search
hun /
szolgalataink

A Bibliát tanulmányozva több helyen olvashatunk a személyes és szervezett formában történő tanítványozásról, képzésről (pld: Sámuel – prófétaiskola, Barnabás - Pál, Pál - Timótheus – személyes mentorálás).

Ezen példák alapján szolgálatunk egyik fontos alapja a személyes és szervezett képzés:

1. Az Omega Hálózatban, illetve a szélesebb körű magyar eklézsiában minden gyülekezeti tag felé lehetőséget adunk, hogy növekedjen személyes hitéletének alapjaiban és szolgálatában. Ezt a tevékenységet az Omega Képzési Központ keretein belül biztosítjuk.

2. Gyülekezetben szolgáló gyülekezeti vezetők felé, akik lelkipásztorként, vezetőként, szolgálatvezetőként a gyülekezet tagjai irányába szolgálnak.
Szeretnénk nekik gyakorlati segítséget adni a biblia alapú vezetési alapelvek elsajátításához és gyakorlatba ültetéséhez.

3. Azok felé a vállalkozók felé, akik gyülekezetünk tagjai, mindennapi életükben cégvezetéssel, vállalkozással foglalkoznak.
Szeretnénk segíteni nekik a vezetés-menedzselés bibliai alapú gyakorlati alapelveinek továbbadásában.

4. A társadalom döntéshozó, vállalkozói rétege felé egy bibliai alapú, helyes értékrend közvetítése által, ezen keresztül lehetőséget adva mindenki számára ahhoz, hogy közelebb kerüljön Isten országához. 

rsz_kepzes4

Bizonyságok azoktól, akik részt vettek valamilyen képzésen


A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be.

Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve 

minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi 

emberek felé, ne tartsuk meg magunknak,hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, 

alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket.

Sokat épültünk, Istennek hála érte!                                                                                       

Agapé Gyülekezet P. I.


4. kp.r 

Ez a képzés segített megérteni, hogy mennyire fontos az emberekhez eljuttatni az örömüzenetet, hogy megmentsünk minél több embert, kiragadjuk őket a sötétségből. Új reményt és erőt adott,hogy tovább járjam az utat, amire elhívott az Úr.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet D. S.

A képzéseket minden embernek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk 

mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola 

bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák 

voltak előttünk.Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

Omega Gyülekezet T. T.


Sehol máshol nem kaptam még ilyen gyakorlatias, maradandó tanításokat, mint itt azevangélista képzőn. Nagyon 
fog hiányozni, de most annak lesz az ideje, hogy a gyakorlatbavigyük azt a sok, hasznos, Istentől jövő tanítást, amivel 
itt gazdagodhattunk. Olyan alapokatkap itt az ember, ami nem csupán az evangélistáknak lehet fontos, hanem amit
minden hívőnek tudnia és hallania kellene. Bár én dicsőítő vagyok, mégis nagyon örülök, hogyelvégeztem ezt a képzést. 
Hisz az evangélizáció mindannyinknak feladata.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet D. H.Nagyon nagy élmény volt számomra ez a képzés, újra eleven és élő lett az ige, éhséget adott az Isten keresésében. 

Az Isten élő szeretete újra erőt adott az élet nehézségével szemben, és eltökélté tett, hogy soha semmit ne adjak fel, hanem 

az ő segítségével semmi se lehetetlen, ez az Ige ereje, ami megújította a szolgálatomat!           

Hit Gyülekezete dr. L. K.

 
Rendszerezte az ismereteket, tágította a látásomat, az emberek felé való szolgálathoz bátorítást és tüzet adott

Új lendületet élek át, hatékonyabb lett szolgálatom (megtérések gyógyulások történtek szolgálatomon keresztül). Sok 

új barátot, őszinte Krisztuskövetőket ismerhettem meg, nagyon hálás vagyok Istennek és Süveges Imrének, a képzés

nagyszerű volta miatt. Tiszta, nagyszerű volta miatt. Tiszta, értelmes, igei, barátságos,  hangulatú volt minden alkalom. Köszönöm.

Autonóm Gyülekezet N. E.


