search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

 

 

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

 

Akik Istent szeretik…

Róm. 8, 28.31;

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Tudjuk – egy helyes gondolkodási szokás kialakítása, - tudat - ami automatikus reakciót vált ki belőled a kihívások idején!

Pl. reakcióink 80% automatikus, ahogy megszoktad…

Ebből jön: „Mit mondjunk tehát erre?” Beszédünk, megvallásunk, valamint döntéseink, cselekedeteink – így zajlik a folyamat!

Helyes gondolkozás - tudat kialakításának a felelőssége a miénk (Isten igazsága szerint legyen!), mert onnan sok esetben automatikus reakciók, beszédek, döntések születnek! Ma ezen fogok dolgozni rajtad! Engedd, hogy mélyre menjen benned az Ige, lerombolja rossz gondolkozási szokásaidat, magaslataidat!

Azt pedig tudjuk, (ismerjük, tisztában vagyunk vele) hogy akik Istent szeretik, (agapeo-feltétel nélküli szeretet) azoknak minden javukra (hasznos, kedvező, szerencsés, boldog) szolgál, (együtt dolgozik, együtt működik, támogat, munkálódik) azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Isten szeretik és akiket az Ő saját terve szerint (szerinti kifejlődésre) elhívott! (Egysz. Csia ford.)

Mit kell tudnunk? hogy, akik Istent szeretik… Szereted az Urat? Akkor érvényes rád a leírt igazság! ,akiket elhatározása szerint elhívott. Mire hívott el az Isten? A megtérésre, tanítványságra, szolgálatra!

Tehát ha szereteted az Urat és elhívott vagy a megtérésre, szolgálatra, akkor igaz rád, hogy minden, ami veled történik, az a javadra szolgál, összedolgozik a mennyel a hasznodra, Isten tervének a kifejlődésére!

Kétféle események érnek bennünket:

 1. Jók, kedvezőek, pozitívnak minősített események, történések (Javadra vannak ezek is Isten tervének kimunkálódására!)
 2. Rosszak, nehezek, negatívnak minősített események, történések (Javadra vannak ezek is Isten tervének kimunkálódására!) Itt már nehezen tudjuk ezt elképzelni, fogadni! Miért engedte meg Isten? Minden a javadra, hasznodra, előnyödre munkálódik és kifejlődik, ezáltal Isten magasabb rendű terve az életedben, még ezek is, a rossznak mondottak is!

Bemutatom ezt Isten Igéjéből, hogy egy mélyebb tudat alakuljon ki benned és egy életátadó hit legyen a szívedben minden időben!

Ha ez az igazság beépül gondolkozásodba, rendíthetetlenné teszi a belső emberedet és hitedet, mint az apostolok életpéldájából ez jól látható!

Ezáltal minden körülmények között át tudod venni Isten áldásait, mert a rossz, hitetlen gondolkozással, beszéddel, cselekedeteinkkel, nem akadályozzuk Isten tervének kifejlődését!

Bibliai példák:

 • József (Jézus előképe) életpéldája, életének nehéz eseményei előrevitték Isten tervének kibontakozását! Minden a javára munkálódott! Testvérei gyűlölködő beszédei, magatartása, kút élmény által jutott Egyiptomba a felemelkedés helyére! Rabszolgaság nehézségei javára voltak! Potifárné igazságtalan, hazug és gonosz tette, börtön évek vitték Isten tervének kibontakozásához! Megtanult szolgálni minden körülmények között, nem volt könnyű, javára volt! Felemelkedés, szabadulás Isteni terv kiteljesedése, minden a javára volt, így van ez veled is!

Lelki vírusok erős támadása – Isten Igéje szerinti gondolkodás és tudat, megőriz a vírusoktól! Az igazságtalanságok is a javadra vannak!

1Móz. 50, 20;  József összegzése, amikor túl van már a nehezén!

Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. (megáldja)

Ördögi, emberi rossz tervek vannak, de mi szeretjük az Urat, így az Ő tervei fognak kibontakozni az életünkbe, minden javunkra van és jóra fordul!

Ne azzal foglalkozz, hogy ki mit tervezett ellened, mit mondott rólad, Isten beszédéhez kösd magad oda, mert az a legmagasabb rendű szellemi valóság!

Meg van benne az az erő ami felül fogja írni az alacsonyabb rendű, földi, testi, ördögi szándékokat és még azokat is a javadra fordítja!

