search
hun /
gyulekezeteink

Lelkipásztor: Suki Nándor

Elérhetőség: 06-70-617-8404

Istentisztelet helyszín: Vörösmarty utca 6

Időpont: Minden szombaton 17.00-tól.