search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

 

 

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

 

Kapcsolj magasabb fokozatba a böjtben, imádkozásban!

Szeretettel köszöntelek az Országos, Felekezetközi Böjt és imakampány nyitó napján, aminek a fő gondolata; Metszéspont – Isten és ember között!

Bátorítalak az alábbi üzenettel is a böjtkampányba való aktív részvételre!

Ézs. 59, 1-3; (58. rész, böjt utáni rész)

Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog.

Isten hatalma semmit nem változott; Elohim – Erős, Hatalmas Isten!

Erős kézzel hozott ki Egyiptomból!

Ma is megsegít, elér a keze hozzád és a szükségeidhez is. Meghallgatja az imát, böjtöt, ez nem kérdés veled kapcsolatban sem!

(Nem mindig úgy, ahogy kérjük, nem mindig azt, amit kérünk, mert bölcs Isten Ő, nem hagyja figyelmen kívül az imát, böjtöt, adakozást!)

A Mennyei Atya a fiak javát akarja, mindent az áldásunkra tesz. Bevon bennünket a folyamatokba, nélkülünk nem cselekszik!

Együtt akar működni velünk, imával bevonjuk Őt a folyamatokba!

Tehát nem kérdés, hogy cselekedni akar, csak tiszta kezeket emeljünk fel, akkor az Ő keze megmozdul érdekünkben!

A nagyobb kihívásokhoz, a nehezen mozduló dolgokhoz erősebb, nagyobb, szélesebb körű befektetés kell. Pl. tárgyak elmozdítása kézzel, gépek stb.

Csak tisztítsuk meg a kezünket, szánkat az Úr Jézus nevében!

Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog.

Fokozatok a dolgok elmozdítására;

Mt. 7, 7-11;

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”

Atya – fiú kapcsolat fontossága! (Remélhetőleg jó személyes emléked van erről)

Jézus biztosít bennünket, hogy mennyivel inkább a Mennyei Atya jó ajándékokat ad, mint imameghallgató Isten!

Ez egyetemes igazság, csak a fiú rendelje magát alá az Atyának!

Csak ennek a fényében értelmezhető helyesen az első szakasz; aki kér, kap…

Három fokozatú imádság;

 • Kér és kap  > fantasztikus ígéret, időnként nem akkor és úgy kap (nem jól kéri, nem jött el az ideje, Dániel stb…) IMA
 • Keres és talál  > Isten akaratának keresése; KÖNYÖRGÉS Pl. Pál imája a tövisekkel kapcs.
 • Zörget és megnyittatik > ESEDEZÉS, kiáltás az Úrhoz teljes szívvel Pl. Anna imája

Jézus tanít; Az nem kérdés, hogy az Atya figyel rád, a gyermekeire, de ha nem mozdulnak el a dolgok, kapcsolj erősebb fokozatba! NE ADD FEL!

Ördögi csüggesztés, keserűség, feladás; nem működik, rád nem figyel az Atya – mindez az ellenség hazugsága!

VIGYÁZAT, HELYETTE KAPCSOLJ MAGASABB FOKOZATBA!

Ne felejtsd, ha aktívak vagyunk az események formálásában, Isten is aktívabbá lesz, ha mi passzívak leszünk ezekben, ő is hátrébb vonul!

Továbbá Jézus tanít a három kulcsról; Ima, böjt, adakozás

Ha az első nem illeszkedik, vedd elő a másodikat, majd a harmadikat. Használd őket és látni fogod a bezárt ajtók kinyílnak!.

Mt. 6, 1-18;  (szemelvényekben idézek)

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.”  „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”  „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”  „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”

Mennyei Atya és fiú bensőséges kapcsolata; Nem kérdés, az atya  jó szíve a fiak felé, tudja mire van szükség, és a válassza; Igen, megoldva, betöltve!

Fizetséget, jutalmat hozó cselekedet; megmozdul Isten erős keze érdekedben!

A fiak rá koncentráljanak, Tőle várják a segítséget, miatta cselekednek, az Ő szava miatt használják a három kulcsot. Ő pedig elmozdítja a dolgokat! Ha imádkozol, fajsúlyos helyzetekben, érzed, több kell böjtölj, adakozz, vess az Isten országába, és mivel adsz, neked is adatni fog!

MINDEN AZ ATYA-FIÚ SZERETET-, BIZALMI KAPCSOLATBÓL NŐ KI, AMIKOR NEM KÉRDÉS AZ ATYA SZÍVÉNEK JÓ INDULATA FELÉD!

Pl. Kornélius, autó-vezetésnél, kapcsolj magasabb fokozatba!

Harmadik körben a testületiség ereje; (Ismétlése az előzőeknek)

Kapcsolj magasabb fokozatba! – Szlogen!

Mondj nemet a keserűség, csüggedés, hitetlen beszédek gondolatainak!

Testületiség;  Amikor többen egységben, egy akaratra jutva, megegyeznek és együtt imádkoznak, böjtölnek és adakoznak hitből, teljes buzgalommal!

Mt. 18, 20;

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

Isten támogató, aktívan cselekvő jelenléte ott munkálkodik, jelen van!

5Móz. 32, 30;

Hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy Kősziklájuk odaadta, az ÚR kiszolgáltatta őket.

Amikor az egységben Isten támogató, cselekvő jelenléte felszabadul, akkor megsokszorozódik (10x) a hatékonyság és a cselekvés nagysága!

ApCsel. 12, 11-12;

Ekkor Péter magához tért, és így szólt: „Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt.” Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak.

