Ősszel induló képzéseink

A Bibliát tanulmányozva több helyen olvashatunk a személyes és szervezett formában történő tanítványozásról, képzésről (pld: Sámuel – prófétaiskola, Barnabás – Pál, Pál – Timótheus – személyes mentorálás).

Ezen példák alapján szolgálatunk egyik fontos alapja a személyes és szervezett képzés:

1. Az Omega Hálózatban, illetve a szélesebb körű magyar eklézsiában minden gyülekezeti tag felé lehetőséget adunk, hogy növekedjen személyes hitéletének alapjaiban és szolgálatában. Ezt a tevékenységet az Omega Képzési Központ keretein belül biztosítjuk.

2. A gyülekezetben szolgáló gyülekezeti vezetők felé, akik lelkipásztorként, vezetőként, szolgálatvezetőként a gyülekezet tagjai irányába szolgálnak, szeretnénk nekik gyakorlati segítséget kívánunk adni a Biblia alapú vezetési alapelvek elsajátításához és gyakorlatba ültetéséhez.

3. Azok felé a vállalkozók felé, akik gyülekezetünk tagjai, mindennapi életükben cégvezetéssel, vállalkozással foglalkoznak,
nekik a vezetés-menedzselés Bibliai alapú gyakorlati alapelveinek továbbadásában szeretnénk segíteni.

4. A társadalom döntéshozó, vállalkozói rétege felé egy Bibliai alapú, helyes értékrendet kívánunk közvetíteni, ezen keresztül lehetőséget adva mindenki számára ahhoz, hogy közelebb kerüljön Isten országához.

A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be.

Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi emberek felé, ne tartsuk meg magunknak, hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket!

Sokat épültünk, Istennek hála érte!

P. I., Agapé Gyülekezet

Ez a képzés segített megérteni, hogy mennyire fontos az emberekhez eljuttatni az örömüzenetet, hogy megmentsünk minél több embert, kiragadjuk őket a sötétségből. Új reményt és erőt adott, hogy tovább járjam az utat, amire elhívott az Úr.

D. S., Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet

A képzéseket mindenkinek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák voltak előttünk. Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

T.T., Omega Gyülekezet

Sehol máshol nem kaptam még ilyen gyakorlatias, maradandó tanításokat, mint itt az evangélista képzőn. Nagyon fog hiányozni, de most annak lesz az ideje, hogy a gyakorlatba vigyük át azt a sok, hasznos, Istentől jövő tanítást, amivel itt gazdagodhattunk. Olyan alapokat kap itt az ember, ami nem csupán az evangélistáknak lehet fontos, hanem amit minden hívőnek tudnia és hallania kellene. Bár én dicsőítő vagyok, mégis nagyon örülök, hogy elvégeztem ezt a képzést, hiszen az evangelizáció mindannyinknak feladata.

D.H., Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet

Nagyon nagy élmény volt számomra ez a képzés; újra eleven és élő lett az ige, éhséget adott az Isten keresésében. Az Isten élő szeretete újra erőt adott az élet nehézségeivel szemben, és eltökélté tett, hogy soha semmit ne adjak fel, hanem az ő segítségével semmi se lehetetlen, ez az Ige ereje, ami megújította a szolgálatomat.

Dr. L. K., Hit Gyülekezete

Az elmúlt 15 évben folyamatosan tartottunk képzéseket a meglévő és a leendő szolgálóinkon túl más felekezetben szolgálók számára is. Az idei évben (2014) két képzésünk volt, melyet június hónapban zártunk le. Ebben az évfolyamban kiemelkedően nagy volt az érdeklődés képzéseink iránt. Így örömmel tölt el bennünket, hogy több mint 100 embert bocsájthattunk ki újból az aratásra. Jó látni a testvérek intenzív fejlődését és hallani bátorító bizonyságaikat, szolgálatuk fejlődését, kibontakozását. Számunkra az emberek képzése különösen pozitív élmény, hiszen látjuk és tapasztaljuk a Szent Szellem megújító munkáját bennük.