search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav
There are no translations available.

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13

 

Isten szeretetének áradása – 1. rész

2Thessz. 3, 5

Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.

 

Isten Szelleme elkezdte irányítani a szívemet és a figyelmemet a Mennyei Atya felbecsülhetetlen, teljességgel megérthetetlen, felmérhetetlen, feltétel nélküli szeretetére!

Isten a szeretet, mondja a János evangéliuma! Ez a legrövidebb és a legmélyebb kijelentés, ami van a Bibliában!

Utolsó időkben: Szeretet meghidegül, keménység és érdekkapcsolatok jönnek helyette. Ezért ezekben az időkben különösen fontos ez az üzenet!

 

Kezdetben Isten teremtette a világot! Két fa volt az Édenkertben, Isten szeretete közel volt az emberhez, egy tökéletes harmóniát hozott ez létre Isten és az ember, emberek között, valamint ember és a természet, a teremetett világ között!

 

Élet fája: Gyümölcse örök életet adó, szabad volt erről enni. Ez a fa Jézus Krisztust jelképezi.

Jó és a rossz tudás fája: Egy ördögi, megtévesztő fa, melynek gyümölcse behozta a rossz ismeretét.

 

A jó dolgokat már az ember megismerte a teremtésben!

Ennek a fának a gyümölcse tiltva volt az embertől! Ördögi behatásra – minden tiltás ellenére – evett ebből a gyümölcsből Éva és Ádám, abban a pillanatban elkezdte megismerni a rosszat: félelem, szégyen, depresszió, szenvedés, szeretetlenség, halál!

 

Mindezt látva a Mennyei Atya szeretete eltávolodott az embertől. Ez a szeretet hiány mély sérülést, a szív megkeményedését, bűnök sorozatát hozta az emberek életébe.

Híjával vannak Isten dicsőségének, szeretetének!

Ez a szeretet hiány sok lelki problémát okoz mindenkinek, egy ösztönös szeretet kielégítésére sarkalja az embereket. Keresik a szeretet tankjuknak a feltöltését:

Emberi kapcsolatokban, szerelemben, barátságban, szexualitásban, de lelkünk sohasem tud teljesen megelégedni, mert ezt az űrt csak Isten szeretetének közelsége tudja pótolni.

Ha a Mennyei Atyánk feltölti szeretet tankunkat, tudunk szeretni és más emberek szeretete teljessé tudja tenni életünket, ezáltal megelégedett, boldog emberek leszünk!

 

Az ember szeretetre lett teremtve, hogy kapjon és adjon szeretetet!

Pl. Árvaházi kísérletek csecsemőkkel, két csoport egyiknek adtak szeretetet a másiknak nem, csak ellátták őket. Két hónap múlva egyértelmű különbség a két gyerekcsoport között: az egyik csoport vidám, fejlett, kivirult, a másik pedig, komor, fejlődésben elmaradott, gyengécske lett.

A mi Mennyei Atyánk felmérhetetlen szeretete nélkül képtelenek vagyunk boldogan élni!

Mivel Isten továbbra is szerette az embert, mint saját gyermekeit, egy megoldást hozott, hogy ismét közel kerülhessünk hozzá és szeretete betöltsön bennünket.

 

Ez a terv Jézus Krisztus földre jövetelével valósult meg, aki bemutatta a Mennyei Atyával való szeretet kapcsolatát, közel jött az emberekhez. (Immánuel – Velünk az Isten, Közel jött az Isten és az Ő szeretete!)

Amíg a farizeusok – vallásos emberek egy távoli Istenről beszéltek, addig Jézus bemutatta Isten szeretetét, ami közel volt hozzá. Bemutatta, hogyan lehet közel menni, bemenni ebbe a szeretet kapcsolatba, ahol az embernek minden belső szüksége teljességgel betöltetik!

Az Atyának ez a szeretete tette képessé a Fiút nehéz küldetésének a teljesítésére. Ez a szeretet erősítette meg a nehéz ellenállások, elutasítások idején, mert Ő benne maradt az Atya szeretetében! Ezért tudta az Atya kezébe letenni a lelkét halála idején, mert ebben a szeretet kapcsolatban békessége és biztonsága volt, még a legnagyobb fájdalmak, elutasítások idején is!

 

Jn. 17, 25-26

Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek,(megismertem a szereteted) és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”

Jézus bemutatta az isteni szeretetet, teljes mélységéig, - az életét adta értünk. Tehát megismertette velünk az Ő szeretetét, hogy befogadjuk azt és bennünk legyen, betöltve személyiségünk teljességét.

Így abban mozgunk, szólunk, cselekszünk és döntéseket hozzunk, ez válik fő indítékunkká!

