search
hun / eng / rom / ger

Trecutul nostru:

Rădăcinile spirituale ale mişcării penticostal-carismatice au originea în evenimentele de la Rusalii din Ierusalim descrise în Sfânta Scriptură (Faptele Apostolilor). Membrii mişcării penticostal-carismetice, care funcţionează de 100 de ani, mărturisesc, că prezenţa Duhului Sfânt se poate experimenta în modul relatat în Biblie şi în zilele noastre. Primii martori ai botezurilor cu Duhul Sfînt din Statele Unite ale Americii în anul 1900, câţiva ani mai târziu au apărut şi în Ungaria, şi pe baza mărturiilor lor au apărut primii muguri ai mişcării penticostal-carismatice.

Viziunea Omega în realitate s-a desfăşurat în Biserica Kármel din Pécel deoarece mai multe plantări de biserici noi au pornit de aici. Comunitatea bisericilor nou-plantate o numim Reţeaua Omega.

În zilele noastre, în lumea întreagă peste 600 milioane de oameni fac parte din această mişcare protestantă de înnoire.

Prezentul nostru:

În prezent, zidim Împărăţia Lui Dumnezeu în peste 30 de locaţii, numărând mai multe sute de membri. În bisericile locale, mesajul etern al evangheliei este transmis omului de astăzi pe limbajul cotidian, acompaniat de muzica zilelor noastre. Pe lângă întrunirile dinamice de la sfârşitul săptămânii, care pun accentul pe satisfacerea nevoilor omeneşti, în timpul săptămânii au loc şi întruniri în grupuri, pregătiri, precum şi slujiri către copii, tineret şi familii.

Bisericile Omega, pe baza modelului biblic sunt conduse de pastor şi prezbiteriu, care sunt liderii spirituali şi supraveghetori ai comunităţii.