 • Jézus élete: Emberi, ördögi gonosz tervek, szándékok, féltékenységek…Minden a javára, Isten tervének a kifejlődésére munkálódott!

A kereszthalál lett a feltámadás bölcsője és a mi áldásunk! Minden jóra fordult és javunkra munkálódott.

A gyűlölködők eltűntek, ami maradt az az örökkévaló áldás az embereknek!

 • Hámán gonoszsága és rossz terve Márdokeus javát, felemelkedését és Isten szabadítási tervét szolgálta! Kemény helyzetek, halálos ítélet, rosszindulatú emberek, gonosz beszédű, ármánykodó, kígyó emberek javadat munkálják! Ha bízol az Úrban, szereteted Őt, csak átmeneti a nehézség, mert Isten munkálkodik a színfalak mögött és az Ő magasabb rendű, jó tervei ki fognak emelkedni! Márdokeus, Eszter és Izráel felemelkedett, mert ha Isten velünk ki lehet ellenünk?!
 • Júdás árulása az Ő bukását hozta, Jézus életének, szolgálatának a javát munkálta, előrevitte Isten tervét! Amikor elárulnak, rosszat tesznek veled, csak szeresd az Urat, bízz benne, mert minden a javadra munkálódik. Bocsáss meg annak az embernek, ne hordozz terhet magadban, sajnáld Őt, maradj szabadságban, mert javadra munkálódnak az események. Nehéz elképzelni, de Isten minden emberi elképzelés síkja felett munkálkodik!
 • Péter tagadása, saját bűneink, rossz döntéseink, cselekedeteink is, ha szeretjük az Urat, bízzunk Benne, minden a javunkra munkálódik.

Ne vádold magad, engedd el, mert az Úr dolgozik a javadra. Vele nincsenek végzetes hibák és bűnök, mert Ő a kegyelem Istene!

 • Jeruzsálemi gyülekezet szétzavarása, katasztrofális élmény lehetett benne lenni! „Amit felépítettünk szétesett darabjaira…”

Isten terve a fájdalmakon, csalódásokon, frusztrációkon keresztül is ki tud munkálódni és minden a javukra fordult!

 • Fülöp jó példája a történetnek: menekülőből (rossz érzések, élmények sokasága)  > küldött lett, amíg leért Samáriába! Teljesen új szint alakult ki a kényszerek hatására!
 • Pál életútja rendkívül jó példája ennek az igazságnak! Minden a javára volt; az üldözések > vitték más városokba, a hajótörés, a kígyómarás felszabadította Málta szigetének lakosait a megtérésre, a börtön > előrevitte Isten tervét, Pálék felemelkedését és a börtönőrök megtérését!

Minden rossz, nehéz esemény a javukra, a misszió, Isten tervének a kifejlődésére fordult át!

Mindezek a Bibliai történetek (ennél sokkal több van!) egyértelműen igazolják, hogy akik az Istent szeretik azoknak minden nehéz és rossz esemény a javukra, Isten magasabb rangú tervének a kifejlődését szolgálja!

Így van ez ma is és veled is, ha szereteted az Urat és ezt az Igét beplántálod a tudatodba, akkor minden a javadra fog munkálódni!

Ezért tudjad és mondjad:

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 

Pl. sima ügy, „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!”

Ez a tudat, gondolkodásmód és igei alapú beszéd, amivel lereagálod az életedet ért nehézségeket, fájdalmas kihívásokat, mindez fontos kulcsa az Isten áldásainak, felemelkedésednek, Isten terve kibontakozásának!

Járj a hit útján és kezeld a téged ért kihívásokat a következő alapelvek szerint:

 1. Soha ne érezd tragédiának, reménytelennek, menthetetlennek életedet a téged ért negatív események miatt, mert Isten bölcsessége által minden a javadra munkálódik!
 2. Az Úr veled van ezekben a helyzetekben is, nem hagyott el különösen, ha szereted Őt és bízol benne! Állj ellene az ilyen érzéseknek, sugallatoknak, gondolatoknak!
 3. Ne adj helyet a sötét gondolatoknak Istennel, magaddal és másokkal szemben, mert ezek képesek akadályozni Isten jóra fordító, kibontakozó terveit! Nem vagy áldozata a gonoszoknak, mert az Úr veled van és javadra fordulnak a dolgok!
 4. Erősítsd meg magadat az Úrban a nehéz kihívások idején!

