search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Péld. 8, 5;

Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák!

Mt. 10, 16;

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.

Ellentétpárok; okos-bölcs magatartásformák. Ha akarjuk, ha nem valamelyik kategóriába beleesünk, az életünk gyümölcsei igazolják valamelyiket.

A gyülekezet egy része ide a másik része oda tartozik. 

Természetesen Isten akarata, hogy mindannyian okosak legyünk, mint Isten szolgái, sajnos ez nem tud megvalósulni emberi okok miatt!

Zsolt. 36, 4;

Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni.

Sajnos a zsoltáros ezen megállapítása, ma is érvényes!

A bűnben élő ember nem akar okos és jó lenni, utána meg szenved és kínlódik annak a következményeitől!

Mt. 7, 24-27;

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

Mindenkinek az élete egy építkezés, amit felépítünk az lesz a földi életünk és a mennyei örökségünk, ha megáll az örökkévalóság mércéjén!

Születésünk pillanatától építjük életünket, természetesen először a szülők teszik, ahogy növekszünk egyre nagyobb felelőségünk van mit építünk fel!

Minden döntésünk fontos eleme az építkezésnek, iskoláink, megtérésünk, házasságunk, munkánk, vállalkozásunk mind építkezésünk fontos része!

Zsid. 3, 4;

Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az.

Mi építjük fel saját életünket, de a maradandó, örökkévaló építkezéshez be kell vonnunk az Istent. Ha ez nem tesszük nagy összedőlések lesznek, sok bajjal!

Zsolt. 127, 1-2;

Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

Az Isten nélküli építkezésünk sok hiábavalóságot eredményezz! Nem volt értelme, maradandó gyümölcse, a sok befektetett energia, pénz elúszott.

Az okos ember jellemzői:

Róm. 12, 1-2;

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

  • Okos Istentisztelet, tetszik az Úrnak
  • Nem a világ szerint építkezik
  • Ige szerinti megújult gondolkodása van
  • Megítéli mi az Isten akarata, csak ott építkezik

Dán. 12, 3;

Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.

  • Fénylenek, világítanak, megtörik e világ sötétségét
  • Igazságban járnak és igazságra vezetnek másokat

Mt. 7, 21-27;

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket,(mély, intim szeretetkapcsolat!) távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

Itt egyértelműen a hívőkről beszél Jézus:

  • Uramnak szólítják Jézust, megtértek…
  • Működnek az ajándékok közöttük, általuk
  • Hallgatják rendszeresen az Isten Igéjét, hozzá lehet szokni, hogy hallod és véleményezed és nem teszed! Az Ige nem cselekvése kizárhat a királyságból!
  • Okos és bolond hívők a gyülekezetekben, maradandó építkezés, elpusztult építkezés, bemegy vagy nem megy be az örök nyugodalomba!

Krisztus a Kőszikla, a megcselekedett Ige lesz kősziklává az építkezésünkben!

1Sám. 2, 2;

Nincs olyan szent, mint az ÚR, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

A Kőszikla a megtérés által és az Ige megcselekvése által jön az életünkbe!

Minden megrázattatik, megmérettetik, kigyomláltatik bizonyos időszakokban! (jön a vihar)

Zsid. 12, 26;

Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.

Ennek csak két végeredménye lehet: megáll az építmény vagy összedől!

A kérdés, milyen alapra épült, ki építette, benne volt e Isten abban, vagy minden hiábavaló volt!

Sok ember összedőlt élete, figyelmeztet bennünket a felelős építkezésre! A megcselekedett Ige lehet az egyedüli jó alap, ami megáll és megtartja az életünket, megőrzi az összedőléstől! A viharok az akaratunktól függetlenül jönni fognak, tesztelve az építkezésünket.

Az okos keresztények azok, akik megbecsülik és cselekszik az Isten Igéjét és nagyra tartják, fogadják, igénylik a Szent Szellemet az életükben.

Csak így tudunk megállni az utolsó idők viharaiban!

 

Térjünk meg a bolond gondolkodásból és magatartásból!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Az okos ember építkezése

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000081%20-%20Az%20okos%20ember%20epitkezese.mp3


Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – A bölcsesség

https://www.youtube.com/watch?v=jNYlhBx1GxM&list=PLV0Khirg_hWxZXlNzhFQ15-Txao9aY0I5&index=21


Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Én kősziklám

https://www.youtube.com/watch?v=10zHo7iafgU&feature=youtu.be


Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy az életünk felépítése maradandó lehessen és meg tudjunk térni a bolond szolga mentalitásából!