ISTEN FIA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. Ha Őt megismered, az Életet ismered meg! “Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. ” (János 1,3-4) “Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (János 20,31)

MEGBOCSÁJTÁS HATÁSA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. Sokszor eltörpül, amit nekünk kellene megbocsátanunk ahhoz képest, ami Emilyvel történt. Vajon megtesszük-e? “Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” (Máté 6,12)

VÉGTELEN HIT

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. Egy amerikai futballedző és középiskolás csapatának küzdelme az “óriásokkal” – Az egyik legizgalmasabb és legmegindítóbb hitvalló film, amit valaha is alkottak! “Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8, 31)

ISTEN NEM HALOTT – 1-2. RÉSZ

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a tanulságos filmet. (120p felir.) Meghurcolnak egy tanárnőt a Jézusba vetett hite miatt… Megvallom, lázadt az igazságérzetem, miközben az igaztalan vádakat hallgattam! – De tudom, az Isten Fia valóban nem halott, és közeledik az a nap, amikor valóra váltja ígéreteit, mint az emberiség igaz Bírája: “Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. (Máté 10,32)

A BÁTORSÁG EMBEREI

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a tanulságos filmet. (125p szink.) Férfiak és apák, gyarlók és hősök, sírók és nevetők, olyanok, mint mi. Mégis – hit által – önmaguk fölé tudnak emelkedni… “Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Efézus 5,25) “Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.” (Kolossé 3,20-21) “Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1. Kor. 16,13-14) “Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24,15)

A MEGBOCSÁTÁS ÚTJA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. A film megrendítő példát mutat arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is lehetőség van a megbocsátásra. Viszont egy szó sem esik arról, aki nem csupán megbocsátani, hanem eltörölni tudja a bűneinket! Méghozzá úgy, hogy az ítéletben a helyünkre állt: mintha Ő követte volna el a vétkeinket… “A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen.” (Ézsaiás 53,5) Ezért lehet még egy gyilkosnak is örök élete!

A NEVEM GABRIEL

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. (93p) Sokkal inkább meseszerű, mint biblikus, hogy egy angyal megjelenésével nyerne áldást egy kisváros élete, de az “imamatracok” használatba vétele ma is, bárhol, csodák sorát indíthatja el… “De ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2. Krónika 7,14)

VISZÁLY A MENNYBEN

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. (40p felir.) Hogy a Sátán lázadása pontosan mikor és hogyan történt, ebben vannak látáskülönbségek a teológusok között. De az emberre gyakorolt negatív hatása vitán felüli. A vele és a démonaival való mindennemű kapcsolat (pl. filmek és képregények “beavatásai” által) rendkívül veszélyes és romboló! Óvjuk magunkat és a gyerekeinket! “Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned.” (Ezékiel 28,15) “Ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat.” (Ézsaiás 14,13)

IMÁVAL NYERT CSATÁK

Egy bátorító kisfilm a hétköznapi ember őszinte imájának erejéről és hatásáról! Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet. Hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott házasság? És hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott társadalmunk? A válasz a térdeinken keresendő! “A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt.” (Róma 15,30)