 


Ez képzés megerősítette belsőemberemetMegvilágította azokat dolgokat, amik sötétségben voltak számomra. 

Felbúzdított az Ige cselekvésére. Megváltoztatta az emberekhez való hozzáállásomat, szolgálatomat.

Keresztény Élet Központ F.Gy

Számomra nagy áldás volt ez a képzés. Sok dolgot tanultam. Amikor hallottam képzés lehetőségéről, megörültem, 

Számomra nagy áldás volt ez a képzés. Sok dolgot tanultam. Amikor hallottam képzés lehetőségéről, megörültem, hisz 

tudom, hogy Isten erre hívott el. Sokszor eltértünk az adott anyagtól /pl. szintváltás/ ezeken keresztül Isten szólt a 

szívemhez. Úgy gondolom, mikor megtérünk, talán <

szívemhez. Úgy gondolom, mikor megtérünk, talán ezzel képzéssel lehetne kezdeni, hiszen alap dolgokat tanultunk, ami 

nélkül a mindennapi akadályokat nem tudjuk legyőzni.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet: E. N.Megújult a látásom a hozzáállásom a szolgálathoz. A világi emberek felé Megújult a látásom a hozzáállásom a szolgálathoz. A világi emberek felé nagyobb alázatot, kegyelmet és szeretetet 

kaptam. Az Istené minden hála és dicsőség. Köszönöm az Omegának is.

Keresztény Élet Központ: B. L
Nekem, mint három hónapos frissen megtért kereszténynek, mindent jelentett. Mert Isten Igéjének tanítása mindig jobban 

és jobban szívembe vésődött, és most már tudom, hogy ezt más embereknek is tovább kell adnom. Az embereknek érezni kell, 

hogy Isten milyen csodálatos és igazságos és mennyire szeret minket.

Omega Gyülekezet R.J.

Értelemmel megragadva rengeteg ismeretet adott arrahogyan lehet embereket 

 megtérésre vezetni, Szent Szellemmel megragadva, hogyan kell Krisztus szeretetét bemutatni. Örülök a képzésnek, sokat kaptam, van bennek készség arra, hogy evangélizáljak és szolgáljak emberek felé. Hálás vagyok Istennek ezért a képzésért. További áldást kívánok a munkátokra!


                                                                             

Agapé Gyülekezet K. T.Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy lehetőségem volt részt venni ezen a képzésen. Először is az emberkért, akiket 

itt megismerhettem, és együtt végig járhattuk az alkalmakat. Az evangélizációs csoportunkba is be tudtuk vinni a 

tananyagot, és örömmel fogadták testvéreim. világ felé pedig: azt, amit itt képzésen tanulhattunk hasznosítani tudtuk 

szolgálatban. Amióta ezt teszem, bátrabb, erősebb, és határozottabb lettem.

Dicsőség az Istennek!                                


Agapé
 Gyülekezet J. Gy.
Mélyebben ráláttam Isten gondolkodására, sok olyan tanítást hallottam, ami megerősített engem abban, hogy Istentől kaptam 

bizonyos gondolatokat, mivel teljesen megegyeztek tanításban elhangzottakkal. Meggyőződésem, hogy Isten ezen a 

területen szeretne tovább vinni, korábban nem voltam teljesen biztos ebben, de most már igen. Köszönöm.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet- K. K.

 

rsz_kepzes5

Az elmúlt 15 évben folyamatosan tartottunk képzéseket a meglévő és a leendő munkásainkon túl más felekezetben szolgálók számára is. Az idei évben (2014) két képzésünk volt, melyet június hónapban zártunk le. Ebben az évfolyamban kiemelkedően nagy volt az érdeklődés képzéseink iránt. Így örömmel tölt el, hogy több mint 100 embert bocsájthattunk ki újból az aratásra.

Jó látni a testvérek intenzív fejlődését és hallani bátorító bizonyságaikat, szolgálatuk fejlődését, kibontakozását.

Számomra az emberek képzése különösen pozitív élmény, hiszen látom és tapasztalom a Szent Szellem megújító munkáját benne.


kepzes3kepzes2
kepzes1