Sokan gondolkoznak úgy, hogy ránk, keresztény emberekre már nem vonatkoznak az ószövetségi törvények, mert azokat Jézus Krisztus eltörölte. Ő azonban nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt, és a Vele való közösség által azt sokkal magasabb szintre emelje a követői számára. Ezt jól példázza a Hegyi beszéd Tízparancsolattal foglalkozó része. Amíg az Ószövetségben a tized egy elérendő mérce volt, addig az Újszövetségben ez az alap, ahonnan kiindulva tisztelhetjük az Urat anyagi javainkkal.

A szerző határozottan fogalmazza meg igei látását, amit jól egészít ki saját életének megtapasztalásaival és így jó bátorítást ad arra, hogy anyagi javaink igei felhasználásával nyugodtan próbára tehetjük a szeretet és a hűség Istenét.