search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

 

 

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

 

Szabadulás átkokból, ördögi kötésekből

Az imádság és böjt után használni az oldás-kötés hatalmát, többek között az ördögi kötések, átkok feloldására! Egy rövid bibliai áttekintése ennek a témának.

Jeremiás prófétát bátorítja a Szent Szellem; irts, rombolj, pusztíts, és csak utána plántálj, építs! Az ellenség munkáink a lerombolása nélkül, nem tudunk építkezni! Most ez a tanítás az első szakaszról szól; Irts, rombolj, pusztíts!

Mi az átok?

Egy olyan gonosz, ördögi, láthatatlan kötelék, vonulat, ami valamilyen okból rákerül az ember életére és folyamatosan lehúzást, romlást, szerencsétlenséget, betegséget, vereséget generál. 

Egy láthatatlan erő, ami lehúzza az embert!

Kiterjedhet részlegesen, egy-egy területre, de egyetemesen is behálózhatja az ember életét.

Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által megnyitotta az utat a szabadulásra!

Gal. 3, 9-14;

Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”. A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”.

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” - azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

A kereszt áldásai (bűnbocsánat, gyógyulás, szabadulás stb…) nem jönnek automatikusan, hanem hit által érvényre kell jutatni életünkben!

Az átkokból is meg kell szabadulnunk, hogy Ábrahám áldásai érvényre juthassanak az életünkben! Pl. gyomlálni mielőtt ültetünk, plántálunk

Ószövetségben: Cselekedd Isten parancsát és élsz > nem működött!

Újszövetségben: Jézus tökéletesen megcselekedte, betöltötte Isten minden parancsát, utána meghalt helyettünk, értünk a kereszten, ezért hit által járhatunk a győzelmében!

Mi Jézusra tekintünk, benne bízunk, mert által vagyunk elfogadottak az Atyánál, nem saját cselekedeteink miatt, ezért a belé vetett hit által, kegyelemből üdvözülünk! Ez az Újszövetség központi üzenete!

Péld. 26, 2;

Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.  Minden kósza átok rászállhat a hívő emberre?

Ha nincs oka, az elszáll, mint a madár, ha van oka ott bejöhet, de az ok megszüntetésével, nem lesz tapadási felület az életünkön!

Továbbá a hit pajzsával kivédhetjük a velünk kapcsolatos ördögi rémákat beszédeket, megvallva az ellenkezőjét!

Mik azok a bűnök, amelyek okot adnak az átok megtelepedésére?

 • Beszédbeli bűnök átkai
 • Örökölt átkok
 • Hatalommal kimondott átkok
 • Szexuális bűnök miatti átkok
 • Bálványimádás, okkultizmus átkai
 • Átkokat hozó cselekedetek
 • Tipikus hívő átkok
 • Antiszemitizmus átka
 • Okkult tárgyak miatti átkok

Beszédbeli bűnök átkai:

Zsolt. 59, 13;

Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek! Vádló, kárhoztató, negatív, átkozódó, romlás beszédei magunkra, másokra kimondva!

Jak. 3, 9-11;

Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket:  ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet?

Testvérekről beszél akik egyszer dicsérik Istent, utána átkozódnak, rosszat mondanak másokról! Nem kellene így lennie! Ami a szájból kijön az fertőz meg, önfertőzés!

Préd. 7, 21-22;

Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz! Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat.

Szóbeszéd átkai, mindenféle negatív beszéd összessége! Téged átkoznak, te átkozol, két irányba is hathat!

Péld. 20, 19-20;

A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki.

Gonosz beszédek átkai, különösen azok felé, akiket tisztelni kellene! Korai, sötét halál, mint az átok következménye!

5Móz. 27, 16;

Átkozott, aki gyalázza apját és anyját! Az egész nép mondja rá: Ámen!

Zsolt. 102, 9;

Mindennap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem.

Gyalázkodó, csúfolódó beszédek, átok beszédei!

Örökölt átkok:

Különválasztja az ilyet az ÚR Izráel minden törzséből, és romlást hoz rá, a szövetséghez tartozó átkok szerint, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben.

Megkérdezi majd a következő nemzedék, vagyis az ezután születendő fiaitok, meg a messze földről érkező idegenek, akik látják a csapásokat és betegségeket, amelyekkel ezt a földet sújtotta az ÚR; és hogy az egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem lehet bevetni, nem kel ki és nem nő rajta egy árva fűszál sem; úgy elpusztult, mint Sodoma és Gomora, Admá és Cebóím, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az ÚR;

Pl. Biztosítási papíroknál is kérdezik, orvosnál is

Hatalommal kimondott átkok:

Neh. 13, 2;

mert nem mentek Izráel fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket; de Istenünk áldásra fordította az átkot.

