search
hun / eng / rom / ger
rolunk

Múltunk:

A pünkösdi-karizmatikus ébredés szellemi gyökerei a Szentírásban (Apostolok Cselekedetei) leírt jeruzsálemi pünkösdi eseményekhez nyúlnak vissza. A mintegy 100 éve működő pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagjai szerte a világon vallják, hogy a Szent Szellem jelenléte ma is a Bibliában leírt módon tapasztalható meg. Az Egyesült Államokban, 1900-ban történt Szent Szellem-keresztségek első tanúi néhány évvel később jelentek meg Magyarországon, és bizonyságtételük nyomán jöttek létre a pünkösdi-karizmatikus mozgalom első csírái.

Az Omega-látás a péceli Kármel Gyülekezetben bontakozott ki igazán, hiszen több gyülekezetünk plántálása ebből a gyülekezetből történt. Az újonnan plántált gyülekezetek közösségét nevezzük Omega Hálózatnak.

Ma világszinten több mint hatszáz millióan tartoznak ebbe a protestáns megújulási mozgalomba.

Jelenünk:

Jelenleg több, mint 30 helyszínen építjük Isten országát sok száz gyülekezeti taggal. A helyi gyülekezetekben az evangélium örök-érvényű üzenete mai nyelven, korunk zenéjével szól a ma emberéhez. A mozgalmas, az emberi szükségek betöltésére koncentráló hétvégi istentiszteletek mellett helyet kapnak a hétközi, csoportos alkalmak, képzések, valamint a gyermekek, az ifjúság és a családok felé való szolgálat is.

Az Omega Gyülekezeteket a bibliai minta alapján pásztor és presbitérium vezeti, akik a közösség szellemi elöljárói és befedezői.