search
hun / eng / rom / ger
  • Credem că Biblia este inspirată de Duhul Sfânt şi că este singura revelaţie autentică şi infaibilă al lui Dumnezeu.
  • Credem în Sfânta Treime, în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, - în Domnul Isus Hristos.
  • Credem, că Isus s-a născut din fecioară, a trăit o viaţă fără de păcat şi prin moartea sa izbăvitoare a adus mântuire pentru toţi oamenii astfel ducând la bun sfârşit mandatul primit de la Dumnezeu şi prin sângele său a adus ispăşire pentru păcatele oamenilor. Credem în învierea în trup al lui Isus Hristos, credem în ridicare Lui în Cer şi că acum stă la dreapta Tatălui şi că va reveni pe pământ în glorie şi putere.
  • Credem în necesitatea absolută, ca omul păcătos şi pierit să se nască din nou, ceea ce este posibil prin credinţa în Isus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfint.
  • Credem în botezul cu Duhul Sfânt, care are ca semn vorbirea în limbi, credem în funcţionarea darurilor spirituale şi de slujire în veacul actual.
  • Credem în învierea celor drepţi şi a celor păcătoşi, credem, că cei drepţi vor moşteni viaţa veşnică iar cei păcătoşi, după judecată, vor avea parte de pierzare.
  • Credem, că Isus Hristos este capul Bisericii, iar membrii sunt mădularele trupului Său, în unitate.
  • Credem în utilizarea practică a credinţei creştine în viaţa cotidiană, în slujirea către oameni în toate domeniile vieţii, ceea ce include, printre altele, educarea în credinţă, îngrijirea spirituală, ajutorul social.