának. Ugyanis a pénzhez való hozzáállás, mint egy lakmuszpapír, hűen megmutatja az Isten felé való viszonyulást! Aki hűséges és tiszta a pénzügyek, pénzkezelés területén, az hűséges lesz Isten dolgaiban is. A könyvben szereplő elvek bibliai elvek, Istentől erednek. Ha ezeket figyelembe vesszük az életünk alakítása során, akkor áldást nyerünk.
 • Ez a tanulmány azért íródott, hogy az igei elhajlásokat leleplezze. A Szent Szellem egy-egy bibliai igazságot újból és újból felhoz, megújít az egyházban. A kegyelem tanítása Isten akaratából került ismét a középpontba, hogy a törvényeskedő gyülekezetek újból a Szellem szabadságába kerülve, Krisztus kegyelméről új kijelentést kapva, megújult erővel képviseljék az evangéliumot. Sajnos, amit az egyháztörténelem már sokszor igazolt, a mennyei kijelentést az ellenség is megtámadta, kibillentve azt a bibliai egyensúlyból. A könyv pontosan megfogalmazza azokat az igei határokat, amiket mindenképpen figyelembe kell vennünk a kegyelemről szóló tanítás egyensúlyának megtartásához.
 • Sokan gondolkoznak úgy, hogy ránk, keresztény emberekre már nem vonatkoznak az ószövetségi törvények, mert azokat Jézus Krisztus eltörölte. Ő azonban nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt, és a Vele való közösség által azt sokkal magasabb szintre emelje a követői számára. Ezt jól példázza a Hegyi beszéd Tízparancsolattal foglalkozó része. Amíg az Ószövetségben a tized egy elérendő mérce volt, addig az Újszövetségben ez az alap, ahonnan kiindulva tisztelhetjük az Urat anyagi javainkkal. A szerző határozottan fogalmazza meg igei látását, amit jól egészít ki saját életének megtapasztalásaival és így jó bátorítást ad arra, hogy anyagi javaink igei felhasználásával nyugodtan próbára tehetjük a szeretet és a hűség Istenét.
 • Rony Chaves apostol és próféta a nemzetközileg leginkább elismert latin-amerikai írók és prédikátorok egyike. Üzenete egész nemzeteket rázott meg, és erőteljes apostoli-prófétai szolgálata tömegeket változtatott meg. Munkája a föld több mint 60 országára kiterjed. Ennek a kézikönyvnek az anyaga Rony Chaves apostoli szolgálattal kapcsolatos írásainak és tanításainak gyűjteménye.
 • Ez egyszerű tény: Jézus a mínuszból pluszt csinál! Amit ma sok ember el sem tud képzelni – mivel az élet napos oldalán nőttek fel – az történik minden évben milliószámra világszerte: Isten hatalma radikálisan megváltoztat embereket. Ez a könyv is egy olyan fiatalember történetét mondja el, aki nem éppen egy sikeres élet optimális kezdőfeltételeit tapasztalta meg. Ma sajnos számtalan ember jár ugyanígy hazánkban. De bátorít a könyv, hogy ne adjuk fel a reményt, mert van valaki, aki szeretné természetfeletti módon, nagy erővel, szeretettel formálni és jó irányba befolyásolni életünket.
 • Ez a több, mint kétszáz oldal nem egy könyv, amit elolvasva félretehetsz, hanem  szolgálóknak készült  tanítási  jegyzetek gyűjteménye. Nem részletező, hanem egy  tömör  igei medret adó anyag, ami alapján az új megtérőket tanítványolhatjuk. Ezt a jegyzetet a tanítónak mélyen át kell vennie, tanulmányoznia, mindaddig, amíg sajátjává nem lesz, hogy egy tanítványoló csoportban tovább tudja adni. Ezek az anyagok sok év szolgálati munkáját összegzik. A teljesség igénye nélkül tartalmazzák azokat a témákat, amiket fontosnak láttam az Igéből és a gyakorlatból, hogy az emberek ne csak megtérők, hanem valóságos Krisztust követő tanítványokká legyenek! Ez a könyv feltételezi a szellemi alapok lerakását az Alfa kurzuson keresztül, így azokkal az alaptémákkal már nem foglalkozom. Mi történjen az Alfa kurzus elvégzése után? Hogyan tovább a megtérés, bemerítkezés, Szent Szellemmel való betöltekezés, gyülekezetbe való beilleszkedés után? Ezekre a kérdésekre ad választ a “Krisztus tanítványává válni” anyag. Szolgálati tapasztalatunk azt egyértelműen igazolja: ha tudatosan fejlődési pályára állítjuk az emberek hitéletét, sokkal gyorsabban növekednek!
 • Az álmokkal és látomásokkal kapcsolatosan a Jóel próféta könyvének harmadik fejezetét idézzük, onnan is az első és második versét.
  1. „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
  2. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.”
  Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékaiért!!

Go to Top