 

Ebbe a szeretet-kapcsolatba akar bevezetni Bennünket és minden embert egyaránt! Az Atyával való szeretet kapcsolatban megérint és feltölt Isten feltétel nélküli – semmi máshoz nem hasonlítható - szeretete!

 

Róm. 8, 15-16

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

„Abbá, Atya!”: A korabeli családok természetes apukát becéző, teljes bizalmi szeretet-kapcsolatban mondták ezt a gyermekek, az apának.

Bennünket Jézus Krisztus bevezet hit és engedelmességünk által ebbe a közvetlen, bizalmi szeretetkapcsolatba a Mennyei Atyával.

 

Ezáltal, hogy az édeni állapotokhoz hasonlóan Jézus Krisztusban közel jött hozzánk az Isten szeretete, ami betölti a szeretet hiányunkat, meggyógyít, felépít bennünket – kiűzi belőlünk a rosszat – és ebből a szeretet kapcsolatból nő ki a mi hitünk, bizalmunk, engedelmességünk, istenfélelmünk az Úr felé!

Pl. Az egyik kisfiamat korábban feltettem egy kisebb szekrényre és mondtam neki ugorjon, mert az apa elfogja kapni; abban a pillanatban már gondolkodás nélkül ugrott is, szinte még fel sem készültem a fogadására...

Mivel tudta, hogy az apja nagyon szereti Őt, így teljes biztonságban volt, már kész volt gondolkodás nélkül is engedelmeskedni!

 

Így van ez mivelünk is a Mennyei Atyával való kapcsolatunkban is:

Minél inkább megismerjük és befogadjuk a szeretetét, annál inkább biztonságban, teljes elfogadottságban vagyunk, készen a bizalomra, hitre, engedelmességre.

Minél mélyebbre tud hatolni bennünk Isten szeretete, személyiségünk teljes mélységéig – lelkünk, szellemünk legbensőbb részéig – annál mélyebben tudunk bízni benne, biztonságban lenni mellette és engedelmeskedni neki.

 

Továbbá képessé válunk a feltétel nélküli szeretetének a tovább adására! Személyiségünk csak így tud kitisztulni a bűn minden következményétől és feltöltekezni az Ő szeretetének atmoszférájával!

Pl. Pál apostolt megérinti Isten szeretete – leesik a lóról - megszabadul a gyűlölettől, meggyógyul a személyisége és fel lesz töltve minden sejtje Isten szeretetével. Ezáltal mindig kész volt az ellenséges embereket is szeretettel elhordozni! Megmaradt ebben a szeretetben, ami képessé tette Őt sérülésmentesen végig futni a nem éppen könnyített pályát, majd Isten dicsőségében távozott a szeretet örökkévaló világába!

 

Erről beszél Isten Igéje:

1. Megismerni Isten szeretetét

2. Befogadni azt

3. Élvezni, helyet adni neki

4. Megmaradni Isten szeretetében

5. Továbbadni Isten feltétel nélküli szeretetét

 

Ef. 3, 16-19

...adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; (az Ő szeretetének!) és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.

Amikor megismerjük Krisztus szeretetének nagyságát (szélességét, hosszát, mélységét, magasságát!) és befogadjuk azt, akkor betölti személyiségünk teljességét, elhatol a legmélyebb részeinkhez is, ami nagyon fontos, mert indítékaink gyökerei, motivációi ott találhatóak!

Pl. Eső áztatja a földet, kevés csak a felszínt érinti, alul kemény marad. A kitartó, sok eső átáztatja nagyobb mélységben is a földet, így nem maradnak kemény részek. A gyökerek ezáltal tökéletesen el lesznek látva, amíg a kis esőnél a gyökerek szintjét alig érinti.

Így kell, hogy bőséges betöltöttségben legyünk, hogy Isten szeretete személyiségünk legmélyebb rétegeit is elérje, kitisztítsa, meggyógyítsa és helyre tegye motivációinkat is!

 

Vissza az Igéhez:

Miután betölt bennünket, átitatja személyiségünket, meg kell alapozódnunk, stabilizálódnunk, meggyökereznünk az Ő szeretetében.

Gyökereink – legmélyebb indítékaink is kitisztulnak, megerősödnek és megkapaszkodnak, valamint táplálkoznak szeretetében.

Ennek gyümölcse lesz az, amit itt mond az Ige és ezt tapasztalataink igazolják:

...hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által,...

Ez egy fantasztikus változást hoz létre bennünk!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat!

Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Az Isteni szeretet

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000022%20-%20Az%20Isteni%20szeretet.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Paul Washer – Isten szeretete

https://www.youtube.com/watch?v=gz53ely9Bog

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Nemes Ákos – Isten szeretet olyan nagy

https://www.youtube.com/watch?v=AV4riFz9HzQ

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten szerelme kiáradjon ránk a Szent Szellem által!

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000