search
hun / eng / rom / ger

Elementele importante ale viziunii Omega sunt întrunirile comune oganizate cu regularitate, cu ocazia cărora, în timpul laudei şi închinării, precum şi datorită mesajului biblic se revarsă prezenţa lui Dumnezeu. Oameni se întorc la Dumnezeu, se umplu cu Duhul Sfânt şi se întâmplă vindecări şi eliberări miraculoase. În aceste condiţii au loc celebrări comune, adoraţia lui Dumnezeu, învăţătură apostolică, îmbărbătare, trăirea părtăşiei frăţeşti la nivelul reţelei.