search
hun /
rolunk

 Süveges Imre és Éva

apostoli szolgáló
alt
1966-ban születtem keresztény családban. 17 évesen Jézus radikálisan megváltoztatta az életem, és azonnal megerősödött bennem Isten elhívása.

Bibliaiskolai tanulmányaimat Magyarországon kezdtem, majd Angliában, egy nemzetközi pünkösdi teológián szereztem diplomát.

1992-ben megnősültem. Feleségemmel, Évával egy áldott házasságban élek, aki az élet minden területén igazi segítőtárs. Négy gyermekünkkel Budapesten élünk.

Az Úrtól kapott látás (1991) gyümölcseként 2004-ben mennyei indíttatásra jött létre az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata, ahol apostoli szolgálatot végzek. Országos és nemzetközi tevékenységem a Frontvonal Alapítvány elnökeként nemzetünknek az evangéliummal való elérése és az ébredés köré koncentrálódik.Kurgyis József és Éva

lelkipásztor, vezetőket gondozó pásztor

kurgyis jzsef s va.r1944-ben születtem, öt gyermek édesapja vagyok. 20 éves koromban tértem meg és egy pünkösdi családban nevelkedtem.

Szüleim, akik példaképeim is, istenfélő emberek, édesapám mind a mai napig aktív lelkipásztor! Családi hátterem ellenére én azonban nem akartam pásztor lenni és túlságosan belemerülni a szolgálatba. A péceli Kármel Gyülekezet elődjébe került édesapám lelkipásztorként, így lettem péceli. A gyülekezetben először ifjúságvezetői, majd presbiteri szolgálatot végeztem. Azok az Istentől kapott próféciák és látások, melyek megmozgatták az egész Kármel Gyülekezetet, megváltoztatták a szolgálathoz és Isten országához való viszonyomat.

Miután Süveges Imre megkapta az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatára vonatkozó látást, ennek beteljesülése és megvalósulása lett mozgatórugómmá, ezirányú várakozás jellemezte személyes életem. Felismerve az alkalmas időt, nem volt bennem kétség, hogy eljött az alkalom a látás megvalósítására! Így teljes egészében a Szent Szellem vezetése útján vállaltam, hogy részt vegyek az apostoli csapat munkájában.

Szolgálatom és elhívásom pásztori területre vonatkozik.Hiszem azt, hogy ez még nem a végállomás! További gyülekezetek plántálása lebeg szemeink előtt, Istentől jövő látás alapján! Nem szeretnék ebből a fantasztikus munkából kimaradni! Jó tapasztalni Isten vezetését, áldását. Célom, hogy abban a régióban, ahova Isten helyezett, az Ő vezetését követve, minden emberhez eljuttassuk az Evangéliumot és új gyülekezeteket hozzunk létre. Néhány éve kaptam a Szent Szellemtől elhívást az országos szolgálatra, hogy lelkigondozzam a pásztorokat, szolgálókat, azóta ebben a munkában vagyunk!Mundrucz Attila és Ruth

lelkipásztor és a közbenjárók vezetője

1964-ben hívő szülők gyermekeként láttam meg a napvilágot.

Jézus először 15 éves koromban szólított meg, 16 évesen bemerítkeztem, 1988-ban megnősültem,

feleségemmel három gyermeket nevelünk.

Isten a hitünkön keresztül nagyon sok áldással halmozott el.

Látva a sok reménytelenséget és fájdalmat a szívem vágya, hogy minél több embernek legyen reménysége és hite.

A Hálózatban imacsoport építésében, vezetésében veszek részt.

2010. január 17.-e óta a  Budapesti Rákosmenti Omega Gyülekezetet pásztorlom.


  

Prekopa István és Erna

családgondozó pásztor

alt

Öt gyermek édesapja vagyok. 15 éves koromban adtam át az életemet Istennek. Főállású szolgálóként dolgozom.

