search
hun /
rolunk

A gyülekezet az emberekért van, a hálózat pedig a helyi gyülekezetekért! A hálózati szolgálattevők segítik a gyülekezeteket a missziós parancs betöltésében. A hálózat van a gyülekezetért és annak az előmenetelét szolgálja és nem fordítva.

Látásunk a következőkre:

Misszióra, gyülekezetek plántálására

  • Gyülekezetek egymás közötti kapcsolatára, segítésére
  • Szolgálati ajándékok működése
  • Képzésekre

Névhasználat

Mindenhol az Omega Gyülekezet nevet használjuk, ami egyértelműen utal az utolsó idők gyülekezetére, ezáltal is engedelmeskedünk az Istentől vett látásnak!

Vezetés

A hálózat vezetése apostoli csapatként működik, amely különféle szolgálati ajándékokból áll. Közösen biztosítják az egységes szellemi vezetést, felügyeletet, őrködést, valamint folyamatosan segítik a gyülekezetek egészséges fejlődését!
Első számú felelőse az apostoli szolgáló. Apostoli vezetés teokratikus, bibliai alapelvek szerint működik, engedelmeskedve Isten Igéjének és Szent Szellem vezetésének.

Képzés

Az Omega Képzési Központ biztosítja a munkások képzését, és gondoskodik a helyi gyülekezetek vezető-utánpótlásáról. A Képzési Központ a hálózathoz tartozó gyülekezeteken túl, szívesen szolgál az egész magyar eklézsia felé is, felekezeti hovatartozás nélkül.

Egy éves, egymásra épülő gyakorlati bibliai képzéseink: Evangélista Képzés, Pásztor Képzés, Tanító Képzés, Prófétaiskola,
Gyülekezetplánáló Képzés, Gyermek- és Ifjúsági Vezetők Képzése, Dicsőítő Iskola, Általános Tanítványképzés (Bisuli I-III.).