Pl. Nehémiás, erősítsd magad az Igével, imával, bátorító emberekkel vedd körbe magad, maradj a gyülekezeti közösségben!

A fájdalmak között, belső harcokban, időnként szenvedésben, - mert a kihívások ezzel járnak -, erősítsd meg magadat az Úrban!

        V. Dicsérd Őt a nehéz kihívások idején, mert az felgyorsítja az Úr győzelmét! Vegyél be egy gyorsítót, énekelj az Úr                             győzelméről és meglátod, megtapasztalod azt kihívásaidban!

Pl.  az Isten népének serege a túlerővel szemben, Pál a börtönben

        VI. Légy nagyvonalú az ellenséges emberekkel szemben, bocsáss meg nekik, engedd el gonoszságaikat, mert a dolgok nem ott              dőlnek el! Magasabb szinten te és az Úr között, aki mindent a javadra munkál ki!

Pl. Jézus a kereszten, István halálakor, Gyakorold ezt!

        VII. Ragaszkodj Isten Igéjéhez minden körülmények között, mert csak így tud kimunkálódni annak az igazságnak a valósága az            életedben! Csak így tudsz a hit útján járni és töretlenül bízni az Úrban!
        VIII. Soha ne engedd, hogy a nehézségek szembefordítsanak Istennel és belázadj ellene! Akkor végleg veszíthetsz és a                          nehézségekből adódó káresemények kiteljesedhetnek Isten akarata ellenére, aki javadra munkálja a dolgokat! Pl. Jób és                        felesége, egyik ellenállt a másik nem!

Ne tegyél fel kérdéseket az Úrnak! (lázadást vonzza be az életedbe!) Az események végén mindent érteni fogsz és hálás leszel, mert áldásodra volt a nagy keserűség!

Nem kell mindent azonnal értenünk, nem vagyunk egy szinten vele, bízz benne úgy, hogy nem érted Őt a jelen helyzetben!Amikor az Igéhez kötöd magad, akkor mindig felül leszel és nem alul! Ne menj alá a nehéz kihívások érzelmi, gondolati terheinek!

IX. Amikor az Igéhez kötöd magad, akkor mindig felül leszel és nem alul! Ne menj alá a nehéz kihívások érzelmi, gondolati terheinek!

X. Isten Igéjének komolyan vétele megvéd a nehéz kihívásokban erősen támadó lelki és szellemi vírusoktól! (keserűség, csüggedés, frusztráció, gyűlölködés, harag, megbocsátatlanság) Nem kell ezeket befogadni, hiszen minden a javadra munkálódik, Isten tervének a kiteljesedésére!

Ne felejtsd! Te azzal vagy szeretet kapcsolatban, közösségben, szövetségben –minden tökéletlenségünk ellenére, amit a kegyelem elfedez - aki felette van mindennek!  Zsolt. 37, 12-15;

Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.

Az Úr nevet az ellenségein, mert tudja, gonoszságuk vissza fordul rájuk (ne legyél gonosz senkivel, mert vissza fordul rád!) mert, nem tudnak olyat tenni, ami végérvényesen elrontja a folyamatokat azok számára, akik szeretik az Urat és bíznak Őbenne!

Számíts rá, senki nem tudja elkerülni a nehéz kihívásokat, embereket az életben, - ha bűnös életet élsz, akkor sokkal több lesz ebből -, de senki sem tudja ezeket elkerülni a világban lévő gonoszság, démoni erők miatt!

Tanulj meg Ige szerint reagálni ezekre és a barátaid lesznek, akik a javadat munkálják!

Tehát:

Róm. 8, 28.31;

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Tudjad, mondjad és az Ige valósággá lesz számodra, a többi pedig az Úr dolga, aki már bizonyított az emberiség történetében elégszer!

A te életed is bizonyíték lesz arra, hogy Isten Igéje igaz! Ámen!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – Akik Istent szeretik…

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000048%20-%20Akik%20Istent%20szeretik.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer Semmi sem esik Isten irányításán kívül 1-2.

https://www.youtube.com/watch?v=v1f2rUUcmmM 

https://www.youtube.com/watch?v=eSJGKHmlgcU

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Andelic Jonathan – Nem adom fel!

https://www.youtube.com/watch?v=ZmNZI5itiZI

Imádkozzunk azért, hogy Ige szerinti gondolkodás alakuljon ki bennünk, elváltozván értelmünk megújulása által!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000