Feleségemmel együtt az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának családgondozó pásztora vagyok. Szolgálatunk fókuszában az ifjúság, gyermekek és családok felé irányuló munka áll.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csupán a gyülekezeteink tagjai felé szolgáljunk, hanem megszólítsuk és tevékenységünkkel elérjük a nem hívőket is.

Jelenleg a Zuglói Omega gyülekezetet pásztorolom.

Szabó Sándor és Marika

lelkipásztor (Gödöllő)

szab sndor s marika.1Kisgyerekkorom óta tudtam, hogy Isten szolgálatra hívott.

Megtérésem napján kaptam egy próféciát, hogy vezetői elhívásom van, 1994-ben pedig ennek kiegészítéseként érkezett az ígéret, hogy abban a városban, ahol lakom, pásztor leszek. E sorozat részeként, 2 héttel megtérésem előtt, a péceli Kármel Gyülekezet azt a kijelentést kapta, hogy Gödöllőn plántáljanak gyülekezetet. Mindezek eredményeként 2000-ben létrejött a gödöllői Szeretet Lángja Gyülekezet, mely azóta is növekszik, s tapasztaljuk, ahogy a Szent Szellem, rajtunk keresztül végzett munkájában egyre nagyobb sebességi fokozatra kapcsol!

Klasszikus, az Ezékiel 34-ben leírt, pásztori elhívást érzek, a kijelentés, prófétálás ajándékával. Meg vagyok győződve arról, hogy pásztori, plántálói tevékenységem könnyítésére kaptam az Úrtól szervezői képességet is. Életem és szolgálatom kulcsfontosságú vezérelvének tekintem, hogy mindig, minden helyzetben Isten vezetésére és időzítésére figyeljek.

Ha visszatekintek szolgálatomra és az eltelt időszakra, egyértelmű, hogy a feleségemmel és gyermekeimmel (négy gyermek édesapja vagyok) való egység kulcsa és alapfeltétele annak a fejlődésnek, melyen keresztülmentünk.

Szolgálatom és személyes életem alapjait a következőkben tudnám megfogalmazni: Istentől kapott vezetés, elhívás (prófécia), Isteni időzítés és családi egység!

Továbbá Pécsett egy új gyülekezet plántálásában segítek.
Takács Károly és Zita

diakónus

2001-ig Berhidán éltünk, a helyi pünkösdi gyülekezetben szolgáltunk. 2001-től Isten elhívása alapján a Frontvonal Alapítvány igazgatójaként tevékenykedem a missziós munka gyakorlati kivitelezésében.

2005-től az Omega Hálózatnak igazgatójaként vezető-diakónusi munkát végzek.

Feleségem, Zita szintén részt vesz a hálózat gyakorlati munkájában.

Hat gyermekemmel Budapesten élünk.

 

 


 


Kovács Péter és Andrea

lelkipásztor (Óbudai gyülekezet)

1965-ben születtem Miskolcon, és teljesen hitetlen családban nőttem fel. 23 éves koromban tértem meg az Úrhoz.

1993-ban nősültem meg. Feleségemmel, Andreával három gyermeket nevelünk, és Budapesten élünk.

Huszonöt éves hívő pályafutásom jó részét a szolgálatra való felkészülésként látom.

Sok mindent láttam és tapasztaltam az Egyházban, és ezek által kialakult bennem egy készség a jó és rossz közötti különbségtételre.

Kimondottan fontosnak tartom az Isten Igéjének befogadását, tiszteletét, megvallását és megcselekvését, mert meg vagyok győződve róla, hogy a hívő akkor lesz jó szerencsés, és akkor boldogul, ha az Igével szoros közösségben van.

Az Omega Hálózathoz 2007-ben csatlakoztunk, ekkor kezdtük a gyülekezet plántálását Óbudán.

2009-től szolgálok lelkipásztorként az Óbudai Gyülekezetben, de a tanítás szolgálata sem áll messze tőlem.