search
hun /
gyulekezeteink

rkosmenti.1

Mundrucz Attila lelkipásztor

Telefon: 06-20-435-9349

Istentisztelet: vasárnap 09.30-tól

A Rákosmenti Omega Gyülekezet 2010 januárban jött létre azzal a konkrét céllal, hogy a kerületben és környékén élőkhöz közel hozza, kézzelfoghatóvá tegye Isten üzenetét és közvetítse szeretetét mindenki számára.

Gyülekezetünkben sok gyermek és fiatal is megtalálható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, ezzel a generációval való tudatos és folyamatos foglalkozást.

Kétheti rendszerességgel kisgyermekes baba-mama klubot tartunk. Heti rendszerességgel „házicsoport” alkalmakat tartunk, melynek lényege, hogy szoros és bensőséges kapcsolatok alakuljanak ki emberek között, segítsék egymást „keresztény” szemmel a mindennapok kihívásaiban, és megosszák egymással örömeiket.

Jelenleg Rákoskeresztúron, az Összekötő u 10. szám alatt vannak a vasárnapi istentiszteleti alkalmaink.

Szeretnénk Rákosmente életében jelen lenni, lehetőségeinkkel segíteni az itt élő embereknek, hogy a levelünk elején említett célkitűzések megvalósuljanak a kerületben is.