search
hun /
rolunk

A gyülekezet az emberekért van, a hálózat pedig a helyi gyülekezetekért! A hálózati szolgálattevők segítik a gyülekezeteket a missziós parancs betöltésében. A hálózat van a gyülekezetért és annak az előmenetelét szolgálja és nem fordítva.

Látásunk a következőkre:

Misszióra, gyülekezetek plántálására

Gyülekezetek egymás közötti kapcsolatára, segítésére

Szolgálati ajándékok működése

Képzésekre

Névhasználat

Mindenhol az Omega Gyülekezet nevet használjuk, ami egyértelműen utal az utolsó idők gyülekezetére, ezáltal is engedelmeskedünk az Istentől vett látásnak!

Vezetés

A hálózat vezetése apostoli csapatként működik, amely különféle szolgálati ajándékokkal bíró személyekből áll. Közösen biztosítják az egységes szellemi vezetést, felügyeletet, őrködést, valamint folyamatosan segítik a gyülekezetek egészséges fejlődését!
Első számú felelőse az apostoli szolgáló. Apostoli vezetés teokratikus, bibliai alapelvek szerint működik, engedelmeskedve Isten Igéjének és Szent Szellem vezetésének.

Képzés

Az Omega Képzési Központ biztosítja a munkások képzését, és gondoskodik a helyi gyülekezetek vezető-utánpótlásáról. A Képzési Központ a hálózathoz tartozó gyülekezeteken túl, szívesen szolgál az egész magyar eklézsia felé is, felekezeti hovatartozás nélkül.

Egy éves, egymásra épülő gyakorlati bibliai képzéseink: Evangélista-képzés (missziós jellegű képzés); Pásztor-képzés, Tanító-képzés, Prófétaiskola,
Gyülekezetplánáló-képzés, Gyermek- és Ifjúsági Vezetők képzése, Dicsőítő Iskola, Bibliaiskola.