search
hun / eng / rom / ger
There are no translations available.

FILMAJÁNLÓK

 

ISTEN FIA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Ha Őt megismered, az Életet ismered meg! "Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

" (János 1,3-4) "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (János 20,31)

A video linkje: 

http://www.albaref.hu/videok/bibliai_tortenetek/Isten_Fia

 

MEGBOCSÁJTÁS HATÁSA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Sokszor eltörpül, amit nekünk kellene megbocsátanunk ahhoz képest, ami Emilyvel történt.

Vajon megtesszük-e? "Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az

ellenünk vétkezőknek!" (Máté 6,12)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_megbocsajtas_hatasa

 

VÉGTELEN HIT

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Egy amerikai futballedző és középiskolás csapatának küzdelme az "óriásokkal" - Az egyik

legizgalmasabb és legmegindítóbb hitvalló film, amit valaha is alkottak!

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róma 8, 31)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Vegtelen_hit

 

ISTEN NEM HALOTT – 1-2. RÉSZ

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a tanulságos filmet.

(120p felir.) Meghurcolnak egy tanárnőt a Jézusba vetett hite miatt... Megvallom, lázadt az

igazságérzetem, miközben az igaztalan vádakat hallgattam! - De tudom, az Isten Fia valóban

nem halott, és közeledik az a nap, amikor valóra váltja ígéreteit, mint az emberiség igaz Bírája:

"Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,

aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám

előtt. (Máté 10,32)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Isten_nem_halott

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Isten_nem_halott___2

 

A BÁTORSÁG EMBEREI

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a tanulságos filmet.

(125p szink.) Férfiak és apák, gyarlók és hősök, sírók és nevetők, olyanok, mint mi. Mégis - hit

által - önmaguk fölé tudnak emelkedni... "Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan

Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." (Efézus 5,25) "Ti gyermekek,

engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne

ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek." (Kolossé 3,20-21) "Vigyázzatok,

álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen

végbe!" (1. Kor. 16,13-14) "Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, de én és az én

házam népe az Urat szolgáljuk!" (Józsué 24,15)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_batorsag_emberei

 

A MEGBOCSÁTÁS ÚTJA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

A film megrendítő példát mutat arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is lehetőség van a

megbocsátásra. Viszont egy szó sem esik arról, aki nem csupán megbocsátani, hanem

eltörölni tudja a bűneinket! Méghozzá úgy, hogy az ítéletben a helyünkre állt: mintha Ő

követte volna el a vétkeinket... "A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték

össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen." (Ézsaiás 53,5)

Ezért lehet még egy gyilkosnak is örök élete!

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_megbocsatas_utja

 

SARAH VÁLASZTÁSA

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Megtartsam vagy elvetessem? Egy-egy döntésünk életreszóló változást hozhat a sorsunk alakulásába!

Különösen, ha arról van szó, hogy kinek a kezébe helyezzük az életünket, kibe vetjük a bizalmunkat.

"Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.

Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jahvéban, örök kőszálunk van." (Ézsaiás 26,3-4)

A video linkje:  

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Sarah_valasztasa

 

A NEVEM GABRIEL

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

(93p) Sokkal inkább meseszerű, mint biblikus, hogy egy angyal megjelenésével nyerne áldást egy kisváros élete, de az "imamatracok" használatba vétele ma is, bárhol, csodák sorát indíthatja el... "De ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat." (2. Krónika 7,14)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_nevem_____Gabriel

 

VISZÁLY A MENNYBEN

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

(40p felir.) Hogy a Sátán lázadása pontosan mikor és hogyan történt, ebben vannak látáskülönbségek a teológusok között. De az emberre gyakorolt negatív hatása vitán felüli. A vele és a démonaival való mindennemű kapcsolat (pl. filmek és képregények "beavatásai" által) rendkívül veszélyes és romboló! Óvjuk magunkat és a gyerekeinket! "Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned." (Ezékiel 28,15) "Ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat." (Ézsaiás 14,13)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/bibliai_tortenetek/Viszaly_a_mennyben

 

A TÖKÉLETES AJÁNDÉK

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Tegyünk érte, hogy a környezetünk újra felfedezze a Karácsony lényegét! Ne legyen sehol olyan születésnap, ahol minden és mindenki jelen van, csak az ünnepeltet felejtik el meghívni... "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. ... Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg." (János 1,14-17)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_tokeletes_ajandek

 

IMÁVAL NYERT CSATÁK

Egy bátorító kisfilm a hétköznapi ember őszinte imájának erejéről és hatásáról!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe ezt a bátorító filmet.

Hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott házasság? És hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott társadalmunk? A válasz a térdeinken keresendő! "A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt." (Róma 15,30)

A video linkje:

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Imaval_nyert_csatak