A gyülekezet testületi imája elmozdította a dolgokat; Péter kiszabadul, Heródes meghall, leváltatik

Nem mindenki imádkozik önállóan, hanem összehívták testületi imára a testvériséget.

Nagyobb baj esetén magasabb fokozatba kapcsoltak, mindezt buzgón, teljes meggyőződéssel tettek!

Ezt meg kell tanulnunk nekünk is alkalmazni időnként és rendszeresen!

Imádság, böjt, adakozás hatása az életünkre; (teljesség igénye nélkül)

 • Amikor imádkozunk élünk azzal a mennyből kapott joggal, hogy hatalommal beleszóljunk a folyamatokba; a negatív irányt > pozitívvá tegyük!  Pl. Ábrahám imája Lótért és családjáért
 • Távol tartja a földi, testi, ördögi befolyásokat és felerősíti a mennyeieket Pl. Jézus ima, böjtje a pusztában
 • Felszabadítja Isten jó és tökéletes akaratát (annak felismerését és megragadását) az imádkozó életében Pl. Pál imája a tövisekért
 • A menny és az angyalvilág mozgásba lendül érdekünkben (harcolnak, üzenetet hoznak, szolgálnak, segítenek) Pl. Péter kiszabadítása
 • Szellemi érzékelés aktiválása; látás, hallás, megértés, cselekvése a mennyei megoldásnak Pl. Péter imája a háztetőn
 • Feloldja az érzelmi dugulásokat, terheket, kiönthetjük a poharunkat Őelőtte Pl. Anna imája
 • Fenntartja életedben a Szent Szellem lendületét, és nem ragadsz bele dolgokba, nem állnak le a mennyei folyamatok életedben Pl. beragadt autó, virág, növény rendszeres öntözése, tápszerezése
 • Mi történik, amikor imádkozol?

  1Pt. 5, 6-11;

  Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon (felemeljen) titeket annak idején. Minden gondotokat (aggodalom) őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, (ébren van, virraszt, őrködik) mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,(vágyakozva meglátogat) kit nyeljen el: álljatok ellene (szembe helyezkedik, harcol) a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, (befejez, teljességre jut, tökéletes lesz!) megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

  Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

  1. Megalázkodás, helyes pozicionálás > felemeltetés
  2. Gondok, terhek átadása, mert Ő elhordozta a kereszten > csere > békesség, mennyei megoldások jönnek helyette
  3. Őrködés, szellemi éberség fenntartása, felismerjük az ellenséges manipulációkat Pl. Péter Anániáséknál
  4. Sátáni befolyások elriasztása, valamint erő jön az ellenállásra > semlegesítése
  5. Hitben való megerősödés, hitetlenség, gyengeség eltávozik
  6. Szenvedésekhez mennyei erőt kapunk (lelki, testi, családi, szolgálati…)
  7. Elhívásunk, életmissziónk előrehalad, kibontakozik
  8. Minden ima előre viszi Isten tervének a teljességre jutását életünkben
  9. Minden ima megerősít az Úr erejével (nem érzékelhető, csak a kihívásokban jön elő, hogy eléggé erős vagy a kezeléséhez)
  10.  Életünk dicsőséget hoz az Úrnak és az Ő formáló erejének megjelenését az életünkben

  Tehát az imádkozó, böjtölő életformának sokkal több a jelentősége, mint kérsz és kapsz csupán és kívánságaid, szükségeid betelnek a menny közreműködése által! Kapcsolj magasabb fokozatba ezen a területen!

  Ezért bátorít az Ige újból és újból;

  Lk. 18, 1;

  Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ne legyen szünet benne, napi felelősség legyen az életünkben!

  Erős fáradás, mert szembe mész az árral, testel, ördögi szellemekkel!

  Böjt megújítja ezt, az adakozással egybekötve!

  1Thessz. 5, 17;

  szüntelenül imádkozzatok, (megszakítás, mulasztás nélkül, állandóan)

  Állandóan kész vagy erre, mindig kéznél van! Pl. mobilod mindig be van kapcsolva, készen a vételre, állandó Internet elérhetőség, nem csak naponta egyszer, egyszer…

  Lk. 21, 36;

  Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”

  Az ima által fent lesz tartva a szellemi éberség, készen a mennyei dolgok vételére, illetve az ellenség aktuális tevékenységének észlelése és semlegesítése!

  Zsid. 12, 12;

  Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg,

  Pl. Mózes kezeinek fenntartása, elfáradt imaéletünk megújítása

  Kapcsolj erősebb fokozatba! Ne fáradj bele ebbe, kérd a Szent Szellem megújító kenetét és az odaszánásod újuljon meg! Januárban ezt közösen tesszük, minden idők legszélesebb testülete, légy részese ennek!

   

  Szeretettel üdvözöllek,

   

  Süveges Imre

  Apostoli szolgáló

   

  Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

   

  Süveges Imre – Kapcsolj magasabb fokozatra a böjtben és imádságban!

  http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000025%20Kapcsolj%20magasabb%20fokozatba%2020140119.mp3


  Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

  David Yonggi Cho - A szent sátor típusú ima

  https://www.youtube.com/watch?v=aX_hdYPlI7I


  Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

  Darlene Zschech - God Is Here

  https://www.youtube.com/watch?v=sftf_-vHGgk


  Heti imakérés:

  Imádkozzunk, hogy megújuljon rajtunk Isten kenete!

  Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

  Amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás, küldd tovább barátaidnak, vagy küldd el nekünk azoknak az e-mail címét, akiknek szeretnéd, hogy rendszeresen kapják online kiadványunkat.


  Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

  Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000