Hatalommal bíró emberek átkai! Isten emberei és okkult emberek! Kerüld az okkult embereket, ne vállalj velük közösséget, Isten embereit pedig tiszteld!

Józs. 9, 23;

Legyetek hát átkozottak! Ne fogyjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói! Hatalommal kimondott átkok tekintélyes emberektől!

Szexuális bűnök miatti átkok:

2Pt. 2, 14;

Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei.

A szem a lélek tükre, tisztátalan szemek, telve paráznasággal, így tekintenek az emberre!

Jer. 23, 10;

Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt hervadozik az ország, szárazak a puszta legelői. Rosszra igyekeznek, hatalmukkal visszaélnek.

Házasságtörés átkokat hozó cselekedet, mivel szövetséget tört meg az illető!

Következményei: hervadozás, erőtlenség, gyengeség!

Pl. hajléktalan szolgálat tapasztalatai, teli házasságtörő férjekkel

4Móz. 5, 27-28;

Miután megitatta vele a vizet, az történik, hogy ha az asszony csakugyan tisztátalanná vált, mert hűtlenséget követett el férjével szemben, belehatol az az átokhozó víz, keserves fájdalmat okozva, megdagad a méhe, és koraszülővé válik a medencéje. Az az asszony átkozott lesz népe között. De ha nem vált tisztátalanná az asszony, hanem tiszta maradt, akkor a víz nem árt neki, és képes lesz gyermeket szülni.

Házasságtörés átka: koraszülés, nőgyógyászati problémák, fájdalmas betegségek

5Móz. 27, 20-23;

Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki bármiféle állattal közösül! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki a nővérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki az anyósával hál! Az egész nép mondja rá: Ámen!

A különféle családi szexuális aberrációk, perverz dogok átkokat hoznak!

Bálványimádás, okkultizmus átkai:

5Móz. 27, 15;

Átkozott az, aki mesterember keze munkájával faragott, vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az ÚR, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen!

Bálványimádás, katolicizmus átkának megtörése!

5Móz. 29, 16-27;

Láttátok förtelmes bálványaikat, amelyek fából és kőből, ezüstből és aranyból vannak. Ne legyen azért köztetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az ÚRtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon e népek isteneinek.

Ne legyen köztetek mérget és ürmöt termő gyökér!

Ezért ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, és áldásban bizakodva ezt mondja: jó sorom lesz akkor is, ha megátalkodott szívvel élek! Pedig emiatt elpusztul az öntözött föld a kiszáradttal együtt.

Az ÚR nem fog megbocsátani, sőt fölgerjed az ÚR haragos indulata az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, ami meg van írva ebben a könyvben. Még a nevét is eltörli az ÚR az ég alól. Különválasztja az ilyet az ÚR Izráel minden törzséből, és romlást hoz rá, a szövetséghez tartozó átkok szerint, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben. Megkérdezi majd a következő nemzedék, vagyis az ezután születendő fiaitok, meg a messze földről érkező idegenek, akik látják a csapásokat és betegségeket, amelyekkel ezt a földet sújtotta az ÚR; és hogy az egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem lehet bevetni, nem kel ki és nem nő rajta egy árva fűszál sem; úgy elpusztult, mint Sodoma és Gomora, Admá és Cebóím, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az ÚR; megkérdezik tehát majd mindazok a népek: Miért bánt el így az ÚR ezzel az országgal, és miért lángolt fel ilyen nagyon haragja ellene? Akkor így felelnek majd rá: Azért, mert elhagyták az ÚRnak, atyáik Istenének a szövetségét, amelyet akkor kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptomból, és más isteneket kezdtek tisztelni és imádni, olyan isteneket, akiket nem ismertek, akik nem hozzájuk tartoztak. Ezért haragra gerjedt az ÚR ez ellen az ország ellen, és ráhozta mindazt az átkot, amely meg van írva ebben a könyvben. Lángoló haragjában és nagy felháborodásában kitépte őket földjükből az ÚR, és eldobta őket más földre. Így van ez ma is.

Más istenhez, bálványhoz való folyamodás, segítségkérés átkot hoz! Okkultizmus átkot hoz! Keserűség átkot hoz!

Mi takar az átok? Az aláhúzott részek adják meg a választ!

Átkokat hozó cselekedetek:

1Móz. 27, 12-13;

Hátha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást. Az átkot és áldást is meg kell szerezni cselekedeteinkkel!

De azt mondta neki az anyja: Engem sújtson az az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj, és hozd, amit mondtam! A csalás, mint átokhozó cselekedet!

Péld. 28, 27;

Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri.

Ha valaki tudna jót cselekedni, de nem teszi azt, bűne, netalán tán átka lesz annak!

Ézs. 24, 5-8;  Szövetségtörés átkai!

Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak.

Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó.

Az itt felsoroltak mutatják az átkok tüneteit!

2Móz. 22, 27;

Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd!

Amikor vezetőidet, minden szinten szidod, átok jön az emberre! Ne tedd!

3Móz. 24, 14-16;

Vidd ki az átkozódót a táboron kívülre, és tegyék fejére a kezüket mindazok, akik hallották, azután kövezze meg az egész közösség. Izráel fiaihoz pedig így beszélj: Ha valaki átkozza Istenét, annak bűnhődnie kell vétkéért. Aki az ÚR nevét káromolja, az halállal lakoljon, irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség. Akár jövevény, akár bennszülött, meg kell halnia, ha káromolja az ÚR nevét.

Istenkáromlás átkot hoz, akár fizikai halálhoz, halálos betegséghez vezet!

5Móz. 27, 17-19;

Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határkövét! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! Az egész nép mondja rá: Ámen! Isten védi a gyengét, az önmagát megvédeni nem tudót!

5Móz. 27, 24-25;

Átkozott, aki titokban agyonüti a felebarátját! Az egész nép mondja rá: Ámen! Átkozott, aki vesztegetést fogad el azért, hogy egy ártatlan embert megöljön! Az egész nép mondja rá: Ámen!

Gyilkosság, bérgyilkosság átkai!

Tipikus hívő átkok:

Mal. 3, 8-10;

- Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a felajánlásokkal! Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. A tized szövetségi kérdés az újszövetségben is! Ha nincs befizetve, megtörik a szövetséget! Pl. Ábrahám - Melkisédek

1Kor. 16, 22;

Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha!

Amikor nem szeretjük az urat teljes valónkból, hanem langyos az életünk, átok jön ránk!

Jer. 17, 5-8;

Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!

Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.

De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.

Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

Áldás és átok következményei! Megtérni az átok okaiból!

Jer. 48, 10;

Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi, átkozott, aki kíméli kardját a vértől!

Isten csak a tejes szívvel végzett szolgálatot fogadja el, ellenkezőleg átok jön!

Amikor kíméletlenül ki kellene íratni dolgokat és ott megkönyörülünk, átok jön!

Antiszemitizmus átka:

4Móz. 24, 9;

Hever, fekszik, mint a hímoroszlán, és mint nőstényoroszlán, ki meri fölkelteni? Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz! Amikor áldjuk Isten népét a zsidókat, akkor elismerjük az isteni kiválasztást, amikor átkozzuk, szembefordulunk azzal, ami átkot hoz!

Figyelem! Fontos, hogy kerüld az átokhozó bűnöket, hogy Isten áldó keze alatt maradhass!

Tehát kerüld! Felsorolni, ismételni!

Mit kell tennünk a felismert bűnökkel, átkokkal?

 1. Megtérni a bűnökből!

      Beszédbeli bűnök átkai

      Örökölt átkok

      Hatalommal kimondott átkok

      Szexuális bűnök miatti átkok

      Bálványimádás, okkultizmus átkai

      Átkokat hozó cselekedetek

      Tipikus hívő átkok

      Antiszemitizmus átka

 1. Megtörni az Úr Jézus nevében az átkot, feloldani az ördögi kötéseket, megkötni az átok ördögi szellemeit életünk felett!
 2. Egyedi vezetések, Isten Szelleme kér valamit tőled, hogy tegyél meg és azáltal leszel teljesen szabad az átokból!                           Pl. megbocsátás, visszavinni dolgokat stb…
 3. Ábrahám áldásait érvényesíteni, megvallani az életünk felett!

1Móz. 12, 2-3;

Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. mert birtoklom Ábrahám áldásait hit által, Jézus Krisztusban!

1Móz. 17, 5-8;

Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled.

Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek.

1Móz. 22, 17-18;

azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

Közös ima-megvallással hit által érvényre jut az életünkben, mert Jézus világosan mondja, mi vagyunk Ábrahám leszármazottai, áldásainak örökösei!

  

Kívánom, hogy szellemileg megtörténjen benned a „gyomlálás” szakasza, hogy utána élvezni tud Ábrahám áldásait!

  

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre - Az átkok megtörése

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000073%20-%20Az%20atkok%20megtorese.mp3

   

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Szabadulás az átkokból 1-2.

https://www.youtube.com/watch?v=jL8Tbr9PFXQ

https://www.youtube.com/watch?v=hS3fbLC69Mk

  

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Hiszem

https://www.youtube.com/watch?v=DREQaqlMnn4

  

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy a böjti időszak után minden ördögi kötés fel legyen oldva az életünkben!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás, küldd tovább barátaidnak, vagy küldd el nekünk azoknak az e-mail címét, akiknek szeretnéd, hogy rendszeresen kapják online kiadványunkat.

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000