Az Omega Hálózat tagjai új típusú, apostoli, prófétai felügyelet alatt álló pásztori és a presbitériumi vezetésű gyülekezetek.

Mit jelent az apostoli, prófétai vezetés?

Törekszünk visszatérni a bibliai mintához: apostoli, prófétai felügyelettel, pásztori gondoskodással, a többi szolgálati ajándék közreműködésével építjük fel a gyülekezeteket. Célunk hasonló küldetéssel bíró, szolgálati ajándékokkal rendelkező személyek által vezetett gyülekezetek létrehozása, ennek a munkának az összehangolása és hatékonyságának növelése, majd újabb és újabb gyülekezetek alapítása. Folyamatosan koncentrálunk új gyülekezetek felépítésére: gyülekezet-plántáló gyülekezeteket plántálunk.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az apostoli szolgálat feladata az igei alapok letétele, a vezetők szolgálatba állítása és képzése, a kulcsemberek megtalálása, és az új utak felszabadítása. A prófétai szolgálat előhívja az Isten által Jézus Krisztusban elkészített örökségünket, hirdeti Isten aktuális akaratát. Utána a pásztori szolgálattevők veszik át a feladatot, akik az emberekkel törődnek, az emberek gondozásával, felépítésével foglalkoznak.

Nem egyetlen nagy gyülekezetet hozunk létre, hanem gyülekezeti hálózatot építünk. Kisebb, emberléptékű gyülekezeteket formálunk, hogy a benne lévő tagok aktív tanítványokká, szolgálókká legyenek.