Az álmokkal és látomásokkal kapcsolatosan a Jóel próféta könyvének harmadik fejezetét idézzük, onnan is az első és második versét.

  1. „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
  2. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.”

Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékaiért!!