search
hun / eng / rom / ger
rolunk

Küldetéssel rendelkező gyülekezetek.

Minél több, az emberek számára elérhető helyi gyülekezet létrehozása, amelyek hitelesen mutatják be Jézus Krisztust.

Hasonló látással bíró, szolgálati ajándékok által vezetett, a posztmodern világgal kompatibilis, bibliai alapú gyülekezetek felépítése, ezek munkájának összehangolása.

Közös alkalmak, tömegrendezvények havonkénti megrendezése a hálózat gyülekezetei és más felénk nyitott közösségek részvételével, melyek színvonalban, erőteljességben, ünnepélyességben, közös értékek kifejezésében, valamint a szolgálati ajándékok működésében képviselik Isten országát.

A gyülekezetekben élő testvérek cselekvő tanítványokká válva, az ajándékaiknak megfelelő módon, érett keresztényként éljenek.

Céljaink

 • Isten Igéje, a Biblia legyen minden ember számára érthető, személyes hitének forrása.
 • A házasság, család hanyatló tekintélyének helyreállítása.
 • Odafigyelni a következő generáció egészséges fejlődésére.
 • Stabil jellem felépítése.
 • Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése.

Értékeink:

 • Isten Igéje és a belőle fakadó hit.
 • Isten országában és nem felekezetiségben gondolkozunk.
 • A jellem és a Szent Szellem erejének harmonikus megélése.
 • Szövetségen alapuló házasság.
 • A család, mint Istentől létrejött egység.
 • Széles látókör.
 • Kiegyensúlyozott, hiteles életvitel.
 • Becsületesség és egyenesség az élet minden területén.
 • A cél- és kapcsolatorientáltság összhangja.

Istentiszteleteink jellemzői:

 • Isten erőteljes, élő zenével való dicsérete és imádkozás.
 • Isten szavának hirdetése és magyarázata.
 • Törődés a betegekkel és szükségben lévőkkel.
 • Interaktív tinédzser és gyermekfoglalkozások.
 • Szolgálat azok felé, akiknek még nincs személyes kapcsolata Istennel.