Az Omega Gyülekezetekkel kapcsolatos látás 1991-ben fogalmazódott meg először bennem. Bibliaiskolai tanulmányaim során – melyet előbb Magyarországon, majd külföldön folytattam – intenzíven imádkozó, Isten-kereső életmódot éltem. Imádkozásaimat folyamatos elégedetlenség jellemezte, érzékelve a jelen egyház és az ősegyház közötti nagy különbséget.

Angliában adottak voltak a körülmények ehhez a kereséshez. Esténként, amikor a napi programok véget értek, egyetlen elfoglaltságom volt: bezárkóztam a szobámba és kerestem a mennyel való közösséget. Miközben napról napra egyre közelebb kerültem Istenhez, egyszer megnyílt felettem az ég; Isten meglátogatott engem. Ennek hatására különleges dolgok történtek velem: a Szent Szellem olyan erőteljes jelenlétét éltem meg, hogy hol leestem a földre, hol pedig ugráltam a szobámban. Örvendeztem a Mindenható jelenlétében, s ekkor egy mennyei látást kaptam.

Ez a kép egy nemzeti szintű ébredésről szólt. Azt láttam, hogy mennyei lángnyelvek szálltak le az országra, Budapesten pedig egy nagyobb tűzcsóvát láttam. Ezek a lángcsóvák – mint amikor olajat öntenek a tűzre – hirtelen hatalmas lángtengerré álltak össze, mely átcsapott az egész nemzeten és a nemzet határain túl is. Láttam azt is, hogy Isten a mennyei tűz által egy új hadsereget állít fel. Azóta is zeng bennem egy keresztény dal: „Látom már az új nemzedéket”.

Nemcsak hallottam, hanem láttam is magam előtt, hogy Isten egy új generációt hív elő, melynek tagjai hittel és a Szent Szellemmel betöltve elviszik az evangéliumot ennek a népnek.

A látomás során bekerültem egy nagy gyülekezetbe, ahol olyan imádat és dicsőítő légkör volt, hogy úgy éreztem, ott vagyok a mennyben. Láttam emberek hatalmas tömegét, amint dicsérik és magasztalják az Istent. A színpad körül eldobált gyógyászati segédeszközöket, üres tolókocsikat, botokat láttam. Hatalmas örömujjongás és ünneplés jellemezte az egész tömeget. Megértettem, hogy mindez azért történhetett, mert Jézus megjelent ott dicsőséggel és hatalommal, meggyógyította a betegeket, megszabadította a megkötözötteket. Ekkor hallottam, hogy Isten szól hozzám: nevezd ezt a gyülekezetet Omega Gyülekezetnek!

Süveges Imre

Amennyiben szeretnél többet tudni az Omega Hálózat látásáról, szeretettel ajánljuk figyelmedbe az alábbi videókat.